LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 99591 - Zwierzę Normalna temperatura ciała (°C) Pies 38.0 - 39.2 Kot 38.1 - 39.2 Kr...
 • Pytanie nr 99595 - Podczas badania fizykalnego psa, zauważasz, że ma on szybki puls i szybko oddycha. Co to może ozn...
 • Pytanie nr 99606 - Przeprowadzasz badanie fizykalne konia. Zauważasz, że koń ma nieprawidłowy kształt kopyt. Które z...
 • Pytanie nr 99607 - Podczas badania fizykalnego kota zauważyłeś, że zwierzę ma powiększoną tarczycę. Która z poniższy...
 • Pytanie nr 99614 - Podczas wykonywania badań laboratoryjnych na materiałach biologicznych, zastosowałeś różne metody...
 • Pytanie nr 99615 - Przygotowujesz się do wykonania badania krwi u psa. Której z poniższych żył najczęściej używa się...
 • Pytanie nr 99634 - Podczas sekcji zwłok zwierzęcia, zidentyfikowałeś nieznany narząd. Lekarz weterynarii prosi Cię o...
 • Pytanie nr 99641 - Podczas sekcji zwierzęcia, lekarz weterynarii zlecił Ci pobranie próbki płuc. Które z poniższych ...
 • Pytanie nr 99644 - Analizując poniższą tabelę, zidentyfikuj chorobę zwierzęcą na podstawie jej objawów i drogi szerz...
 • Pytanie nr 99645 - Wskaż czynnik chorobotwórczy odpowiedzialny za powstanie choroby Aujeszky'ego u świń.
 • Pytanie nr 99650 - Zidentyfikuj poprawną kolejność czynności, które powinny być wykonane podczas przygotowywania psa...
 • Pytanie nr 99653 - Co jest najważniejsze do zapewnienia właściwej opieki zwierzęciu po zabiegu weterynaryjnym?
 • Pytanie nr 99654 - Przygotowujesz psa do badania weterynaryjnego. Właściciel informuje Cię, że pies jest bardzo nerw...
 • Pytanie nr 99672 - Wskaż, który z poniższych dokumentów jest niezbędny do prawidłowego prowadzenia ewidencji zwierzą...
 • Pytanie nr 99673 - Załóżmy, że technik weterynarii ma do wyboru cztery różne dokumenty do prowadzenia ewidencji stos...
 • Pytanie nr 99677 - Jak długo powinna być przechowywana dokumentacja lekarsko-weterynaryjna?
 • Pytanie nr 99679 - Podczas kontroli weterynaryjnej w gospodarstwie hodującym bydło, zauważasz, że niektóre zwierzęta...
 • Pytanie nr 99680 - Przygotuj tabelę, która będzie zawierała nazwę choroby i odpowiednie leki stosowane w leczeniu. W...
 • Pytanie nr 99691 - Podczas prowadzenia obserwacji stada owiec, zauważasz, że niektóre z nich mają matowe i suche wło...
 • Pytanie nr 99692 - Podczas obserwacji stada świń zauważasz, że niektóre z nich wykazują oznaki agresji w stosunku do...
 • Pytanie nr 99694 - Podczas kontroli identyfikacji i rejestracji zwierząt gospodarskich, w którym z poniższych miejsc...
 • Pytanie nr 99699 - Przy ocenie zgodności wpisów w księgach rejestracji zwierząt, zauważasz, że identyfikacja zwierzą...
 • Pytanie nr 99700 - Zauważasz, że na farmie jest więcej zwierząt niż wynika to z księgi rejestracji. Jaka może być te...
 • Pytanie nr 99708 - Podczas kontroli w zakładzie przetwórczym pasz, natknąłeś się na dokument oznaczony jako "Specyfi...
 • Pytanie nr 99716 - Zwierzę Temperatura ciała (°C) Krowa 39 Koń 38 Pies 38.5 Kot 39.2 ...
 • Pytanie nr 99717 - Jako technik weterynarii, masz obowiązek przestrzegać pewnych zasad i procedur w celu ochrony zdr...
 • Pytanie nr 99725 - Wybierz prawidłową kolejność czynności, które powinien wykonać technik weterynarii podczas kontro...
 • Pytanie nr 99726 - Produkt Temperatura przechowywania Mięso 0-4°C Jaja 12-15°C Mleko 2-4°C ...
 • Pytanie nr 99731 - Które z poniższych stwierdzeń najlepiej opisuje rolę technika weterynarii w kontekście systemu HA...
 • Pytanie nr 99732 - Które z poniższych jest jednym z podstawowych zasad systemu HACCP?
 • Pytanie nr 99739 - Jako technik weterynarii, musisz znać różne aspekty badania przedubojowego. Które z poniższych st...
 • Pytanie nr 99741 - Zwierzę Temperatura ciała Bydło 39.5°C Świnia 40.0°C Owca 39.3°C Koń ...
 • Pytanie nr 99749 - Zidentyfikuj, które z poniższych zmian anatomopatologicznych w tuszach i narządach zwierząt są ch...
 • Pytanie nr 99758 - W ramach kontroli i nadzoru weterynaryjnego nad prawidłowym zagospodarowaniem materiału szczególn...
 • Pytanie nr 99765 - OpisSRM Śledziona od owiec i kózTak Mózgowiec od bydła starszego niż 12 miesięcyTak Jelita o...
 • Pytanie nr 99769 - Oto lista czynności, które musisz wykonać podczas kontroli w zakładzie rozbioru. Której z nich ni...
 • Pytanie nr 99770 - Zakład Ilość MSR (kg) A 150 B 200 C 250 Na podstawie powyższej tabeli...
 • Pytanie nr 99774 - Wskazać prawidłowy sposób postępowania z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego kategorii 3...
 • Pytanie nr 99783 - Podczas przeprowadzania kontroli weterynaryjnej nad ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego,...
 • Pytanie nr 99784 - Jesteś odpowiedzialny za kontrolę nad pochodnymi produktami pochodzenia zwierzęcego. Zidentyfikow...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ