LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ST.04

Montaż nagrań dźwiękowych- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody związane z kwalifikacją ST.4
OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE ST 4

1. Preprodukcja nagrań dźwiękowych
Kwalifikacje w zawodzie ST.04 - Uczeń:
1) posługuje się dokumentacją produkcji nagrań dźwiękowych;
2) prowadzi dokumentację prac dotyczących montażu nagrań dźwiękowych;
3) rozróżnia parametry techniczne nagrań i plików dźwiękowych;
4) dobiera i przygotowuje programy do montażu nagrań dźwiękowych.

2. Edytowanie nagrań dźwiękowych
Kwalifikacje w zawodzie ST4 - Uczeń:
1) dokonuje montażu nagrań dźwiękowych na podstawie dokumentacji;
2) normalizuje pliki dźwiękowe zgodnie z dokumentacją;
3) obsługuje programy do konwersji plików dźwiękowych;
4) dokonuje edycji znaczników w plikach dźwiękowych;
5) sporządza kopie materiałów dźwiękowych na różnych nośnikach;
6) przestrzega zasad archiwizacji materiału dźwiękowego.