LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG.07

U偶ytkowanie maszyn i urz膮dze艅 hutniczychZawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 MG.7
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MG 7

1. U偶ytkowanie maszyn i urz膮dze艅 do przygotowania materia艂贸w wsadowych w procesach metalurgicznych
Kwalifikacje w zawodzie MG.07 - Ucze艅:
1) rozr贸偶nia materia艂y wsadowe stosowane w procesach metalurgicznych;
2) dobiera rodzaj, sk艂ad przetwarzanych materia艂贸w i parametry proces贸w przygotowania materia艂贸w wsadowych zgodnie z dokumentacj膮 technologiczn膮;
3) u偶ytkuje urz膮dzenia pomocnicze stosowane w procesach przygotowania
materia艂贸w wsadowych do proces贸w metalurgicznych;
4) u偶ytkuje urz膮dzenia w zakresie sterowania procesami przygotowania materia艂贸w wsadowych do proces贸w metalurgicznych;
5) wykonuje bie偶膮ce przegl膮dy oraz konserwacje maszyn i urz膮dze艅
wykorzystywanych do przygotowania materia艂贸w wsadowych do proces贸w metalurgicznych.

2. U偶ytkowanie maszyn i urz膮dze艅 stosowanych do proces贸w metalurgicznych
Kwalifikacje w zawodzie MG7 - Ucze艅:
1) rozr贸偶nia metody i etapy proces贸w wytwarzania i odlewania metali i ich stop贸w;
2) wskazuje produkty podstawowe i uboczne proces贸w wytwarzania i rafinacji metali oraz sposoby dalszego ich wykorzystania lub utylizacji;
3) rozpoznaje elementy konstrukcyjne piec贸w, maszyn rozlewniczych i urz膮dze艅 do
wytwarzania i odlewania metali i ich stop贸w;
4) rozpoznaje urz膮dzenia pomocnicze wykorzystywane w procesie wytwarzania metali i ich stop贸w;
5) dobiera materia艂y wsadowe i stosuje parametry proces贸w wytwarzania i odlewania metali i ich stop贸w na podstawie dokumentacji technologicznej;
6) wykonuje czynno艣ci z zakresu dozowania materia艂贸w wsadowych, spustu ciek艂ego metalu i 偶u偶la, pobierania pr贸bek do bada艅 laboratoryjnych oraz u偶ytkuje
urz膮dzenia pomocnicze piec贸w do wytwarzania metali i ich stop贸w;
7) dobiera i reguluje parametry proces贸w metalurgicznych;
8) odczytuje wskazania aparatury kontrolno-pomiarowej stosowanej do monitorowania proces贸w wytwarzania metali i ich stop贸w;
9) u偶ytkuje urz膮dzenia i systemy komputerowe w zakresie sterowania procesami
wytwarzania i odlewania metali;
10) dobiera materia艂y pomocnicze i ogniotrwa艂e do proces贸w odlewania metali i ich stop贸w;
11) u偶ytkuje maszyny rozlewnicze i urz膮dzenia do ci膮g艂ego odlewania metali i ich stop贸w;
12) wykonuje bie偶膮ce przegl膮dy oraz konserwacje maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w procesie wytwarzania metali oraz ich rafinacji i odlewania metali i ich stop贸w.

3. U偶ytkowanie maszyn i urz膮dze艅 do przygotowania wsadu do obr贸bki plastycznej
Kwalifikacje w zawodzie MG 07 - Ucze艅:
1) dobiera materia艂y wsadowe i okre艣la spos贸b ich przygotowania do proces贸w obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w;
2) rozr贸偶nia piece do nagrzewania wsadu przed obr贸bk膮 plastyczn膮 metali i ich
stop贸w;
3) rozr贸偶nia rodzaje urz膮dze艅 wykorzystywanych do transportowania nagrzanego wsadu oraz elementy ich budowy;
4) u偶ytkuje urz膮dzenia do ci臋cia wsadu oraz urz膮dzenia do oczyszczania powierzchni wsadu ze zgorzeliny;
5) dobiera i reguluje parametry nagrzewania wsadu do obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w;
6) dobiera i reguluje parametry pracy piec贸w i urz膮dze艅 wykorzystywanych w
procesach przygotowania wsadu;
7) prowadzi bie偶膮c膮 dokumentacj臋 proces贸w nagrzewania wsadu;
8) wykonuje bie偶膮ce przegl膮dy oraz konserwacje maszyn i urz膮dze艅 do przygotowania wsadu do obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w.

4. U偶ytkowanie maszyn i urz膮dze艅 do obr贸bki plastycznej metali na gor膮co i na
zimno
Kwalifikacje w zawodzie MG07 - Ucze艅:
1) rozr贸偶nia metody obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w na gor膮co i na zimno;
2) rozr贸偶nia elementy maszyn i urz膮dze艅 wykorzystywanych w procesach obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w na gor膮co i na zimno;
3) dobiera i reguluje parametry prowadzenia proces贸w obr贸bki plastycznej metali i
ich stop贸w na gor膮co i na zimno;
4) stosuje materia艂y wsadowe, oprzyrz膮dowanie, materia艂y pomocnicze, narz臋dzia i
parametry prowadzonych proces贸w obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w na gor膮co i na zimno;
5) montuje oprzyrz膮dowanie maszyn i urz膮dze艅 wykorzystywanych do obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w na gor膮co i na zimno;
6) wykonuje wyroby z wykorzystaniem maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w procesach
obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w na gor膮co i na zimno;
7) rozpoznaje rodzaje i przyczyny powstawania wad w p贸艂wyrobach i wyrobach gotowych wytwarzanych w procesach obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w na gor膮co i na zimno;
8) kontroluje wymiary i jako艣膰 wyrob贸w wykonanych metod膮 obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w na gor膮co i na zimno;
9) prowadzi bie偶膮c膮 dokumentacj臋 proces贸w obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w na gor膮co i na zimno;
10) wykonuje bie偶膮ce przegl膮dy oraz konserwacje maszyn i urz膮dze艅 do obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w na gor膮co i na zimno.

5. U偶ytkowanie maszyn i urz膮dze艅 do wyka艅czania wyrob贸w wytworzonych
metodami obr贸bki plastycznej
Kwalifikacje w zawodzie MG.7 - Ucze艅:
1) rozr贸偶nia rodzaje obr贸bki cieplnej i cieplno-chemicznej stosowane w procesach wyka艅czania wyrob贸w wytworzonych metodami obr贸bki plastycznej;
2) rozr贸偶nia i obs艂uguje maszyny i urz膮dzenia stosowane do obr贸bki cieplnej i cieplno-chemicznej wyrob贸w wytworzonych metodami obr贸bki plastycznej;
3) dobiera i reguluje parametry obr贸bki cieplnej i cieplno-chemicznej wyrob贸w wytworzonych metodami obr贸bki plastycznej;
4) dobiera i stosuje metody oczyszczania powierzchni oraz usuwania wad wyrob贸w wytworzonych metodami obr贸bki plastycznej;
5) dobiera i wykonuje pow艂oki ochronne wyrob贸w wytworzonych metodami obr贸bki
plastycznej;
6) kontroluje wyroby wytworzone metodami obr贸bki plastycznej;
7) prowadzi bie偶膮c膮 dokumentacj臋 proces贸w wyka艅czania wyrob贸w wytworzonych metodami obr贸bki plastycznej;
8) wykonuje bie偶膮ce przegl膮dy oraz konserwacje maszyn i urz膮dze艅
wykorzystywanych w procesach wyka艅czania wyrob贸w wytworzonych metodami obr贸bki plastycznej.