LOGOWANIE

ROZWI膭呕 TEST TERAZ

 • Pytanie nr 73117 - Akt administracyjny, kt贸ry dotyczy kwestii wynikaj膮cych w toku post臋powania administracyjnego i c...
 • Pytanie nr 73118 - Wydanie postanowienia o odmowie zatwierdzenia ugody w post臋powaniu administracyjnym jest przyk艂ad...
 • Pytanie nr 73119 - Organami gminy wiejskiej s膮
 • Pytanie nr 73120 - Sejm, za zgod膮 Senatu, powo艂uje Rzecznika Praw Obywatelskich na kadencj臋 trwaj膮c膮
 • Pytanie nr 73121 - Inicjatywa uchwa艂odawcza w sprawie sporz膮dzenia projektu uchwa艂y bud偶etowej wojew贸dztwa nale偶y do...
 • Pytanie nr 73122 - Wykonanie bud偶etu gminy nale偶y do zada艅
 • Pytanie nr 73123 - Bierne prawo wyborcze w wyborach prezydenckich przys艂uguje osobie, kt贸ra korzysta z pe艂ni praw wy...
 • Pytanie nr 73124 - Zgodnie z przytoczonym przepisem spokrewnion膮 rodzin膮 zast臋pcz膮 dla dziecka mo偶e by膰 jego
 • Pytanie nr 73125 - Strony dokumentu nieelektronicznego utrwalonego w formie pisma, kt贸remu nadano klauzul臋 艣ci艣le ta...
 • Pytanie nr 73126 - Zgodnie z przytoczonym przepisem 藕r贸d艂em prawa powszechnie obowi膮zuj膮cego nie jest
 • Pytanie nr 73127 - Przedstawiony przepis ustawy jest przepisem
 • Pytanie nr 73128 - Gdzie jest og艂aszany statut powiatu?
 • Pytanie nr 73129 - Akt prawny wydany przez ministra na podstawie ustawy, kt贸ry nie jest 藕r贸d艂em prawa powszechnie ob...
 • Pytanie nr 73130 - Osobowo艣膰 prawn膮 posiada
 • Pytanie nr 73131 - Sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 traci osobowo艣膰 prawn膮 z chwil膮
 • Pytanie nr 73132 - Kt贸ra sp贸艂ka prawa handlowego mo偶e by膰 utworzona tylko przez osoby fizyczne?
 • Pytanie nr 73133 - Umowa po偶yczki zosta艂a zawarta 01 czerwca 2022 r. Po偶yczkobiorca zobowi膮za艂 si臋 do jej zwrotu w c...
 • Pytanie nr 73134 - Kt贸ra z wymienionych os贸b ponosi odpowiedzialno艣膰 na zasadzie winy?
 • Pytanie nr 73135 - Zgodnie z przytoczonym przepisem roszczenie o zap艂acenie czynszu, kt贸ry zgodnie z umow膮 mia艂 by膰 ...
 • Pytanie nr 73136 - Je偶eli dokonana czynno艣膰 prawna jest sprzeczna z zasadami wsp贸艂偶ycia spo艂ecznego, to zgodnie z pr...
 • Pytanie nr 73137 - Zgodnie z Kodeksem cywilnym umowa zbycia przedsi臋biorstwa powinna by膰 sporz膮dzona w formie
 • Pytanie nr 73138 - Kt贸ra z wymienionych um贸w nale偶y do um贸w nazwanych?
 • Pytanie nr 73139 - Pracodawca, sporz膮dzaj膮c 艣wiadectwo pracy zamieszcza w nim, na 偶膮danie pracownika, informacj臋 dot...
 • Pytanie nr 73140 - Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy umowa o prac臋 wygasa
 • Pytanie nr 73141 - M艂odocianym w rozumieniu przepis贸w Kodeksu pracy jest osoba, kt贸ra uko艅czy艂a
 • Pytanie nr 73142 - W trakcie prowadzonego post臋powania administracyjnego organ administracji, pomimo zg艂oszonego wni...
 • Pytanie nr 73143 - Zgodnie z przepisami Kodeksu post臋powania administracyjnego podmiotem na prawach strony w post臋po...
 • Pytanie nr 73144 - Kt贸ry z wymienionych podmiot贸w jest podmiotem w艂a艣ciwym do rozstrzygni臋cia sporu kompetencyjnego ...
 • Pytanie nr 73145 - W trakcie prowadzonego post臋powania administracyjnego strona, kt贸ra wnios艂a podanie utraci艂a zdol...
 • Pytanie nr 73146 - Rozstrzygni臋cie organu administracji w sprawie stwierdzenia niewa偶no艣ci decyzji administracyjnej ...
 • Pytanie nr 73147 - O jak膮 informacj臋 nale偶y uzupe艂ni膰 przedstawione zawiadomienie, aby by艂o zgodne z obowi膮zuj膮cymi ...
 • Pytanie nr 73148 - W dniu 9 maja 2022 r. do organu administracji publicznej wp艂yn膮艂 wniosek o rozpatrzenie sprawy. O...
 • Pytanie nr 73149 - Strona otrzyma艂a decyzj臋 administracyjn膮, kt贸ra ko艅czy艂a post臋powanie w tocz膮cej si臋 sprawie i ni...
 • Pytanie nr 73150 - Podmiot, kt贸ry nie wykona艂 ci膮偶膮cego na nim obowi膮zku wynikaj膮cego z wydanej decyzji administracy...
 • Pytanie nr 73151 - Starosta, realizuj膮c zadania w艂asne powiatu, nie przestrzega prawa. Organem w艂a艣ciwym do rozpatrz...
 • Pytanie nr 73152 - Kt贸ry z wymienionych podmiot贸w nie posiada zdolno艣ci procesowej do czynno艣ci w post臋powaniu w spr...
 • Pytanie nr 73153 - Kt贸ry z wymienionych podmiot贸w nale偶膮cych do sektora finans贸w publicznych wykonuje swoje zadania ...
 • Pytanie nr 73154 - Dane zamieszczone w tabeli wskazuj膮, 偶e najwi臋ksza kwota deficytu w gminie X wyst膮pi艂a w roku
 • Pytanie nr 73155 - Wp艂ywy z tytu艂u podatku od 艣rodk贸w transportowych stanowi膮 doch贸d
 • Pytanie nr 73156 - Wp艂ywy z podatku akcyzowego, kt贸rym obj臋te s膮 wyroby energetyczne, stanowi膮 藕r贸d艂o dochod贸w bud偶e...

 • ROZWI膭呕 TEST TERAZ