LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG.16

Monta偶 i obs艂uga uk艂ad贸w automatyki przemys艂owej i urz膮dze艅 precyzyjnych

OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MG 16

1. Monta偶 uk艂ad贸w automatyki przemys艂owej
Kwalifikacje w zawodzie MG.16 - Ucze艅:
1) rozpoznaje symbole i oznaczenia graficzne stosowane na schematach hydraulicznych, pneumatycznych i elektrycznych uk艂ad贸w automatyki przemys艂owej;
2) rozr贸偶nia elementy, urz膮dzenia i uk艂ady hydrauliczne, pneumatyczne i elektryczne
automatyki przemys艂owej;
3) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮, normami oraz katalogami uk艂ad贸w automatyki przemys艂owej;
4) dobiera elementy i urz膮dzenia do monta偶u uk艂ad贸w automatyki przemys艂owej;
5) sprawdza dzia艂anie element贸w i urz膮dze艅 uk艂ad贸w automatyki przemys艂owej;
6) dobiera narz臋dzia do monta偶u uk艂ad贸w automatyki przemys艂owej;
7) dobiera przyrz膮dy pomiarowe stosowane podczas monta偶u uk艂ad贸w automatyki przemys艂owej;
8) planuje czynno艣ci zwi膮zane z monta偶em i uruchamianiem urz膮dze艅 i uk艂ad贸w automatyki przemys艂owej;
9) montuje urz膮dzenia i uk艂ady automatyki przemys艂owej;
10) ustawia parametry zasilania urz膮dze艅 i uk艂ad贸w automatyki przemys艂owej;
11) uruchamia urz膮dzenia i uk艂ady automatyki przemys艂owej oraz ustawia parametry ich pracy;
12) ocenia jako艣膰 wykonywanych prac.

2. Monta偶 urz膮dze艅 precyzyjnych
Kwalifikacje w zawodzie MG16 - Ucze艅:
1) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 urz膮dze艅 precyzyjnych;
2) rozpoznaje symbole i oznaczenia graficzne stosowane na schematach urz膮dze艅 precyzyjnych;
3) rozr贸偶nia urz膮dzenia automatyki precyzyjnej i ich elementy;
4) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮, normami i katalogami urz膮dze艅 precyzyjnych;
5) dobiera elementy do monta偶u urz膮dze艅 precyzyjnych;
6) sprawdza dzia艂anie element贸w urz膮dze艅 precyzyjnych;
7) dobiera narz臋dzia do monta偶u urz膮dze艅 precyzyjnych;
8) dobiera przyrz膮dy pomiarowe stosowane podczas monta偶u urz膮dze艅 precyzyjnych;
9) planuje czynno艣ci zwi膮zane z monta偶em urz膮dze艅 precyzyjnych;
10) wykonuje monta偶 urz膮dze艅 precyzyjnych;
11) wykonuje monta偶 aparatury kontrolno-pomiarowej w uk艂adach pomiarowych, uk艂adach sterowania i regulacji;
12) ustawia parametry zasilania urz膮dze艅 precyzyjnych;
13) uruchamia urz膮dzenia precyzyjne oraz ustawia parametry ich pracy;
14) ocenia jako艣膰 wykonywanych prac.

3. Obs艂ugiwanie uk艂ad贸w automatyki przemys艂owej i urz膮dze艅 precyzyjnych
Kwalifikacje w zawodzie MG 16 - Ucze艅:
1) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 i instrukcjami obs艂ugi urz膮dze艅 i uk艂ad贸w automatyki przemys艂owej oraz urz膮dze艅 precyzyjnych;
2) dobiera przyrz膮dy pomiarowe;
3) sprawdza parametry zasilania i dzia艂anie zabezpiecze艅 urz膮dze艅 precyzyjnych i uk艂ad贸w automatyki przemys艂owej;
4) pos艂uguje si臋 aparatur膮 kontrolno-pomiarow膮;
5) sprawdza dzia艂anie uk艂ad贸w automatyki przemys艂owej i urz膮dze艅 precyzyjnych;
6) dobiera narz臋dzia do naprawy uk艂ad贸w automatyki przemys艂owej i urz膮dze艅 precyzyjnych;
7) dokonuje napraw element贸w uk艂ad贸w automatyki przemys艂owej i urz膮dze艅 precyzyjnych;
8) wykonuje prace zwi膮zane z konserwacj膮 uk艂ad贸w automatyki przemys艂owej i urz膮dze艅 precyzyjnych;
9) stosuje materia艂y eksploatacyjne;
10) ocenia jako艣膰 wykonywanych prac.