LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 79691 - Podczas karmienia dziecka doszło do wymiotów. Jak powinnaś postępować z ubraniem dziecka?
 • Pytanie nr 79694 - Dziecko ma gorączkę i kaszel. Jak powinnaś postępować z chusteczkami higienicznymi używanymi prze...
 • Pytanie nr 79695 - Załóżmy, że organizujesz warsztat pracy opiekuńczo-wychowawczej dla 3-letniego dziecka. Które z p...
 • Pytanie nr 79705 - W sytuacji, gdy 2-letnie dziecko nie chce samodzielnie jeść, co jest najbardziej odpowiednim pode...
 • Pytanie nr 79715 - Rozważ następującą tabelę przedstawiającą dokumentację pielęgnacyjną dziecka zdrowego. Wybierz, k...
 • Pytanie nr 79720 - Przygotowujesz dokumentację pielęgnacyjną dla zdrowego dziecka. Wskaż, które z poniższych informa...
 • Pytanie nr 79731 - Załóżmy, że masz do wykonania następujące czynności pielęgnacyjne u 7-letniego dziecka z niepełno...
 • Pytanie nr 79740 - Dziecko, z którym pracujesz, ma zdiagnozowaną autyzm i jest w trakcie terapii ABA. W jakim celu p...
 • Pytanie nr 79749 - Dziecko, które opiekujesz, otrzymało od lekarza krople do oczu. Jak prawidłowo podasz mu te kropl...
 • Pytanie nr 79752 - Zachowanie Mechanizm Dziecko zaczyna gryźć paznokcie A. Mechaniz...
 • Pytanie nr 79753 - Dziecko, nad którym sprawujesz opiekę, zaczyna wykazywać agresywne zachowanie wobec innych dzieci...
 • Pytanie nr 79756 - Otrzymujesz dokumentację medyczną dziecka z niepełnosprawnością, które ma być pod Twoją opieką. W...
 • Pytanie nr 79759 - Jako opiekunka do dziecka z niepełnosprawnością, jak często powinieneś aktualizować dokumentację ...
 • Pytanie nr 79760 - Zidentyfikuj etap rozwoju psychomotorycznego dziecka na podstawie poniższych informacji: "Dziecko...
 • Pytanie nr 79769 - Wyobraź sobie, że pracujesz jako opiekunka do dzieci i masz do czynienia z dzieckiem, które częst...
 • Pytanie nr 79770 - Załóż, że pracujesz jako opiekunka w żłobku. Zauważasz, że 3-letnie dziecko nie jest w stanie utr...
 • Pytanie nr 79773 - Jakie działania możesz podjąć, aby wspierać rozwój motoryczny dziecka?
 • Pytanie nr 87397 - Określ, który z poniższych etapów rozwoju dziecka jest zgodny z teorią psychosocjalną Erika Eriks...
 • Pytanie nr 87402 - Podczas zabawy na placu zabaw, 5-letnie dziecko, które opiekujesz, nagle upada i zaczyna krwawić ...
 • Pytanie nr 87404 - Sytuacja Akcja Dziecko ma wysoką gorączkę Podaj paracetamol Dziecko ma skaleczeni...
 • Pytanie nr 87408 - Znajdujesz nieprzytomne dziecko. Które z poniższych działań wykonujesz jako pierwsze?
 • Pytanie nr 87409 - Podczas wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej na dziecku, jak głęboko powinno się wciska...
 • Pytanie nr 87417 - Zidentyfikuj problem wychowawczy w poniższej sytuacji: 5-letni Kamil często rzuca zabawkami i krz...
 • Pytanie nr 87419 - Zidentyfikuj problem wychowawczy na podstawie poniższej tabeli prezentującej zachowanie 7-letnieg...
 • Pytanie nr 87435 - Rozważ następujący scenariusz: Jesteś odpowiedzialny za zaopatrzenie przedszkola w nowe zabawki. ...
 • Pytanie nr 87440 - Jako opiekunka, jesteś odpowiedzialna za prowadzenie działań profilaktycznych i prozdrowotnych. K...
 • Pytanie nr 87441 - Poniżej znajduje się tabela przedstawiająca różne czynniki wpływające na zdrowie dziecka. Który z...
 • Pytanie nr 87446 - Jako opiekunka dziecięca pracujesz w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Jakie są główne zasady wsp...
 • Pytanie nr 87456 - Rozważasz wprowadzenie nowej zabawki do przedszkola. Który rodzaj zabawki wybierzesz, aby stymulo...
 • Pytanie nr 87467 - Podczas zajęć z dziećmi postanawiasz wprowadzić do programu utwory literackie. Które z poniższych...
 • Pytanie nr 87471 - Jaki rodzaj utworów literackich najbardziej sprzyja rozwijaniu wyobraźni dziecka?
 • Pytanie nr 87486 - Jakie metody pracy są najbardziej skuteczne przy pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum aut...
 • Pytanie nr 87491 - Jako opiekunka dziecięca, jakie działania powinnaś podjąć, jeśli zauważysz u dziecka deficyty w z...
 • Pytanie nr 87496 - Poniżej przedstawiono tabelę z celami edukacyjnymi dla grupy dzieci w wieku przedszkolnym: ...
 • Pytanie nr 87508 - Poniżej przedstawiono tabelę z różnymi rodzajami muzyki i ich potencjalnym wpływem na rozwój dzie...
 • Pytanie nr 87511 - Jakie są potencjalne korzyści z wprowadzenia regularnych zajęć muzycznych dla dzieci?
 • Pytanie nr 87515 - Jaka jest rola muzyki w rozwoju emocjonalnym dziecka?
 • Pytanie nr 91346 - Przygotowujesz posiłek dla 6-miesięcznego dziecka. Zgodnie z zaleceniami Państwowego Instytutu Hi...
 • Pytanie nr 91350 - Jakie jest zalecane spożycie owoców i warzyw dla dziecka w wieku 1-3 lat zgodnie z zaleceniami Pa...
 • Pytanie nr 107181 - Planujesz zajęcia techniczne dla dzieci w wieku 7-8 lat. Wybierz najodpowiedniejszą formę aktywno...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ