LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 54311 - W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom przebywającym w żłobku lub klubie dziecięcym, należy...
 • Pytanie nr 54312 - Zgodnie z modelem piramidy potrzeb Abrahama Maslowa potrzeba bezpieczeństwa
 • Pytanie nr 54313 - Podczas mycia oczu niemowlęcia każde oko opiekunka powinna myć
 • Pytanie nr 54314 - Do kąpieli zdrowego niemowlęcia w wanience należy przygotować wodę o temperaturze około
 • Pytanie nr 54315 - W celu złagodzenia dolegliwości związanych z ząbkowaniem należy podawać niemowlęciu
 • Pytanie nr 54316 - Masa ciała prawidłowo rozwijającego się dziecka na zakończenie pierwszego roku życia w porównaniu...
 • Pytanie nr 54317 - U prawidłowo rozwijającego się dziecka ciemiączko duże (przednie) powinno zarosnąć między
 • Pytanie nr 54318 - Z jaką częstotliwością oddycha zdrowy donoszony noworodek?
 • Pytanie nr 54319 - W przypadku podejrzenia, że uczęszczające do żłobka dziecko jest krzywdzone w domu, opiekunka w p...
 • Pytanie nr 54320 - Które wskazanie jest zgodne z aktualnymi zasadami żywienia niemowląt i małych dzieci?
 • Pytanie nr 54321 - Zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami żywienia niemowląt i małych dzieci, osiemnastomiesięc...
 • Pytanie nr 54322 - Zgodnie z obowiązującą ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, jeżeli w grupie żłobkowej je...
 • Pytanie nr 54323 - Który sposób postępowania opiekunki zapewnia dziecku z autyzmem poczucie bezpieczeństwa psychiczn...
 • Pytanie nr 54324 - Którą pozycję należy zastosować dziecku podczas napadu astmy oskrzelowej?
 • Pytanie nr 54325 - Podczas codziennej pielęgnacji dziecka z atopowym zapaleniem skóry, należy przestrzegać zasady
 • Pytanie nr 54326 - W celu wykonania ochładzającej kąpieli dziecka z gorączką, należy przygotować wodę o temperaturze...
 • Pytanie nr 54327 - W celu odkażenia zmian ropnych występujących na skórze niemowlęcia, opiekunka powinna wykonać kąp...
 • Pytanie nr 54328 - Białawe plamki Fiłatowa-Koplika pojawiają się na błonie śluzowej policzków dziecka chorego na
 • Pytanie nr 54329 - Która grupa objawów świadczy o odwodnieniu niemowlęcia?
 • Pytanie nr 54330 - Wiek poniemowlęcy jest okresem rozwojowym dziecka, który trwa od
 • Pytanie nr 54331 - Kiedy w myśleniu prawidłowo rozwijającego się dziecka kształtuje się stałość przedmiotu czyli świ...
 • Pytanie nr 54332 - Która grupa umiejętności motorycznych jest charakterystyczna dla prawidłowo rozwijającego się osi...
 • Pytanie nr 54333 - Kiedy prawidłowo rozwijające się dziecko zaczyna wydawać ciągi sylab typu ma-ma-ma, pa-pa-pa, ta-...
 • Pytanie nr 54334 - W pracy z dwunastomiesięcznym dzieckiem, należy zastosować książeczki, które zawierają
 • Pytanie nr 54335 - Czarodziejski worek jest wykorzystywany do przeprowadzania zabawy
 • Pytanie nr 54336 - W celu wywołania skupienia wzrokowego u dwumiesięcznego niemowlęcia, należy przesuwać
 • Pytanie nr 54337 - Którą zabawę manipulacyjną kształtującą umiejętność nawlekania, powinna zaproponować opiekunka dz...
 • Pytanie nr 54338 - Czego należy unikać w procesie stymulowania aktywności werbalnej 2-letniego dziecka?
 • Pytanie nr 54339 - Zachowanie rodzica, który ciągle przedstawia siebie jako osobę doskonalszą od dziecka sprzyja ksz...
 • Pytanie nr 54340 - W pierwszych dniach pobytu dziecka w żłobku w adaptacji do nowych warunków najlepiej pomoże dziec...
 • Pytanie nr 54341 - Pierwszym etapem terapii dziecka z chorobą sierocą jest stadium
 • Pytanie nr 54342 - Zachowanie dziecka z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej - ADHD, charakteryzuje się występowa...
 • Pytanie nr 54343 - Trzylatek po powrocie z przedszkola zaczął używać wulgaryzmów. W takiej sytuacji należy
 • Pytanie nr 54344 - Które działania opiekunki nie wydłużają czasu skupienia uwagi trzyletniego dziecka na zabawie dyd...
 • Pytanie nr 54345 - Którą umiejętność w zakresie samodzielnego jedzenia powinno opanować 2-letnie dziecko?
 • Pytanie nr 54346 - Technika plastyczna wykorzystywana do tworzenia dekoracji plastycznych polegająca na tworzeniu oz...
 • Pytanie nr 54347 - Zajęcia plastyczne polegające na malowaniu rękami najwcześniej można wprowadzić podczas zabaw z p...
 • Pytanie nr 54348 - Pierwszym etapem kształtowania u dziecka umiejętności posługiwania się nożyczkami jest nauka
 • Pytanie nr 54349 - Którą technikę powinna zastosować opiekunka, w celu rozwijania wyobraźni twórczej dzieci w czwart...
 • Pytanie nr 54350 - Do zabaw umuzykalniających dzieci w drugim roku życia opiekunka powinna wykorzystywać piosenki

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ