LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ST.02

Realizacja nagra艅- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 ST.2
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE ST 2

1. Rejestrowanie materia艂u d藕wi臋kowego
Kwalifikacje w zawodzie ST.02 - Ucze艅:
1) rozr贸偶nia elementy oraz okre艣la w艂a艣ciwo艣ci mikser贸w d藕wi臋ku i przedwzmacniaczy mikrofonowych;
2) konfiguruje i obs艂uguje sprz臋towe konsolety mikserskie;
3) dokonuje analizy zlece艅 dotycz膮cych rejestracji materia艂u d藕wi臋kowego;
4) planuje i wykonuje adaptacj臋 akustyczn膮 planu nagraniowego;
5) wykonuje pomiary akustyki pomieszcze艅;
6) pos艂uguje si臋 terminologi膮 dotycz膮c膮 proces贸w i urz膮dze艅 elektroakustycznych;
7) charakteryzuje zjawiska akustyczne i psychoakustyczne;
8) organizuje plan nagraniowy;
9) dobiera rodzaje i modele mikrofon贸w do rejestracji 艣cie偶ki d藕wi臋kowej;
10) stosuje r贸偶ne techniki mikrofonowania z wykorzystaniem wiedzy z zakresu instrumentoznawstwa;
11) rozr贸偶nia parametry instrument贸w muzycznych istotne dla rejestracji d藕wi臋ku;
12) stosuje kompresory, ograniczniki, bramki szum贸w;
13) obs艂uguje urz膮dzenia rejestruj膮ce materia艂 d藕wi臋kowy;
14) charakteryzuje no艣niki do zapisu d藕wi臋ku;
15) pos艂uguje si臋 instrukcjami obs艂ugi urz膮dze艅 elektroakustycznych;
16) rozpoznaje style muzyczne na podstawie analizy s艂uchowej;
17) charakteryzuje techniki wydobywania d藕wi臋ku z instrument贸w akustycznych;
18) odtwarza na fortepianie prosty zapis nutowy;
19) wykorzystuje wiedz臋 z historii muzyki do realizacji okre艣lonych zada艅;
20) rozr贸偶nia elementy dzie艂a muzycznego;
21) dokonuje subiektywnej oceny jako艣ci nagra艅 d藕wi臋kowych.

2. Postprodukcja materia艂贸w d藕wi臋kowych
Kwalifikacje w zawodzie ST2 - Ucze艅:
1) konfiguruje i obs艂uguje konsolety mikserskie;
2) konfiguruje i obs艂uguje programy do wielo艣ladowego miksowania d藕wi臋ku;
3) stosuje techniki automatyzacji procesu miksowania materia艂u d藕wi臋kowego;
4) przetwarza d藕wi臋k z zastosowaniem techniki analogowej i cyfrowej;
5) rozr贸偶nia procesory przetwarzaj膮ce intonacj臋, barw臋, dynamik臋 i przestrze艅 d藕wi臋ku;
6) stosuje standardy po艂膮cze艅 procesor贸w przetwarzaj膮cych d藕wi臋k;
7) obs艂uguje sprz臋towe i programowe procesory przetwarzaj膮ce intonacj臋, barw臋, dynamik臋 i przestrze艅 d藕wi臋ku;
8) okre艣la zastosowanie procesor贸w przekszta艂caj膮cych w nagraniach d藕wi臋ku;
9) charakteryzuje metody i urz膮dzenia do edycji d藕wi臋ku;
10) stosuje programy komputerowe do monta偶u d藕wi臋ku;
11) wykonuje prace z zakresu monta偶u cyfrowego i analogowego d藕wi臋ku;
12) sporz膮dza kopie materia艂贸w d藕wi臋kowych na r贸偶nych no艣nikach;
13) sporz膮dza opisy no艣nik贸w d藕wi臋ku;
14) wykonuje materia艂y d藕wi臋kowe o r贸偶nym charakterze;
15) przestrzega zasad archiwizacji materia艂u d藕wi臋kowego;
16) rozr贸偶nia parametry techniczne plik贸w d藕wi臋kowych;
17) obs艂uguje programy do konwersji plik贸w d藕wi臋kowych;
18) obs艂uguje programy edycji danych uzupe艂niaj膮cych w plikach d藕wi臋kowych;
19) wykonuje konserwacj臋 konsolet mikserskich, przedwzmacniaczy mikrofonowych, procesor贸w przetwarzaj膮cych d藕wi臋k.

3. Edycja komunikat贸w systemu MIDI
Kwalifikacje w zawodzie ST 02 - Ucze艅:
1) charakteryzuje w艂a艣ciwo艣ci systemu MIDI;
2) dokonuje po艂膮cze艅 sprz臋towych i programowych w systemie MIDI;
3) dobiera programy sekwencerowe;
4) rejestruje i odtwarza zdarzenia MIDI;
5) zapisuje i odczytuje pliki MIDI;
6) edytuje zdarzenia MIDI;
7) identyfikuje rozszerzenia standardu MIDI;
8) pos艂uguje si臋 komunikatami System Exclusive do przesy艂ania ustawie艅 MIDI;
9) pos艂uguje si臋 komunikatami MMC (ang. MIDI Machine Control), MTC (ang. MIDI Time Code) i BeatClock (ang. MIDI Clock Beat) do synchronizacji MIDI z innymi urz膮dzeniami studia d藕wi臋kowego.

4. Edycja instrument贸w MIDI
Kwalifikacje w zawodzie ST02 - Ucze艅:
1) konfiguruje programowe i sprz臋towe instrumenty MIDI;
2) rozr贸偶nia elementy steruj膮ce instrument贸w MIDI;
3) rozr贸偶nia bloki generuj膮ce d藕wi臋k w instrumentach MIDI;
4) edytuje obwiednie i generatory LFO (ang. Low Frequency Oscillator) w instrumentach
MIDI;
5) stosuje i programuje arpeggiator w instrumentach MIDI;
6) dokonuje mapowania kontroler贸w MIDI;
7) obs艂uguje programy do edycji instrument贸w MIDI;
8) wykonuje konserwacj臋 instrument贸w MIDI.