LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ST4

Montaż nagrań dźwiękowychLEGENDA:

- ODBLOKOWANE: rozwiązywanie testu, pobieranie testu PDF, sprawdzenie wyniku
- ODBLOKOWANE: rozwiązywanie testu; ZABLOKOWANE: pobieranie testu PDF, sprawdzenie wyniku

OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE ST 4

1. Preprodukcja nagrań dźwiękowych
Kwalifikacje w zawodzie ST.04 - Uczeń:
1) posługuje się dokumentacją produkcji nagrań dźwiękowych;
2) prowadzi dokumentację prac dotyczących montażu nagrań dźwiękowych;
3) rozróżnia parametry techniczne nagrań i plików dźwiękowych;
4) dobiera i przygotowuje programy do montażu nagrań dźwiękowych.

2. Edytowanie nagrań dźwiękowych
Kwalifikacje w zawodzie ST4 - Uczeń:
1) dokonuje montażu nagrań dźwiękowych na podstawie dokumentacji;
2) normalizuje pliki dźwiękowe zgodnie z dokumentacją;
3) obsługuje programy do konwersji plików dźwiękowych;
4) dokonuje edycji znaczników w plikach dźwiękowych;
5) sporządza kopie materiałów dźwiękowych na różnych nośnikach;
6) przestrzega zasad archiwizacji materiału dźwiękowego.