LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 105609 - Rozważ następujący fragment kodu: CREATE DATABASE testDB; USE testDB; CREATE TABLE Stude...
 • Pytanie nr 105611 - Jaki system informatyczny jest używany do tworzenia, edycji, publikacji i zarządzania różnymi rod...
 • Pytanie nr 105621 - Przekształć liczbę dziesiętną 31 na system szesnastkowy. Jaki jest jej odpowiednik?
 • Pytanie nr 105627 - Załóżmy, że jesteś administratorem strony internetowej. Zauważyłeś, że niektórzy użytkownicy otrz...
 • Pytanie nr 105631 - Które z poniższych działań może być przykładem zagrożenia dla sfery poznawczej człowieka wynikają...
 • Pytanie nr 105638 - Podczas pracy nad projektem zespołowym, Twoim zadaniem jest zapewnienie zgodności z normą ISO/IEC...
 • Pytanie nr 105643 - Rozważ poniższy fragment kodu HTML: <div role="navigation"> <ul> <li&...
 • Pytanie nr 105651 - Załóż, że chcesz zastosować różne style CSS do różnych stron na swojej witrynie. Który typ arkusz...
 • Pytanie nr 105669 - Przy konfiguracji strony internetowej na Joomla!, natknąłeś się na pojęcie "Pozycji modułów". Do ...
 • Pytanie nr 105672 - Rozważasz użycie formatu TIFF dla obrazu na stronie internetowej. Dlaczego może to nie być najlep...
 • Pytanie nr 105681 - Podczas projektowania grafiki dla strony internetowej, zauważasz, że obraz jest zbyt ciemny. Któr...
 • Pytanie nr 105685 - Pracujesz nad stroną internetową i chcesz dodać dźwięk na stronie. Który z poniższych tagów HTML5...
 • Pytanie nr 105687 - Rozważ poniższy fragment kodu HTML5, który wykorzystuje element multimedialny . <audio co...
 • Pytanie nr 105690 - Planujesz umieścić na swojej stronie internetowej film, który ma być dostępny tylko dla użytkowni...
 • Pytanie nr 105693 - Przy projektowaniu stron internetowych dla użytkowników z różnymi niepełnosprawnościami, jakie są...
 • Pytanie nr 105701 - Jakie jest główne zadanie walidatora HTML?
 • Pytanie nr 105710 - Twoim zadaniem jest wybór odpowiedniego hostingu dla strony internetowej klienta. Klient oczekuje...
 • Pytanie nr 105717 - Załóżmy, że masz stronę internetową "mojastrona.pl" i chcesz dodać subdomenę "blog.mojastrona.pl"...
 • Pytanie nr 105723 - Załóżmy, że opublikowałeś stronę internetową, ale zauważyłeś, że niektóre obrazy nie są wyświetla...
 • Pytanie nr 105725 - Załóżmy, że projektujesz bazę danych dla sklepu internetowego. W której z poniższych sytuacji uży...
 • Pytanie nr 105727 - Załóżmy, że tworzysz bazę danych dla biblioteki. Wskaż, które z poniższych stwierdzeń jest prawdz...
 • Pytanie nr 105731 - CREATE TABLE Klienci ( ID_Klienta int NOT NULL, Imię varchar(255) NOT NULL, N...
 • Pytanie nr 105733 - Rozważając modelowanie bazy danych dla biblioteki, jakiego typu relacji powinniśmy użyć, aby połą...
 • Pytanie nr 105743 - Jakie polecenie SQL służy do usunięcia wszystkich rekordów z tabeli, nie usuwając samej tabeli?
 • Pytanie nr 105746 - Jaka instrukcja SQL jest używana do modyfikacji danych w istniejącym rekordzie w tabeli?
 • Pytanie nr 105749 - Jakie jest prawidłowe użycie klauzuli SQL "HAVING"?
 • Pytanie nr 105750 - Załóż, że masz plik CSV, który chcesz zaimportować do bazy danych SQL. Które z poniższych poleceń...
 • Pytanie nr 105754 - Które z poniższych poleceń jest poprawne do zaimportowania danych z pliku CSV, który zawiera nagł...
 • Pytanie nr 105755 - Rozważ następującą tabelę w bazie danych: ID Imię Nazwisko Wiek ...
 • Pytanie nr 105761 - Pracujesz na bazie danych, która zawiera wiele tabel. Chcesz usunąć jedną z tych tabel, ale nie j...
 • Pytanie nr 105762 - Jakie polecenie SQL służy do usunięcia wszystkich rekordów z tabeli, ale nie usuwa samej tabeli?
 • Pytanie nr 105763 - Co stanie się, jeśli spróbujesz usunąć tabelę, która jest używana jako klucz obcy w innej tabeli,...
 • Pytanie nr 105768 - Przyjrzyj się poniższemu kodowi SQL: CREATE TABLE Klienci ( ID INT PRIMARY KEY, Imie...
 • Pytanie nr 105772 - Który z poniższych jest poprawnym sposobem definiowania funkcji w języku JavaScript?
 • Pytanie nr 105774 - Które ze słów kluczowych w języku JavaScript służy do tworzenia bloku kodu, który może być użyty ...
 • Pytanie nr 105777 - Rozważ następujący fragment kodu JavaScript: let element = document.querySelector('.myClass'...
 • Pytanie nr 105789 - Załóż, że pracujesz w środowisku programistycznym, które obsługuje kontrolę wersji. Jakie korzyśc...
 • Pytanie nr 105790 - Przyjrzyj się poniższemu fragmentowi kodu HTML i CSS. Zidentyfikuj, co jest nieprawidłowe w tym k...
 • Pytanie nr 105797 - Podczas korzystania z narzędzi deweloperskich w przeglądarce internetowej, które z poniższych fun...
 • Pytanie nr 105798 - Przy jakim rodzaju testowania oprogramowania najczęściej korzysta się z debuggera?

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ