LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 122729 - Do zagęszczania wyrobów malarskich, np. kitów szpachlowych, stosowane są
 • Pytanie nr 122730 - Który materiał malarski tworzy na powierzchni ściany niekryjącą powłokę?
 • Pytanie nr 122731 - Świeże tynki tradycyjne posiadają odczyn alkaliczny. W celu zneutralizowania takiego podłoża nale...
 • Pytanie nr 122732 - Które podłoże przed pomalowaniem może wymagać oczyszczenia z rdzy i zgorzeliny?
 • Pytanie nr 122733 - Na podstawie przedstawionego rzutu mieszkania określ całkowitą powierzchnię sufitów w łazience i ...
 • Pytanie nr 122734 - Z przedstawionego przekroju budynku wynika, że wysokość w świetle pierwszej kondygnacji wynosi Wy...
 • Pytanie nr 122735 - Na rysunku przedstawiono oznaczenie graficzne okna jednoskrzydłowego pojedynczego
 • Pytanie nr 122736 - Malarz otrzymał zlecenie zagruntowania oraz dwukrotnego pomalowania farbą emulsyjną ścian o łączn...
 • Pytanie nr 122737 - Malarz za dwukrotne pomalowanie farbą olejną ścian pomieszczenia garażu ma otrzymać 1500,00 zł. I...
 • Pytanie nr 122738 - Który z pigmentów jest składnikiem farby olejnej stosowanej do zabezpieczeń antykorozyjnych?
 • Pytanie nr 122739 - Do gruntowania nasiąkliwych podłoży gipsowych pod powłoki emulsyjne należy stosować gruntowniki...
 • Pytanie nr 122740 - Aby uzyskać efekt optycznego podwyższenia pomieszczenia, należy pomalować
 • Pytanie nr 122741 - Która technika stosowana jest do wykonywania elewacyjnych powłok malarskich na zewnętrznych powie...
 • Pytanie nr 122742 - Na ilustracji przedstawiono szlifierkę kątową przeznaczoną
 • Pytanie nr 122743 - Na ilustracji przedstawiono pędzel
 • Pytanie nr 122744 - W jaki sposób należy przygotować stalowe podłoże, na którym stwierdzono tylko plamy ze smaru, do ...
 • Pytanie nr 122745 - Na której ilustracji przedstawiono wałek przeznaczony do malowania wewnętrznych narożników pomies...
 • Pytanie nr 122746 - Malowanie pomieszczenia kuchennego należy rozpocząć od
 • Pytanie nr 122747 - W jaki sposób nakłada się i rozprowadza lakier podczas malowania podłogi z dębowych desek?
 • Pytanie nr 122748 - Przedstawioną na ilustracji fakturę ściany o efekcie drobnego baranka uzyska się w wyniku
 • Pytanie nr 122749 - Do pomalowania ścian o łącznej powierzchni 200 m2 zakupiono 38 sztuk 2-kilogramowych puszek farby...
 • Pytanie nr 122750 - Na podstawie cennika zamieszczonego w tabeli określ koszty najmu rusztowania niezbędnego do malow...
 • Pytanie nr 122751 - Najmniej odporne na zabrudzenia, wilgoć i uszkodzenia mechaniczne są tapety
 • Pytanie nr 122752 - Na podstawie informacji zamieszczonych w tabeli wskaż tapetę niezalecaną do zastosowania w pokoju...
 • Pytanie nr 122753 - W jaki sposób należy przygotować dobrze przylegające, równe i nieuszkodzone podłoże emulsyjne do ...
 • Pytanie nr 122754 - Podłoże o dużej chropowatości przed ułożeniem tapety papierowej należy
 • Pytanie nr 122755 - Tapeta oznaczona symbolem graficznym przedstawionym na rysunku charakteryzuje się odpornością na ...
 • Pytanie nr 122756 - Jeżeli na opakowaniu tapety znajduje się symbol graficzny przedstawiony na rysunku, to znaczy, że
 • Pytanie nr 122757 - Na podstawie instrukcji producenta określ, ile wody należy przygotować do rozrobienia 1,5 kg pros...
 • Pytanie nr 122758 - Na podstawie zamieszczonych wytycznych określ maksymalny czas nasiąkania klejem brytu tapety winy...
 • Pytanie nr 122759 - Na podstawie rysunku oblicz ile wynosi powierzchnia ściany przeznaczonej do tapetowania. Wymiary ...
 • Pytanie nr 122760 - Zaplanowano tapetowanie wszystkich ścian w pokoju o wymiarach podłogi 3,0 × 4,0 m i wysokości 2,5...
 • Pytanie nr 122761 - Ile wyniosą koszty robocizny za wytapetowanie dwóch ścian długości 5,5 m każda, w pomieszczeniu w...
 • Pytanie nr 122762 - Ile kleju do tapet należy przygotować do wytapetowania ściany o wymiarach 6,0×3,0 m, jeżeli średn...
 • Pytanie nr 122763 - Do nanoszenia kleju na bryty tapety należy użyć
 • Pytanie nr 122764 - Na rysunku przedstawiono
 • Pytanie nr 122765 - Do wyznaczenia pionowej linii określającej położenie pierwszego brytu tapety oraz kontrolowania p...
 • Pytanie nr 122766 - Po nałożeniu kleju na spodnią powierzchnię tapety papierowej, w celu nasączenia jej klejem, bryt ...
 • Pytanie nr 122767 - Długość przyciętych brytów tapety powinna być większa od wysokości tapetowanej ściany o 6÷10 cm. ...
 • Pytanie nr 122768 - Do wytapetowania ścian o łącznej powierzchni 65 m2 pobrano z magazynu 20 rolek tapety. W każdej r...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ