LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS.14

Asystowanie lekarzowi denty艣cie i utrzymanie gabinetu w gotowo艣ci do pracy- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 MS.14
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MS 14

1. Przygotowywanie gabinetu dentystycznego zgodnie z zasadami obowi膮zuj膮cymi w stomatologii
Kwalifikacje w zawodzie MS.14 - Ucze艅:
1) okre艣la metody pracy i wyposa偶enie gabinet贸w dentystycznych w zale偶no艣ci od specjalno艣ci;
2) przestrzega zasad aseptyki i antyseptyki w codziennej pracy;
3) przestrzega zasad asystowania lekarzowi denty艣cie podczas wykonywania zabieg贸w profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych;
4) rozr贸偶nia materia艂y medyczne i przygotowuje je zgodnie z procedurami pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty;
5) rozr贸偶nia leki stomatologiczne i przestrzega zasad ich przygotowywania, podawania i przechowywania pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty;
6) przestrzega procedur dotycz膮cych obs艂ugi oraz konserwacji aparatury
stomatologicznej i sprz臋tu;
7) przestrzega zasad prowadzenia ewidencji zu偶ycia lek贸w i materia艂贸w;
8) sporz膮dza zapotrzebowanie na materia艂y i leki oraz dokumentuje ich zu偶ycie na zlecenie lekarza dentysty;
9) rozr贸偶nia instrumenty stosowane w gabinetach dentystycznych og贸lnych
i specjalistycznych;
10) dobiera instrumentarium do okre艣lonego zabiegu pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty;
11) segreguje odpady zgodnie z przepisami prawa;
12) wsp贸艂pracuje z nadzorem sanitarnym i stosuje jego zalecenia.

2. Asystowanie lekarzowi denty艣cie r贸偶nymi metodami
Kwalifikacje w zawodzie MS14 - Ucze艅:
1) opisuje stany patologiczne narz膮du 偶ucia;
2) wyja艣nia przyczyny powstawania zmian patologicznych w jamie ustnej;
3) pos艂uguje si臋 terminologi膮 z zakresu profilaktyki, leczenia i rehabilitacji narz膮du 偶ucia;
4) okre艣la metody pracy i wyposa偶enia gabinet贸w dentystycznych w zale偶no艣ci od specjalno艣ci;
5) przygotowuje do pracy stanowiska lekarza dentysty i asystentki stomatologicznej
zgodnie ze specjalno艣ci膮 gabinetu dentystycznego i zasadami ergonomii;
6) przestrzega zasad pracy na cztery r臋ce i sze艣膰 r膮k przy le偶膮cym pacjencie;
7) asystuje r贸偶nymi metodami lekarzowi denty艣cie w trakcie wykonywania zabieg贸w;
8) wsp贸艂pracuje z lekarzem dentyst膮 w trakcie wykonywania zabieg贸w;
9) kompletuje i podaje zestawy instrument贸w, materia艂贸w i lek贸w w zale偶no艣ci od rodzaju zabiegu na zlecenie lekarza dentysty;
10) sporz膮dza materia艂y i p艂yny zgodnie z poleceniem lekarza dentysty;
11) korzysta z aparat贸w i urz膮dze艅 dost臋pnych w gabinetach dentystycznych r贸偶nych specjalno艣ci pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty;
12) kontroluje pole zabiegowe, utrzymuj膮c jego sucho艣膰 i dost臋p wzrokowy;
13) podaje i na艣wietla materia艂y stomatologiczne;
14) przestrzega zasad porz膮dkowania stanowisk pracy lekarza dentysty i asystentki stomatologicznej;
15) porz膮dkuje stanowiska pracy lekarza dentysty i asystentki stomatologicznej w trakcie i po zabiegu oraz na zako艅czenie przyj臋膰 pacjent贸w;
16) przewiduje zachowania pacjent贸w w r贸偶nym wieku;
17) przygotowuje psychicznie pacjent贸w do zabieg贸w stomatologicznych;
18) przestrzega zasad przekazywania pacjentom zalece艅 pozabiegowych i formu艂uje je na pi艣mie;
19) przekazuje zalecenia przedzabiegowe i pozabiegowe w formie ustnej i pisemnej;
20) wsp贸艂pracuje z lekarzem dentyst膮 w czasie udzielania pierwszej pomocy;
21) kontroluje t臋tno i ci艣nienie krwi.

3. Prowadzenie dokumentacji gabinetu dentystycznego
Kwalifikacje w zawodzie MS 14 - Ucze艅:
1) sporz膮dza dokumentacj臋 medyczn膮 na zlecenie lekarza dentysty i przechowuje wyniki bada艅;
2) stosuje przepisy prawa dotycz膮ce dost臋pu do dokumentacji medycznej;
3) pos艂uguje si臋 programem do obs艂ugi gabinetu dentystycznego;
4) sporz膮dza dokumentacj臋 elektroniczn膮 w gabinecie dentystycznym;
5) stosuje przepisy prawa dotycz膮ce ewidencjonowania, dokumentowania i sprawozdawczo艣ci;
6) przedstawia wzory dokumentacji stomatologicznej i metody jej uzupe艂niania;
7) uzupe艂nia dokumentacj臋, korzystaj膮c z opracowanych wzor贸w jej wype艂niania;
8) przestrzega zasad prowadzenia ewidencji zasob贸w gabinetu dentystycznego;
9) prowadzi ewidencj臋 zasob贸w poradni dentystycznej;
10) charakteryzuje zasady ewidencjonowania pacjent贸w i us艂ug stomatologicznych;
11) sporz膮dza terminarz przyj臋膰 pacjent贸w i rejestruje zabiegi stomatologiczne;
12) okre艣la sposoby wsp贸艂pracy z pracowni膮 technik贸w dentystycznych;
13) kontaktuje si臋 z pracowni膮 technik贸w dentystycznych;
14) wsp贸艂pracuje ze stacj膮 sanitarno-epidemiologiczn膮 i stosuje si臋 do jej zalece艅.