LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 91511 - W jakiej sytuacji opiekun medyczny ma obowiązek zgłosić sytuację do odpowiednich służb?
 • Pytanie nr 91512 - Jakie są konsekwencje naruszenia tajemnicy zawodowej przez opiekuna medycznego?
 • Pytanie nr 91514 - Jaka jest rola opiekuna medycznego w procesie rehabilitacji pacjenta?
 • Pytanie nr 91520 - Wybierz prawidłowe stwierdzenie dotyczące wpływu podeszłego wieku na funkcjonowanie osoby.
 • Pytanie nr 91528 - Gest Znaczenie Prawa dłoń na lewej dłoni A. Potrzebuję pomocy Dotknięcie palcem s...
 • Pytanie nr 91532 - Jesteś świadkiem sytuacji, w której inny opiekun medyczny krzyczy na osobę niesamodzielną i używa...
 • Pytanie nr 91539 - Pacjent: Jan Kowalski Data urodzenia: 01.01.1960 Adres: ul. Kwiatowa 5, 00-000 Warszawa PESE...
 • Pytanie nr 91554 - Pacjent ma ciśnienie tętnicze krwi wynoszące 140/90 mmHg. Jak należy interpretować ten wynik?
 • Pytanie nr 91558 - Godzina Ciśnienie krwi 8:00 140/90 mmHg 12:00 150/95 mmHg 16:00 145/92 mmH...
 • Pytanie nr 91563 - Czynność Punkty Poruszanie się 15 Kontrola funkcji fizjologicznych 10 Jedze...
 • Pytanie nr 91568 - Obszar Potrzeby pacjenta Higiena osobista Samodzielna Poruszanie się Wymaga wspa...
 • Pytanie nr 91574 - Podczas rozmowy z pacjentem używasz języka ciała, aby pokazać, że jesteś otwarty i gotowy do słuc...
 • Pytanie nr 91584 - Jakie mogą być konsekwencje niesamodzielności osoby chorej dla jej rodziny?
 • Pytanie nr 91595 - Załóżmy, że pacjent nie jest w stanie samodzielnie utrzymać higieny osobistej. Która z poniższych...
 • Pytanie nr 91603 - Czynność Pacjent A Pacjent B Pacjent C Mycie ciała Samodzielnie Pomoc częściowa Po...
 • Pytanie nr 91609 - Podczas wykonywania czynności higienicznych u pacjenta, zauważasz, że na jego skórze pojawiają si...
 • Pytanie nr 91612 - Używając poniższej tabeli, wskaż, która metoda jest najbardziej odpowiednia do zastosowania w dan...
 • Pytanie nr 91613 - Jakie jest główne zastosowanie antyseptyki w pielęgnacji pacjenta?
 • Pytanie nr 91617 - Podczas wykonywania czynności higienicznych i pielęgnacyjnych, gdzie powinieneś umieścić zużyte i...
 • Pytanie nr 91621 - Prowadzisz dobową zbiórkę moczu pacjenta. Pacjent oddał mocz do pojemnika o godzinie 8:00, a nast...
 • Pytanie nr 91624 - Podczas prowadzenia dobowej zbiórki moczu pacjenta, zauważasz, że mocz ma niezwykle ciemny kolor....
 • Pytanie nr 91626 - Podczas zmiany opatrunku na ranie, zauważasz, że rana jest zakażona. Jakie działania podejmiesz?
 • Pytanie nr 91632 - Pacjent ma przeprowadzony pomiar glukometrem, a wynik to 4,2 mmol/l. Jaki jest prawidłowy sposób ...
 • Pytanie nr 91644 - Podczas pielęgnacji skóry wokół gastrostomii zauważyłeś nieprzyjemny zapach. Co to może oznaczać?...
 • Pytanie nr 91650 - Jak często powinien być wymieniany worek stomijny?
 • Pytanie nr 91652 - Podczas wymiany worka na mocz, pacjent nagle zaczyna odczuwać ból. Jak powinieneś zareagować?
 • Pytanie nr 91663 - Lek Typ inhalatora Salbutamol Inhalator ciśnieniowy z dozownikie...
 • Pytanie nr 91667 - Podczas podawania leków pacjentowi, zauważasz, że na opakowaniu jednego z nich widnieje symbol SL...
 • Pytanie nr 91668 - Lek Działanie niepożądane Warfaryna A. Zaburzenia rytmu serca Metformina B. Krwa...
 • Pytanie nr 91669 - Podajesz pacjentowi lek o nazwie Furosemid. Jaki jest najczęstszy efekt uboczny tego leku?
 • Pytanie nr 91670 - Podajesz pacjentowi lek o nazwie Metoprolol. Jakie działanie niepożądane tego leku powinieneś zgł...
 • Pytanie nr 91679 - Czynność Poprawne wykonanie Dezynfekcja miejsca wkłucia ? Jak powinna wyglądać po...
 • Pytanie nr 91680 - Jakie jest główne zastosowanie krwi włośniczkowej pobranej z palca?
 • Pytanie nr 91681 - Podczas pobierania wymazu z gardła pacjenta, jakie jest prawidłowe miejsce pobrania materiału?
 • Pytanie nr 91684 - Podczas pobierania wymazu z ucha pacjenta, jakie jest prawidłowe miejsce pobrania materiału?
 • Pytanie nr 91688 - Jesteś opiekunem medycznym osoby z demencją. Jakie czynniki powinieneś uwzględnić przy planowaniu...
 • Pytanie nr 91701 - Pacjent, którego opiekujesz, ma zalecony do użytku sprzęt ortopedyczny - chodzik. Jakie czynności...
 • Pytanie nr 91707 - Godzina Aktywność 8:00 Śniadanie 10:00 Ćwiczenia fizyczne 12:00 Obiad ...
 • Pytanie nr 91709 - Pacjent z zaawansowaną starością ma trudności z wykonywaniem codziennych czynności, takich jak je...
 • Pytanie nr 91717 - Pacjent, z którym pracujesz, ma demencję i często zapomina, kim jesteś. Jak najlepiej zareagować ...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ