LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL.22

Organizacja prac zwi膮zanych z budow膮 oraz konserwacj膮 obiekt贸w ma艂ej architektury krajobrazu- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 RL.22
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE RL 22

1. Kszta艂towanie i projektowanie obiekt贸w ma艂ej architektury krajobrazu
Kwalifikacje w zawodzie RL.22 - Ucze艅:
1) okre艣la walory kulturowe oraz zasady kszta艂towania i ochrony krajobrazu obszar贸w zurbanizowanych i niezurbanizowanych;
2) dobiera elementy wyposa偶enia do r贸偶nych obiekt贸w architektury krajobrazu;
3) wykonuje inwentaryzacj臋 wyposa偶enia teren贸w zieleni;
4) dokonuje analizy funkcjonalno-przestrzennej element贸w ma艂ej architektury ogrodowej;
5) wykorzystuje zasady kompozycji w projektowaniu element贸w ma艂ej architektury
krajobrazu;
6) wykonuje projekty koncepcyjne i techniczne ma艂ych form architektonicznych;
7) opracowuje graficznie projekty koncepcyjne i techniczne obiekt贸w architektury krajobrazu;
8) dobiera materia艂y budowlane do wykonania ma艂ych form architektury krajobrazu.

2. Urz膮dzanie i konserwacja obiekt贸w ma艂ej architektury krajobrazu
Kwalifikacje w zawodzie RL22 - Ucze艅:
1) korzysta z dokumentacji projektowo-technicznej dotycz膮cej wykonywania element贸w ma艂ej architektury;
2) planuje organizacj臋 prac zwi膮zanych z budow膮 ma艂ych form architektonicznych;
3) wykonuje roboty ziemne zwi膮zane z budow膮 ma艂ych form architektonicznych;
4) dobiera techniki wykonywania element贸w ma艂ej architektury krajobrazu;
5) pos艂uguje si臋 narz臋dziami, urz膮dzeniami i sprz臋tem do rob贸t budowlanych;
6) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z budow膮 obiekt贸w architektury krajobrazu;
7) wykonuje zabiegi zwi膮zane z konserwacj膮 element贸w ma艂ej architektury krajobrazu;
8) planuje prace zwi膮zane z rewaloryzacj膮 zabytkowych element贸w ma艂ej architektury krajobrazu;
9) rozlicza koszt rob贸t i materia艂贸w zwi膮zanych z urz膮dzaniem i konserwacj膮 element贸w
ma艂ej architektury krajobrazu.