LOGOWANIE

ROZWI膭呕 TEST TERAZ

 • Pytanie nr 11871 - Funkcje zarz膮dzania to:
 • Pytanie nr 11872 - Zobowi膮zania, kt贸rych termin wymagalno艣ci lub kwota nie s膮 pewne, to
 • Pytanie nr 11873 - Sp贸艂ka handlowa, sprawuj膮ca kontrol臋 lub wsp贸艂kontrol臋 nad inn膮 jednostk膮, to jednostka
 • Pytanie nr 11874 - Absolwent technikum ma do wyboru rozpocz臋cie nauki na studiach dziennych lub podj臋cie pracy. Efek...
 • Pytanie nr 11875 - Grunt nabyty w celu lokaty kapita艂u jest sk艂adnikiem
 • Pytanie nr 11876 - Weksel w艂asny wystawiony przez jednostk臋, kt贸rego termin wykupu wynosi 6 miesi臋cy, nale偶y uj膮膰 w ...
 • Pytanie nr 11877 - Operacja gospodarcza o tre艣ci "WB - zrealizowano czek obcy w banku" wywo艂uje zmiany
 • Pytanie nr 11878 - Zakup patentu z odroczon膮 p艂atno艣ci膮 na u偶ytek w艂asny spowoduje zmian臋
 • Pytanie nr 11879 - Dow贸d ksi臋gowy KP - "Kasa przyjmie" jest dowodem
 • Pytanie nr 11880 - Dow贸d ksi臋gowy OT - "Przyj臋cie 艣rodka trwa艂ego" nale偶y do dowod贸w
 • Pytanie nr 11881 - Konta wynikowe otwiera si臋 przez
 • Pytanie nr 11882 - Przedstawiony fragment dowodu ksi臋gowego to
 • Pytanie nr 11883 - Konta analityczne powstaj膮 w wyniku
 • Pytanie nr 11884 - Przedstawiony fragment sprawozdania finansowego to
 • Pytanie nr 11885 - Naliczenie podatku dochodowego od os贸b fizycznych od wynagrodze艅 brutto pracownik贸w spowoduje pow...
 • Pytanie nr 11886 - Zobowi膮zanie wobec dostawcy "X" wynosi 6 000 zt. Przedsi臋biorstwo wystawi艂o weksel w艂asny na sum臋...
 • Pytanie nr 11887 - Do rozlicze艅 mi臋dzyokresowych czynnych zalicza si臋
 • Pytanie nr 11888 - Wska偶 operacj臋 gospodarcz膮 powoduj膮c膮 powstawanie koszt贸w w przedsi臋biorstwie.
 • Pytanie nr 11889 - Do rzeczywistego kosztu wytworzenia nie wlicza si臋
 • Pytanie nr 11890 - Odsetki od zobowi膮za艅 podatkowych stanowi膮
 • Pytanie nr 11891 - W bie偶膮cym okresie Zak艂ad Odzie偶owy Dalia uszy艂 i przyj膮艂 do magazynu po rzeczywistym koszcie wyt...
 • Pytanie nr 11892 - Jednostka b臋d膮ca podatnikiem VAT zakupi艂a tokark臋. Cena zakupu netto tokarki wynosi艂a 10 000 z艂, ...
 • Pytanie nr 11893 - Na podstawie przedstawionych sk艂adnik贸w aktyw贸w jednostki okre艣l, jaka jest warto艣膰 艣rodk贸w trwa艂...
 • Pytanie nr 11894 - Saldo pocz膮tkowe konta "Wyroby gotowe" wynosi 5 000 z艂, a odchylenia od cen ewidencyjnych Dt wyno...
 • Pytanie nr 11895 - Cena zakupu netto towaru wynosi 70 z艂/szt. (cena ewidencyjna), a cena sprzeda偶y netto 90 z艂/ szt....
 • Pytanie nr 11896 - Zasada podw贸jnego zapisu ma zastosowanie na kontach
 • Pytanie nr 11897 - Jednostka gospodarcza ewidencjonuje koszty tylko w uk艂adzie funkcjonalnym. Operacj臋 gospodarcz膮 "...
 • Pytanie nr 11898 - Kontrola merytoryczna faktury zakupu pozwala na wykrycie b艂臋du w zakresie
 • Pytanie nr 11899 - Kt贸rego sposobu nale偶y u偶y膰 do korekty b艂臋d贸w w dowodach ksi臋gowych w艂asnych zewn臋trznych?
 • Pytanie nr 11900 - Stosowanie storna czerwonego jako sposobu poprawiania b艂臋dnego zapisu powoduje, i偶 konto wykazuje
 • Pytanie nr 11901 - Niedob贸r materia艂贸w w magazynie mieszcz膮cy si臋 w granicach norm ubytk贸w naturalnych rozlicza si臋 ...
 • Pytanie nr 11902 - W tabeli przedstawiono wyniki inwentaryzacji w przedsi臋biorstwie handlowym. Na podstawie danych w...
 • Pytanie nr 11903 - Wyniki inwentaryzacji w sklepie spo偶ywczym przedstawiaj膮 si臋 nast臋puj膮co: - niedob贸r jogurtu tru...
 • Pytanie nr 11904 - Wska偶, jaki koszt w bie偶膮cym miesi膮cu poniesie jednostka gospodarcza z tytu艂u eksploatacji obrabi...
 • Pytanie nr 11905 - W grudniu 2011 r przedsi臋biorstwo op艂aci艂o roczn膮 polis臋 ubezpieczenia maj膮tkowego na 2012 r. w k...
 • Pytanie nr 11906 - W oparciu o zamieszczone dane ustal metod膮 statystyczn膮 wynik ze sprzeda偶y. - przychody ze sprze...
 • Pytanie nr 11907 - Je艣li kapita艂 w艂asny w sp贸艂ce z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 wynosi 80 000 z艂, a aktywa og贸艂em ...
 • Pytanie nr 11908 - Kapita艂 w艂asny jednostki gospodarczej wynosi 100 000 z艂, a zysk netto wyni贸s艂 50 000 z艂. Analiza ...
 • Pytanie nr 11909 - Wska藕niki p艂ynno艣ci finansowej informuj膮 o zdolno艣ci przedsi臋biorstwa do
 • Pytanie nr 11910 - Udzia艂 poszczeg贸lnych pozycji aktyw贸w w og贸lnej sumie bilansowej mo偶na por贸wna膰 obliczaj膮c
 • Pytanie nr 11911 - Na podstawie zapis贸w na kontach ustal jednostkowy koszt wytworzenia, je偶eli jednostka wyprodukowa...
 • Pytanie nr 11912 - Warto艣膰 bie偶膮ca jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym wynosi 100 z艂. Ile jednostek mo偶n...
 • Pytanie nr 11913 - Jaki b臋dzie miesi臋czny odpis amortyzacyjny od budynku magazynowego o warto艣ci pocz膮tkowej 36 000 ...
 • Pytanie nr 11914 - Huta szk艂a wytwarza szk艂o budowlane. Wsp贸艂czynniki kalkulacyjne zosta艂y ustalone wed艂ug grubo艣ci ...
 • Pytanie nr 11915 - Jednostka handlowa b臋d膮ca podatnikiem podstawowej stawki podatku VAT realizuje mar偶臋 w wysoko艣ci ...
 • Pytanie nr 11916 - Badania kontrolne przeprowadzane s膮 w przypadku
 • Pytanie nr 11917 - Akt notarialny nabycia budynku administracyjnego przedsi臋biorstwo archiwizuje jako dokument kateg...
 • Pytanie nr 11918 - Pracownicy biurowi pisz膮cy na maszynie lub klawiaturze komputera, zw艂aszcza bez podparcia r膮k, gd...
 • Pytanie nr 11919 - Stanowisko komputerowe ksi臋gowej zgodnie z zasadami ergonomii powinno posiada膰
 • Pytanie nr 11920 - Podczas resuscytacji stosunek ilo艣ci uci艣ni臋膰 klatki piersiowej do ilo艣ci oddech贸w wynosi odpowie...

 • ROZWI膭呕 TEST TERAZ