LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 14381 - U człowieka staw znajdujący się pomiędzy pierwszym a drugim kręgiem szyjnym, jest stawem
 • Pytanie nr 14382 - Limfatyczny "dział wodny", pomiędzy obszarem klatki piersiowej a dolną częścią tułowia pacjenta, ...
 • Pytanie nr 14383 - Powierzchnie stawowe u pacjenta zbudowane są z tkanki
 • Pytanie nr 14384 - Kolagen jest
 • Pytanie nr 14385 - Mięśnie szkieletowe człowieka zbudowane są z włókien
 • Pytanie nr 14386 - Na rysunku przedstawiono miednicę. Strzałkami zaznaczono kości
 • Pytanie nr 14387 - Do szkieletu osiowego człowieka należą żebra l-VM oraz
 • Pytanie nr 14388 - Kręgosłup człowieka składa się z 34 do 35 kręgów. Liczba kręgów zmienia się z 4 do 5 w odcinku...
 • Pytanie nr 14389 - Temperaturę środowiska zewnętrznego człowiek określa za pomocą receptorów zlokalizowanycl w obręb...
 • Pytanie nr 14390 - Ciśnienie tętnicze krwi u pacjenta na ogół zmniejsza się podczas masażu, ponieważ
 • Pytanie nr 14391 - Otarcia skóry powstałe u diabetyka podczas wykonywania masażu mogą przyczynić się do
 • Pytanie nr 14392 - Masaż podwodny grzbietu pacjenta jest wskazaniem
 • Pytanie nr 14393 - W chorobach układu krążenia wskazaniem do wykonania masażu u pacjenta jest
 • Pytanie nr 14394 - Najdłuższe włókna mięśniowe występują u człowieka w mięśniu
 • Pytanie nr 14395 - Wskazaniem do masażu izometrycznego u pacjenta
 • Pytanie nr 14396 - Masaż klasyczny kończyny dolnej pacjenta jest wskazany
 • Pytanie nr 14397 - Po porażeniu prądem zmiennym w wyniku stosowania podczas zabiegu uszkodzonego aparatu wibracyjneg...
 • Pytanie nr 14398 - Termoregulacja u człowieka dokonuje się głównie dzięki pracy gruczołów
 • Pytanie nr 14399 - Przeciwwskazaniem do stosowania u pacjenta podczas masażu techniki rozcierań jest
 • Pytanie nr 14400 - W obrębie twarzy pacjenta masażysta wykonuje ugniatania techniką
 • Pytanie nr 14401 - Oklepywania mięśni mimicznych u pacjenta wykonuje się
 • Pytanie nr 14402 - Za pomocą technik drenażu limfatycznego można opracowywać obrzęk powstały na ciele pacjenta spowo...
 • Pytanie nr 14403 - Uraz zwany złamaniem, powstaje u pacjenta na skutek przerwania ciągłości tkanki
 • Pytanie nr 14404 - Obrzęki statyczne u otyłego pacjenta najczęściej spotyka się w obrębie
 • Pytanie nr 14405 - Proces atonii w organizmie człowieka prowadzi do
 • Pytanie nr 14406 - Masaż relaksacyjny przeprowadza się u pacjenta w celu
 • Pytanie nr 14407 - Za zmniejszanie się dolegliwości bólowych u pacjenta podczas zabiegu masażu między innymi odpowia...
 • Pytanie nr 14408 - Masaż wykonywany w środowisku wodnym należy bezwzględnie przerwać i nakazać pacjentowi opuszczeni...
 • Pytanie nr 14409 - Diagnostyki palpacyjnej ciała pacjenta dokonuje się przed wykonaniem u niego masażu
 • Pytanie nr 14410 - Podstawowymi chwytami stosowanymi podczas wykonywania masażu limfatycznego metodą niemiecką są:
 • Pytanie nr 14411 - Zniekształcenie palców typu "łabędzia szyjka" u pacjenta jest typowe
 • Pytanie nr 14412 - Ćwiczeniami uzupełniającymi terapię przeciwobrzękową (masaż limfatyczny, leczenie kompresyjne) mo...
 • Pytanie nr 14413 - Przeprowadzając masaż limfatyczny u pacjenta w pierwszej kolejności opracowuje się
 • Pytanie nr 14414 - Drenaż kończyn dolnych pacjenta masażysta powinien zakończyć na opracowaniu
 • Pytanie nr 14415 - Przed rozpoczęciem masażu ciała pacjenta masażysta powinien przede wszystkim upewnić, czy
 • Pytanie nr 14416 - Ruchy bierne stawów odcinka masowanego u pacjenta masażysta wykonuje
 • Pytanie nr 14417 - Postępy w terapii pacjenta osiągane w wyniku stosowania masażu izometrycznego sprawdza się
 • Pytanie nr 14418 - Ruchem stosowanym w trzech metodach masażu: klasycznym, segmentamym i limfatycznym jest
 • Pytanie nr 14419 - Słabe oklepywania stosowane podczas wykonywania masażu wywołują u pacjenta zwężenie naczyń krwion...
 • Pytanie nr 14420 - Podczas wykonywania masażu klasycznego okolicy stawów pacjenta stosuje się techniki:
 • Pytanie nr 14421 - Ułożenie stawów w pozycji wyprostu i napięcie mięśni przez pacjenta podczas wykonywania przez mas...
 • Pytanie nr 14422 - Wybroczyny krwawe, pojawiające się u pacjenta po oklepywaniu tkanek, są skutkiem
 • Pytanie nr 14423 - Prawo i obowiązek udzielania pierwszej pomocy w ramach posiadanych kompetencji ma
 • Pytanie nr 14424 - Bodźce mechaniczne zastosowane podczas wykonywania masażu u pacjenta odkształcają sprężyście tkan...
 • Pytanie nr 14425 - Nacisk statyczny stosowany podczas masażu pacjenta, stopniowo zwiększany do granicy bolesności tk...
 • Pytanie nr 14426 - Podczas masażu nastąpiło przerwanie naczynia skórnego, którego efektem jest obfite krwawienie. Pi...
 • Pytanie nr 14427 - Środkami ochrony osobistej masażysty są:
 • Pytanie nr 14428 - Masażysta diagnozuje pacjenta poprzez badanie wzrokowe i palpacyjnie podczas
 • Pytanie nr 14429 - W przypadku stwierdzenia u pacjenta obrażeń mięśni powstałych w czasie wykonywania masażu, aby za...
 • Pytanie nr 14430 - Podczas masażu mięśnia czworogłowego przede wszystkim należy zapewnić pacjentowi podparcie pod

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ