LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 29111 - Do grupowania obszarów na poziomie bloków, które będą formatowane za pośrednictwem znacznik: nale...
 • Pytanie nr 29112 - Znacznik <i> języka HTML służy do
 • Pytanie nr 29113 - Poniżej przedstawiono fragment kodu języka HTML. Jest on definicją listy:
 • Pytanie nr 29114 - I języka CSS można umieścić wewnątrz kodu HTML, posługując się znacznikiem
 • Pytanie nr 29115 - Chcąc zdefiniować formatowanie tabeli w języku CSS w taki sposób, aby wiersz, który jest aktualni...
 • Pytanie nr 29116 - Aby uzyskać efekt rozstrzelenia liter w selektorze CSS, należy użyć właściwości
 • Pytanie nr 29117 - Blok deklaracji postaci background-attachment: scroll powoduje, że
 • Pytanie nr 29118 - Ikona, która wyświetlona jest przed adresem, w polu adresowym przeglądarki internetowej lub przy ...
 • Pytanie nr 29119 - Aby poprawnie zdefiniować hierarchiczną strukturę tekstu witryny internetowej, należy zastosować...
 • Pytanie nr 29120 - Która z reguł walidacji strony internetowej jest błędna?
 • Pytanie nr 29121 - Oznaczenie barwy w postaci #ff00e0 jest równoważne zapisowi
 • Pytanie nr 29122 - Formatem zapisu rastrowych plików graficznych z kompresją bezstratną jest
 • Pytanie nr 29123 - Podczas obróbki grafiki rastrowej w programie z obsługą kanałów dodanie kanału alfa oznacza
 • Pytanie nr 29124 - Aby pozbyć się nienaturalnego odwzorowania ukośnych krawędzi linii w grafice rastrowej, czyli tak...
 • Pytanie nr 29125 - Formatem bezstratnej kompresji dźwięku jest
 • Pytanie nr 29126 - W języku SOL polecenie INSERT INTO
 • Pytanie nr 29127 - W języku SQL klauzula DISTINCT instrukcji SELECT sprawi, że zwrócone dane
 • Pytanie nr 29128 - Zdefiniowano bazę danych z tabelą sklepy o polach: nazwa, ulica, miasto, branża. Aby wyszukać wsz...
 • Pytanie nr 29129 - Zdefiniowano bazę danych z tabelą podzespoły o polach: model, producent, typ, cena. Aby wyświetli...
 • Pytanie nr 29130 - W celu przyśpieszenia operacji na bazie danych należy dla pól często wyszukiwanych lub sortowanyc...
 • Pytanie nr 29131 - Jednoznacznym identyfikatorem rekordu w bazie danych jest pole
 • Pytanie nr 29132 - Zdefiniowano bazę danych z tabelą mieszkańcy o polach: nazwisko, imie, miasto. Następnie stworzon...
 • Pytanie nr 29133 - W bazie danych sklepu istnieje tabela artykuły zawierająca pole o nazwie nowy. Aby pole to wypełn...
 • Pytanie nr 29134 - W MS SQL Server predefiniowana rola o nazwie dbcreator pozwala użytkownikowi na
 • Pytanie nr 29135 - Aby odebrać prawa dostępu do serwera MySQL, należy posłużyć się instrukcją
 • Pytanie nr 29136 - Za pomocą polecenia BACKUP LOG w MS SQL Server można
 • Pytanie nr 29137 - Polecenie DBCC CHECKDB ('sklepAGD', Repair_fast) w MS SQL Server
 • Pytanie nr 29138 - Aby naprawić bazę danych w MySQL, należy użyć polecenia
 • Pytanie nr 29139 - Aby zdefiniować łamanie linii tekstu, np. w zmiennej napisowej, należy posłużyć się znakiem
 • Pytanie nr 29140 - Dana jest tablica n-elementowa o nazwie t[n] Zadaniem algorytmu zapisanego w postaci kroków jest ...
 • Pytanie nr 29141 - Interpreter PHP wygeneruje błąd i nie wykona kodu, jeżeli programista
 • Pytanie nr 29142 - Dana jest tablica o nazwie tab wypełniona liczbami całkowitymi różnymi od zera. Przedstawiony kod...
 • Pytanie nr 29143 - Warunek zapisany w JavaScript jest prawdziwy, gdy zmienna x przechowuje
 • Pytanie nr 29144 - Przedstawiona funkcja zapisana kodem JavaScript ma za zadanie
 • Pytanie nr 29145 - Program debugger służy do
 • Pytanie nr 29146 - Funkcja phpinfo() pozwala na
 • Pytanie nr 29147 - Którego języka należy użyć, aby zapisać skrypt wykonywany po stronie klienta w przeglądarce inter...
 • Pytanie nr 29148 - W języku PHP pobrano z bazy danych wynik działania kwerendy za pomocą polecenia mysql_query. Aby ...
 • Pytanie nr 29149 - Błędy interpretacji kodu PHP są zapisywane
 • Pytanie nr 29150 - Do uruchomienia systemu CMS Joomla! wymagane jest środowisko

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ