LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 55391 - Na rysunku przedstawiono
 • Pytanie nr 55392 - Do murowania ceramicznych elementów palenisk stosuje się zaprawę
 • Pytanie nr 55393 - Na podstawie danych zawartych w tabeli oblicz ilość żwiru potrzebnego do wykonania 0,5 m3mieszank...
 • Pytanie nr 55394 - Należy wykonać ścianę działową z cegły pełnej o grubości ½cegły. Jeżeli zużycie zaprawy na wykona...
 • Pytanie nr 55395 - Kruszywem stosowanym do wytwarzania betonów lekkich jest
 • Pytanie nr 55396 - Jako spoiwo powietrzne do wykonywania zapraw murarskich należy stosować
 • Pytanie nr 55397 - Ile zaprawy trzeba zakupić do wymurowania ścian o grubości ½ cegły i powierzchni 28 m2, jeżeli zu...
 • Pytanie nr 55398 - Oblicz koszt zaprawy potrzebnej do wykonania ścian o powierzchni 50 m2 z pustaków ceramicznych, j...
 • Pytanie nr 55399 - Na rysunku przedstawiono strop typu
 • Pytanie nr 55400 - Architektonicznym elementem poziomym wystającym przed lico muru, który chroni budynek przed ściek...
 • Pytanie nr 55401 - Na którym rysunku przedstawiono ścianę dwuwarstwową?
 • Pytanie nr 55402 - Oblicz na podstawie rysunku powierzchnię ścianki działowej bez otworów, wiedząc, że wysokość pomi...
 • Pytanie nr 55403 - Do wymurowania ściany o powierzchni 1 m2zgodnie z KNR 2-02 potrzeba 8,20 szt. bloczków z betonu k...
 • Pytanie nr 55404 - Na rysunku przedstawiono rzut klatki schodowej budynku wielokondygnacyjnego. Jest to rzut
 • Pytanie nr 55405 - Na rysunku przedstawiono lico muru w wiązaniu
 • Pytanie nr 55406 - Na rysunku przedstawiono pierwszą warstwę muru w wiązaniu kowadełkowym.Na którym rysunku widoczna...
 • Pytanie nr 55407 - Materiał przedstawiony na rysunku jest używany do izolacji
 • Pytanie nr 55408 - Do wykonania izolacji cieplnej ścian należy zastosować
 • Pytanie nr 55409 - Do wykonania ścian fundamentowych należy zastosować
 • Pytanie nr 55410 - Bloczek z betonu komórkowego został przedstawiony na rysunku
 • Pytanie nr 55411 - Do sprawdzania dokładności poziomego ułożenia poszczególnych warstw cegieł należy zastosować
 • Pytanie nr 55412 - Oblicz powierzchnię ściany przedstawionej na rysunku wiedząc, że zgodnie z zasadami przedmiarowan...
 • Pytanie nr 55413 - Na podstawie danych z KNR oblicz, ile pustaków ceramicznych Max220 potrzeba do wymurowania ścian ...
 • Pytanie nr 55414 - Koszt robocizny wykonania ściany o powierzchni 1 m2z bloczków gazobetonowych wynosi 35,00 zł. Blo...
 • Pytanie nr 55415 - Podłoże gipsowe przeznaczone do tynkowania powinno być
 • Pytanie nr 55416 - Tynk wewnętrzny, charakteryzujący się twardą i gładką powierzchnią imitującą polerowany marmur, t...
 • Pytanie nr 55417 - Na którym rysunku przedstawiono oznaczenie graficzne tynku?
 • Pytanie nr 55418 - Korzystając z danych zawartych w tabeli wskaż najmniejszą dopuszczalną grubość tynku z izolacją t...
 • Pytanie nr 55419 - Narzędzie przedstawione na rysunku należy zastosować do
 • Pytanie nr 55420 - Do zdzierania starego tynku należy zastosować pacę przedstawioną na rysunku
 • Pytanie nr 55421 - Do robót elewacyjnych na budynkach wysokich należy wykorzystać rusztowania
 • Pytanie nr 55422 - Do robót elewacyjnych na budynkach wysokich należy wykorzystać rusztowania
 • Pytanie nr 55423 - Oblicz koszt materiału do tynkowania ściany o powierzchni 40 m2, jeżeli jeden 25-kilogramowy wore...
 • Pytanie nr 55424 - Uszkodzenie tynku przedstawione na rysunku to
 • Pytanie nr 55425 - Sprawdzenie, czy tynk odspoił się od podłoża, wykonuje się poprzez
 • Pytanie nr 55426 - Do naprawy głębokich pęknięć ściany murowanej należy użyć
 • Pytanie nr 55427 - Do uzupełnienia ubytków w ścianach z cegły pełnej należy użyć
 • Pytanie nr 55428 - Który spośród wymienionych materiałów najlepiej zastosować do wzmocnienia nadproży?
 • Pytanie nr 55429 - Oblicz koszt wyburzenia ściany o wymiarach 3,5 × 2,8 m zakładając, że za wyburzenie 1 m2trzeba za...
 • Pytanie nr 55430 - Które zprzedstawionych na rysunku narzędzi należy zastosować do skuwania starego tynku?

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ