LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG12

Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MG 12

1. Obsługiwanie elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
Kwalifikacje w zawodzie MG.12 - Uczeń:
1) rozpoznaje elementy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, które wymagają obsługi i konserwacji;
2) wykonuje czynności obsługowe i konserwacyjne elementów elektrycznych i
elektronicznych układów pojazdów samochodowych;
3) wykonuje czynności kalibracyjne i konfiguracyjne elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych za pomocą komputera diagnostycznego oraz
funkcji komputera pokładowego;
4) wykonuje montaż i konfigurację akcesoriów i osprzętu elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych zgodnie z dokumentacją
techniczną;
5) przygotowuje elektryczny i elektroniczny układ pojazdu samochodowego do wykonania prac mechanicznych lub blacharsko-lakierniczych;
6) przywraca funkcjonalność elektrycznego i elektronicznego układu pojazdu
samochodowego po wykonaniu prac mechanicznych lub blacharsko-lakierniczych.

2. Diagnozowanie elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów
samochodowych
Kwalifikacje w zawodzie MG12 - Uczeń:
1) rozróżnia metody diagnostyki elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;
2) rozpoznaje elektryczne i elektroniczne elementy oraz układy pojazdów
samochodowych;
3) analizuje zależności funkcjonalne elektrycznych i elektronicznych podukładów w układach pojazdów samochodowych;
4) wypełnia dokumentację związaną z przyjęciem pojazdu samochodowego;
5) określa zakres diagnostyki elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;
6) stosuje programy komputerowe do diagnostyki elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;
7) wykonuje pomiary diagnostyczne elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;
8) interpretuje wyniki pomiarów elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów
samochodowych;
9) ocenia stan techniczny elektrycznych i elektronicznych elementów oraz układów pojazdów samochodowych z zastosowaniem urządzeń diagnostycznych;
10) sporządza dokumentację wykonanych pomiarów elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;
11) wydaje pojazd samochodowy wraz z dokumentacją klientowi.

3. Naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
Kwalifikacje w zawodzie MG 12 - Uczeń:
1) analizuje schematy elektrycznych i elektronicznych układów i instalacji pojazdów samochodowych;
2) lokalizuje uszkodzenia elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;
3) dobiera metody naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów
samochodowych;
4) sporządza zapotrzebowanie na elementy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;
5) dobiera narzędzia i przyrządy do wykonania napraw elektrycznych i elektronicznych
układów pojazdów samochodowych i posługuje się nimi;
6) wykonuje demontaż elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;
7) wymienia uszkodzone układy lub elementy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;
8) wykonuje regulacje elementów elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów
samochodowych;
9) przeprowadza próby po naprawie elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;
10) sporządza kalkulację kosztów wykonania usługi;
11) sporządza dokumentację wykonanej naprawy.