LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 95111 - Załóż, że masz do dyspozycji trzy elementy: rezystor (R), kondensator (C) i cewkę (L). Które z po...
 • Pytanie nr 95112 - Załóż, że masz do dyspozycji obwód z trzema rezystorami o wartościach 5Ω, 10Ω i 15Ω. Które z poni...
 • Pytanie nr 95118 - Rozważ układ dwóch kondensatorów o pojemnościach 10 μF i 20 μF połączonych szeregowo. Jaką wartoś...
 • Pytanie nr 95125 - Rozważ obwód elektryczny składający się z trzech rezystorów o wartościach 2Ω, 3Ω i 5Ω połączonych...
 • Pytanie nr 95130 - Rozważ obwód elektryczny składający się z rezystora o rezystancji 10 Ω i źródła napięcia o wartoś...
 • Pytanie nr 95135 - Rozważ obwód elektryczny składający się z dwóch rezystorów połączonych równolegle o wartościach 4...
 • Pytanie nr 95138 - Rozważ poniższą tabelę przedstawiającą charakterystyki trzech różnych elementów obwodu: El...
 • Pytanie nr 95148 - Chcesz zmierzyć oporność elementu w obwodzie elektrycznym. Które z poniższych stwierdzeń jest pra...
 • Pytanie nr 95157 - Przyjrzyj się poniższemu schematowi elektrycznemu i określ, który element jest źródłem zasilania....
 • Pytanie nr 95158 - Zidentyfikuj typ połączenia na podstawie poniższego schematu: +----R1----+ | |...
 • Pytanie nr 95166 - Podczas montażu instalacji elektrycznej napotkałeś na przewód oznaczony jako "YDY 3x2,5". Zinterp...
 • Pytanie nr 95172 - Podczas montażu instalacji natynkowej, musisz zdecydować, gdzie umieścić puszki instalacyjne. Któ...
 • Pytanie nr 95184 - Który z poniższych przewodów jest najodpowiedniejszy do zasilania urządzeń przenośnych?
 • Pytanie nr 95187 - Oznaczenie przewoduTyp przewodu YDY 5x10Przewód miedziany, wielożyłowy, izolowany PVC, o przek...
 • Pytanie nr 95188 - Zidentyfikuj materiał izolacji przewodu na podstawie poniższego oznaczenia: YAKY 4x25.
 • Pytanie nr 95204 - Podczas montażu instalacji elektrycznej, zgodnie z dokumentacją techniczną, napotkałeś na symbol ...
 • Pytanie nr 95206 - Załóżmy, że wykonujesz montaż instalacji elektrycznej i musisz wykonać pomiary prądów upływowych....
 • Pytanie nr 95209 - Przy montażu instalacji elektrycznej, musisz zastosować odpowiedni kabel. Jaką cechę kabla określ...
 • Pytanie nr 95218 - Podczas pracy z instalacją elektryczną zauważyłeś, że bezpiecznik często się przepala. Jakie jest...
 • Pytanie nr 95223 - Podczas przeprowadzania pomiarów parametrów instalacji elektrycznej, zauważyłeś, że prąd płynący ...
 • Pytanie nr 95224 - Podczas przeprowadzania pomiarów parametrów instalacji elektrycznej, zauważyłeś, że rezystancja m...
 • Pytanie nr 95230 - Rozważ poniższą tabelę prezentującą różne typy maszyn elektrycznych wraz z ich podstawowymi chara...
 • Pytanie nr 95235 - Rozważmy silnik indukcyjny składający się z wirnika i stojana. Który z poniższych elementów jest ...
 • Pytanie nr 95240 - Wskazałeś na rysunku technicznym element oznaczony jako "MCCB". Zidentyfikuj go.
 • Pytanie nr 95246 - W poniższej tabeli przedstawiono charakterystyki trzech różnych typów przekaźników. Zidentyfikuj,...
 • Pytanie nr 95248 - Wskaż, które z poniższych urządzeń jest wykorzystywane do zmiany wartości napięcia w obwodach ele...
 • Pytanie nr 95257 - Podczas pracy nad montażem silnika elektrycznego, zauważyłeś, że izolacja przewodów jest uszkodzo...
 • Pytanie nr 95258 - Podczas montażu silnika elektrycznego, wykryłeś, że łożyska są niedokręcone. Jakie mogą być skutk...
 • Pytanie nr 95260 - Podczas montażu urządzeń elektrycznych, szczególnie istotne jest poprawne podłączenie przewodów. ...
 • Pytanie nr 95262 - Podczas montażu urządzeń elektrycznych, ważne jest przestrzeganie norm bezpieczeństwa. Które z po...
 • Pytanie nr 95264 - Podczas montażu urządzeń elektrycznych, należy zwrócić uwagę na właściwe uziemienie. Które z poni...
 • Pytanie nr 95269 - Jakie jest główne zadanie układu zasilania w maszynie elektrycznej?
 • Pytanie nr 95271 - Rozważasz montaż zabezpieczenia nadprądowego dla silnika elektrycznego o mocy 3kW, zasilanego nap...
 • Pytanie nr 95272 - Podczas montażu układu sterowania dla maszyny elektrycznej, musisz dobrać odpowiedni przekaźnik. ...
 • Pytanie nr 95273 - Poniżej przedstawiono tabelę z parametrami różnych typów przewodów elektrycznych. Który z nich wy...
 • Pytanie nr 95276 - Przy montażu układu zasilania maszyny elektrycznej, musisz dobrać odpowiedni przewód. W tabeli po...
 • Pytanie nr 95295 - Zakładasz nowe urządzenie elektryczne zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną. Zauważasz, ż...
 • Pytanie nr 107808 - Podczas montażu instalacji elektrycznej, musisz zdecydować o odpowiednim zabezpieczeniu obwodów. ...
 • Pytanie nr 107810 - MateriałPrzewodność elektryczna Miedź58,5 MS/m Aluminium37,8 MS/m Stal6,9 MS/m Żelazo10,0 M...
 • Pytanie nr 107816 - NarzędzieZastosowanie A. Miernik uniwersalny1. Przykręcanie śrub B. Klucz płaski2. Pomiar nap...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ