LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 68591 - Przyrządy pomiarowe w przedstawionej na rysunku grupie pompowej zapewniają pomiar wartości
 • Pytanie nr 68592 - Który przyrząd pomiarowy należy zastosować do pomiaru wartości napięcia w elektrowni fotowoltaicz...
 • Pytanie nr 68593 - Który miernik wskazuje wartość wyniku pomiaru mocy?
 • Pytanie nr 68594 - Przedstawiony na rysunku regulator jest przeznaczony do sterowania pracą
 • Pytanie nr 68595 - Moc oddawaną przez pracującą elektrownię wiatrową można regulować poprzez zmianę
 • Pytanie nr 68596 - Do środków ochrony przed porażeniem prądem w instalacji o układzie TN-S należy
 • Pytanie nr 68597 - Histereza regulatora temperatury wody w zbiorniku wynosi 2°C, a żądana temperatura została ustawi...
 • Pytanie nr 68598 - Na podstawie tabeli zawierającej dane techniczne falowników wskaż wartość maksymalnego prądu wyjś...
 • Pytanie nr 68599 - Z instrukcji pompy ciepła wynika, że dopuszczalne są wahania napięcia zasilania w granicach +/- 1...
 • Pytanie nr 68600 - Pompa ciepła powinna mieć różnicę pomiędzy dopływem, a wypływem z cieczowego dolnego źródła ciepł...
 • Pytanie nr 68601 - Na podstawie charakterystyki turbiny wiatrowej określ ile razy wzrośnie moc turbiny spowodowana z...
 • Pytanie nr 68602 - Na podstawie tabeli, określ wymagane natężenie przepływu czynnika w dolnym źródle dla pompy ciepł...
 • Pytanie nr 68603 - Które zabezpieczenie i przewód zasilający należy dobrać dla pompy ciepła o mocy 9,5 kW?
 • Pytanie nr 68604 - Podczas procesu fermentacji w biogazowni kontrolowana i rejestrowana jest przede wszystkim
 • Pytanie nr 68605 - Na podstawie zamieszczonej mapy określ okolice której miejscowości są najkorzystniejsze dla lokal...
 • Pytanie nr 68606 - Okresowy przegląd techniczny elektrowni wiatrowej nie obejmuje
 • Pytanie nr 68607 - Przeprowadzone przeglądy i naprawy instalacji fotowoltaicznej należy odnotować w
 • Pytanie nr 68608 - W celu zabezpieczenia pompy obiegowej przed uszkodzeniem cząstkami stałymi znajdującymi się w ins...
 • Pytanie nr 68609 - W jaki sposób należy zagospodarować powierzchnię gruntu nad poziomym kolektorem gruntowym pompy c...
 • Pytanie nr 68610 - W kominku z płaszczem wodnym powinno palić się
 • Pytanie nr 68611 - Do naprawy połączenia w słonecznej instalacji grzewczej wykonanej z rur miedzianych i złączek kap...
 • Pytanie nr 68612 - Których narzędzi należy użyć do wymiany uszkodzonej pompy w słonecznej instalacji grzewczej?
 • Pytanie nr 68613 - Które dokumenty są niezbędne do przekazania do eksploatacji kotłowni wyposażonej w kocioł na biom...
 • Pytanie nr 68614 - Protokolarny odbiór techniczny przewodu kominowego wymagany jest przed przystąpieniem do eksploat...
 • Pytanie nr 68615 - Wykonawca słonecznej instalacji grzewczej zobowiązany jest przekazać inwestorowi komplet dokument...
 • Pytanie nr 68616 - Zawarty w biogazie gaz powodujący korozję armatury i zbiorników to
 • Pytanie nr 68617 - Do pomiaru stężenia glikolu etylenowego i temperatury jego zamarzania stosowany jest
 • Pytanie nr 68618 - Przegląd słonecznej instalacji grzewczej użytkowanej do podgrzewania wody w otwartym basenie powi...
 • Pytanie nr 68619 - Jedną z przyczyn awarii powstających podczas użytkowania emaliowanego wymiennika ciepła jest brak...
 • Pytanie nr 68620 - O czym może świadczyć wysoka temperatura kolektora słonecznego oraz niska temperatura wody w zaso...
 • Pytanie nr 68621 - Silne zaszronienie połowy obwodów dolnego źródła gruntowej pompy ciepła może świadczyć o
 • Pytanie nr 68622 - Nieprzerwana praca klimatyzatora split może oznaczać
 • Pytanie nr 68623 - Jedną z głównych przyczyn uszkodzenia mechanicznego próżniowego kolektora rurowego może być
 • Pytanie nr 68624 - Po kilkudniowej poprawnej pracy pompy ciepła sterownik wyświetlił komunikat PP8. Na podstawie tab...
 • Pytanie nr 68625 - Okres rękojmi za wady fizyczne na inwerter w instalacji fotowoltaicznej wynosi
 • Pytanie nr 68626 - W przypadku konieczności skorzystania z prawa gwarancji na urządzenia instalacji słonecznej, użyt...
 • Pytanie nr 68627 - Reklamacja na słoneczną instalację grzewczą może być pozytywnie rozpatrzona, jeżeli w czasie jej ...
 • Pytanie nr 68628 - Zasobnik c.w.u. połączony jest przez wymiennik ciepła z kolektorami słonecznymi. Podczas prac kon...
 • Pytanie nr 68629 - Czyszczenie zewnętrznych powierzchni płaskich paneli fotowoltaicznych powinno być wykonywane
 • Pytanie nr 68630 - Graniczna wartość pH glikolu propylenowego w słonecznej instalacji grzewczej poniżej, której powi...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ