LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 113849 - Na rysunku przedstawiono ujęcie wody
 • Pytanie nr 113850 - Na rysunku przedstawiono układ instalacji wodociągowej przeciwpożarowej
 • Pytanie nr 113851 - Na rysunku przedstawiona jest bateria
 • Pytanie nr 113852 - Na podstawie rysunku określ liczbę zaworów odcinających zamontowanych przy górnopłukach.
 • Pytanie nr 113853 - Korzystając z cennika w tabeli, oblicz koszt zakupu materiałów do podłączenia baterii umywalkowej...
 • Pytanie nr 113854 - Do wykonania instalacji kanalizacyjnej z rur PVC-U łączonej za pomocą kielicha i uszczelki gumowe...
 • Pytanie nr 113855 - Taśmę teflonową stosuje się do uszczelniania połączeń rur w instalacji wodociągowej wykonanej...
 • Pytanie nr 113856 - Wykonując instalację wodociągową z rur Inox Press, należy kolejno: ogratować rury z zewnątrz i we...
 • Pytanie nr 113857 - Rury Inox w instalacji wodociągowej łączy się za pomocą złączek
 • Pytanie nr 113858 - Armaturę czerpalną montuje się na przewodach instalacji wodociągowej
 • Pytanie nr 113859 - Nowo wykonana instalacja wodociągowa podłączona do starego przyłącza wodociągowego powinna być na...
 • Pytanie nr 113860 - Bezpośrednio przed montażem opaski ciśnieniowej na przewodzie wodociągowym z PVC-U należy
 • Pytanie nr 113861 - Elementem w zaworze przelotowym skośnym z żeliwa ciągliwego z głowicą mosiężną podlegającym wymia...
 • Pytanie nr 113862 - Element instalacji gazowej przedstawiony na rysunku to
 • Pytanie nr 113863 - Okap wentylacyjny montuje się nad kuchnią gazową w odległości od płyty kuchennej co najmniej
 • Pytanie nr 113864 - Kocioł gazowy jednofunkcyjny o mocy 35 kW może być zamontowany w
 • Pytanie nr 113865 - W pomieszczeniach, w których są instalowane kotły gazowe, dopływ powietrza potrzebny do spalania ...
 • Pytanie nr 113866 - Na schemacie instalacji gazowej przewód rozdzielczy oznaczono cyfrą
 • Pytanie nr 113867 - Które urządzenie instalacji gazowej przedstawia oznaczenie graficzne zamieszczone na rysunku?
 • Pytanie nr 113868 - Przewody instalacji gazowej, począwszy od odległości 0,5 m przed zewnętrzną ścianą budynku mieszk...
 • Pytanie nr 113869 - Zadziory powstałe podczas cięcia rury miedzianej, stosowanej do budowy instalacji gazowej, usuwa ...
 • Pytanie nr 113870 - W instalacji gazowej połączenia gwintowe mogą być stosowane do średnic nominalnych nie większych ...
 • Pytanie nr 113871 - Filtr gazowy przy kotle gazowym, patrząc zgodnie z przepływem gazu, montuje się
 • Pytanie nr 113872 - Kolano "hamburskie" jest elementem instalacji gazowej, łączonym przez
 • Pytanie nr 113873 - Który z kotłów jest wyposażony w płomieniówki, popielnik i ruszt?
 • Pytanie nr 113874 - Przedstawiony na rysunku odwadniacz termiczny jest częścią instalacji grzewczej
 • Pytanie nr 113875 - Minimalny wymiar kanału wentylacji nawiewnej w kotłowni z kotłem na paliwo stałe to
 • Pytanie nr 113876 - Do zamontowania zaworu spustowego GZ w instalacji centralnego ogrzewania wykonanej z miedzi należ...
 • Pytanie nr 113877 - Kocioł na paliwo stałe należy podłączyć do instalacji grzewczej wykonanej z rur stalowych czarnyc...
 • Pytanie nr 113878 - Określ maksymalną pojemność zasobnika ciepłej wody przeznaczonego dla pięcioosobowej rodziny, jeż...
 • Pytanie nr 113879 - W jaki sposób przedstawiony na rysunku grzejnik jest podłączony do instalacji centralnego ogrzewa...
 • Pytanie nr 113880 - Skorodowane miejsca powierzchni metalowej na przewodach instalacji grzewczej należy oczyścić i
 • Pytanie nr 113881 - Skutkiem zbyt szybkiego napełniania wodą instalacji centralnego ogrzewania z automatycznymi odpow...
 • Pytanie nr 113882 - Wodę z instalacji pompowej centralnego ogrzewania należy spuszczać
 • Pytanie nr 113883 - Na rysunku przedstawiono schemat instalacji
 • Pytanie nr 113884 - Który typ kolana wentylacyjnego przedstawiono na rysunku?
 • Pytanie nr 113885 - Minimalna odległość dolnej krawędzi otworu wlotowego czerpni od poziomu terenu wynosi
 • Pytanie nr 113886 - Do wykonania odsadzki w instalacji wentylacyjnej należy zastosować
 • Pytanie nr 113887 - Elementem uzbrojenia instalacji wentylacyjnej stosowanym w wentylacji naturalnej w formie aeracji...
 • Pytanie nr 113888 - Przedstawione na rysunku kanały wentylacyjne są łączone za pomocą

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ