LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ST2

Realizacja nagrań
- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją ST.2OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE ST 2

1. Rejestrowanie materiału dźwiękowego
Kwalifikacje w zawodzie ST.02 - Uczeń:
1) rozróżnia elementy oraz określa właściwości mikserów dźwięku i przedwzmacniaczy mikrofonowych;
2) konfiguruje i obsługuje sprzętowe konsolety mikserskie;
3) dokonuje analizy zleceń dotyczących rejestracji materiału dźwiękowego;
4) planuje i wykonuje adaptację akustyczną planu nagraniowego;
5) wykonuje pomiary akustyki pomieszczeń;
6) posługuje się terminologią dotyczącą procesów i urządzeń elektroakustycznych;
7) charakteryzuje zjawiska akustyczne i psychoakustyczne;
8) organizuje plan nagraniowy;
9) dobiera rodzaje i modele mikrofonów do rejestracji ścieżki dźwiękowej;
10) stosuje różne techniki mikrofonowania z wykorzystaniem wiedzy z zakresu instrumentoznawstwa;
11) rozróżnia parametry instrumentów muzycznych istotne dla rejestracji dźwięku;
12) stosuje kompresory, ograniczniki, bramki szumów;
13) obsługuje urządzenia rejestrujące materiał dźwiękowy;
14) charakteryzuje nośniki do zapisu dźwięku;
15) posługuje się instrukcjami obsługi urządzeń elektroakustycznych;
16) rozpoznaje style muzyczne na podstawie analizy słuchowej;
17) charakteryzuje techniki wydobywania dźwięku z instrumentów akustycznych;
18) odtwarza na fortepianie prosty zapis nutowy;
19) wykorzystuje wiedzę z historii muzyki do realizacji określonych zadań;
20) rozróżnia elementy dzieła muzycznego;
21) dokonuje subiektywnej oceny jakości nagrań dźwiękowych.

2. Postprodukcja materiałów dźwiękowych
Kwalifikacje w zawodzie ST2 - Uczeń:
1) konfiguruje i obsługuje konsolety mikserskie;
2) konfiguruje i obsługuje programy do wielośladowego miksowania dźwięku;
3) stosuje techniki automatyzacji procesu miksowania materiału dźwiękowego;
4) przetwarza dźwięk z zastosowaniem techniki analogowej i cyfrowej;
5) rozróżnia procesory przetwarzające intonację, barwę, dynamikę i przestrzeń dźwięku;
6) stosuje standardy połączeń procesorów przetwarzających dźwięk;
7) obsługuje sprzętowe i programowe procesory przetwarzające intonację, barwę, dynamikę i przestrzeń dźwięku;
8) określa zastosowanie procesorów przekształcających w nagraniach dźwięku;
9) charakteryzuje metody i urządzenia do edycji dźwięku;
10) stosuje programy komputerowe do montażu dźwięku;
11) wykonuje prace z zakresu montażu cyfrowego i analogowego dźwięku;
12) sporządza kopie materiałów dźwiękowych na różnych nośnikach;
13) sporządza opisy nośników dźwięku;
14) wykonuje materiały dźwiękowe o różnym charakterze;
15) przestrzega zasad archiwizacji materiału dźwiękowego;
16) rozróżnia parametry techniczne plików dźwiękowych;
17) obsługuje programy do konwersji plików dźwiękowych;
18) obsługuje programy edycji danych uzupełniających w plikach dźwiękowych;
19) wykonuje konserwację konsolet mikserskich, przedwzmacniaczy mikrofonowych, procesorów przetwarzających dźwięk.

3. Edycja komunikatów systemu MIDI
Kwalifikacje w zawodzie ST 02 - Uczeń:
1) charakteryzuje właściwości systemu MIDI;
2) dokonuje połączeń sprzętowych i programowych w systemie MIDI;
3) dobiera programy sekwencerowe;
4) rejestruje i odtwarza zdarzenia MIDI;
5) zapisuje i odczytuje pliki MIDI;
6) edytuje zdarzenia MIDI;
7) identyfikuje rozszerzenia standardu MIDI;
8) posługuje się komunikatami System Exclusive do przesyłania ustawień MIDI;
9) posługuje się komunikatami MMC (ang. MIDI Machine Control), MTC (ang. MIDI Time Code) i BeatClock (ang. MIDI Clock Beat) do synchronizacji MIDI z innymi urządzeniami studia dźwiękowego.

4. Edycja instrumentów MIDI
Kwalifikacje w zawodzie ST02 - Uczeń:
1) konfiguruje programowe i sprzętowe instrumenty MIDI;
2) rozróżnia elementy sterujące instrumentów MIDI;
3) rozróżnia bloki generujące dźwięk w instrumentach MIDI;
4) edytuje obwiednie i generatory LFO (ang. Low Frequency Oscillator) w instrumentach
MIDI;
5) stosuje i programuje arpeggiator w instrumentach MIDI;
6) dokonuje mapowania kontrolerów MIDI;
7) obsługuje programy do edycji instrumentów MIDI;
8) wykonuje konserwację instrumentów MIDI.