LOGOWANIE

KWALIFIKACJA R8

Planowanie i realizacja zada艅 zwi膮zanych z ochron膮 艣rodowiskaZawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 R.8
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE R 8

1. Planowanie i wykonywanie zada艅 dotycz膮cych ochrony w贸d
Kwalifikacje w zawodzie R.8 - Ucze艅:
1) przestrzega zasad eksploatacji uj臋膰 w贸d powierzchniowych i podziemnych;
2) rozpoznaje 藕r贸d艂a zanieczyszczenia w贸d powierzchniowych i podziemnych;
3) dobiera metody uzdatniania wody;
4) planuje proces uzdatniania wody w zale偶no艣ci od jej sk艂adu chemicznego;
5) dobiera urz膮dzenia do uzdatniania wody przeznaczonej do okre艣lonych cel贸w;
6) obs艂uguje urz膮dzenia stosowane w procesie uzdatniania wody przeznaczonej do cel贸w pitnych i przemys艂owych;
7) klasyfikuje 艣cieki wed艂ug okre艣lonych kryteri贸w;
8) analizuje procesy zachodz膮ce podczas oczyszczania 艣ciek贸w miejskich i przemys艂owych;
9) dobiera urz膮dzenia do oczyszczania r贸偶nego rodzaju 艣ciek贸w;
10) prowadzi prace zwi膮zane z oczyszczaniem 艣ciek贸w miejskich i przemys艂owych;
11) rozpoznaje rodzaje i elementy przydomowej oczyszczalni 艣ciek贸w;
12) kieruje pracami zwi膮zanymi z budow膮 i eksploatacj膮 przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w;
13) prowadzi prace zwi膮zane z zagospodarowaniem osad贸w 艣ciekowych;
14) korzysta z dokumentacji projektowych sieci wodoci膮gowych i kanalizacyjnych.

2. Planowanie oraz wykonywanie zada艅 dotycz膮cych ochrony powietrza atmosferycznego
Kwalifikacje w zawodzie R8 - Ucze艅:
1) rozpoznaje 藕r贸d艂a zanieczyszcze艅 powietrza;
2) okre艣la rodzaj i st臋偶enie zanieczyszcze艅 powietrza atmosferycznego;
3) dobiera metody ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami;
4) planuje dzia艂ania zwi膮zane z ograniczeniem emisji zanieczyszcze艅 do atmosfery;
5) organizuje i prowadzi prace zwi膮zane z usuwaniem zanieczyszcze艅 z powietrza atmosferycznego;
6) propaguje stosowanie bezodpadowych technologii wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej;
7) okre艣la wp艂yw ha艂asu na organizm cz艂owieka i 艣rodowisko przyrodnicze;
8) dobiera metody i 艣rodki ochrony przed ha艂asem;
9) podejmuje dzia艂ania zwi膮zane z ograniczaniem ha艂asu i drga艅 w 艣rodowisku;
10) stosuje przepisy prawa dotycz膮ce ochrony przed ha艂asem i drganiami.

3. Prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami oraz prac dotycz膮cych ochrony gleb
Kwalifikacje w zawodzie R 8 - Ucze艅:
1) klasyfikuje odpady wed艂ug okre艣lonych kryteri贸w;
2) okre艣la warunki i metody unieszkodliwiania odpad贸w;
3) organizuje zbi贸rk臋 i wyw贸z odpad贸w komunalnych;
4) przestrzega zasad sk艂adowania i magazynowania odpad贸w;
5) sortuje odpady komunalne;
6) dobiera sposoby zagospodarowania odpad贸w;
7) dobiera metody unieszkodliwiania odpad贸w;
8) prowadzi kampani臋 na rzecz ochrony 艣rodowiska;
9) nadzoruje prace zwi膮zane z eksploatacj膮 sk艂adowiska odpad贸w komunalnych;
10) prowadzi prace zwi膮zane z kompostowaniem odpad贸w;
11) planuje i prowadzi prace zwi膮zane ze spalaniem odpad贸w komunalnych oraz eksploatacj膮 spalarni;
12) prowadzi prace zwi膮zane z zagospodarowaniem odpad贸w niebezpiecznych;
13) dobiera metody unieszkodliwiania odpad贸w przemys艂owych;
14) organizuje prace zwi膮zane z przer贸bk膮 osad贸w 艣ciekowych i eksploatacj膮 urz膮dze艅;

15) rozpoznaje 藕r贸d艂a zanieczyszczenia gleb;
16) dobiera metody ochrony gleb przed degradacj膮 i dewastacj膮;
17) organizuje prace zwi膮zane z rekultywacj膮 gleb.