LOGOWANIE

ROZWI膭呕 TEST TERAZ

 • Pytanie nr 31271 - Jaki kosztorys powinien sporz膮dzi膰 wykonawca w przypadku, gdy po zawarciu umowy na wykonanie prac...
 • Pytanie nr 31272 - Wydatki zwi膮zane bezpo艣rednio z wykonaniem rob贸t na placu budowy nazywamy kosztami
 • Pytanie nr 31273 - Je偶eli element o rzeczywistej d艂ugo艣ci 8 m ma na rysunku d艂ugo艣膰 16 cm, to oznacza, 偶e zosta艂 nar...
 • Pytanie nr 31274 - W kosztorysie, przy obliczaniu wielko艣ci rob贸t nawierzchniowych drogi, kt贸rej przekr贸j przedstawi...
 • Pytanie nr 31275 - Jak nazywa si臋 zbi贸r dokument贸w, kt贸ry okre艣la prawne, techniczne i ekonomiczne warunki realizacj...
 • Pytanie nr 31276 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob贸t powinna zawiera膰 miedzy innymi
 • Pytanie nr 31277 - Korzystaj膮c z katalog贸w nak艂ad贸w rzeczowych mo偶na okre艣li膰
 • Pytanie nr 31278 - Wynagrodzenie operatora koparki mie艣ci si臋 w kosztach
 • Pytanie nr 31279 - Na podstawie tablicy 0210 z KNR 2-01 okre艣l, ile roboczogodzin potrzeba na za艂adowanie 1000 m3 gr...
 • Pytanie nr 31280 - Korzystaj膮c z danych zawartych w przedstawionej tabeli oblicz, ile maszynogodzin pracowa艂 walec s...
 • Pytanie nr 31281 - Oblicz, na podstawie danych zawartych w tablicy 0606 z KNR 2-31, liczb臋 roboczogodzin potrzebn膮 d...
 • Pytanie nr 31282 - Oblicz, na podstawie danych zawartych w tablicy 0606 z KNR 2-31, ilo艣膰 cementu portlandzkiego zwy...
 • Pytanie nr 31283 - Oblicz, na podstawie danych zawartych w tablicy 0402 z KNR 2-31, ilo艣膰 mieszanki betonowej potrze...
 • Pytanie nr 31284 - Przedmiar rob贸t obejmuje
 • Pytanie nr 31285 - W jakich jednostkach nale偶y wykona膰 przedmiarowanie nawierzchni drogowej?
 • Pytanie nr 31286 - Obj臋to艣膰 nasypu przedstawionego na rysunku, dla nast臋puj膮cych danych: a = 7 m, z = 2 m, h = 2 m,l...
 • Pytanie nr 31287 - Wysoko艣膰 zarobk贸w robotnik贸w pracuj膮cych w systemie akordowym oblicza si臋 na podstawie
 • Pytanie nr 31288 - Ile mieszanki betonowej zu偶yto do wykonania obrze偶a o wymiarach podanych na rysunku?
 • Pytanie nr 31289 - Ile metr贸w sze艣ciennych ma wykop o przekroju trapezowym, je偶eli jego d艂ugo艣膰 wynosi 10 m, wysoko艣...
 • Pytanie nr 31290 - Podstaw膮 do sporz膮dzenia kosztorysu inwestorskiego jest dokumentacja projektowa, za艂o偶enia wyj艣ci...
 • Pytanie nr 31291 - Kalkulacj臋 wielko艣ci zysku metod膮 wska藕nikow膮 ustala si臋 najcz臋艣ciej w procentach od warto艣ci rob...
 • Pytanie nr 31292 - Przy obliczeniu koszt贸w bezpo艣rednich pracy sprz臋tu nale偶y uwzgl臋dni膰
 • Pytanie nr 31293 - Koszty po艣rednie stanowi膮 koszty zarz膮du i koszty
 • Pytanie nr 31294 - Jaki kosztorys powinien sporz膮dzi膰 zamawiaj膮cy, aby oszacowa膰 koszty zlecanych rob贸t budowlanych?...
 • Pytanie nr 31295 - Ile wyniesie warto艣膰 brutto us艂ugi bran偶y drogowej, je偶eli warto艣膰 tej us艂ugi netto wynosi 10 000...
 • Pytanie nr 31296 - W kosztorysie sporz膮dzonym metod膮 kalkulacji szczeg贸艂owej istotnym etapem r贸偶ni膮cym go od kosztor...
 • Pytanie nr 31297 - Tabela element贸w scalonych powinna zawiera膰
 • Pytanie nr 31298 - Kt贸ry z wymienionych program贸w komputerowych nie s艂u偶y do kosztorysowania?
 • Pytanie nr 31299 - Koncesja na roboty budowlane okre艣la prawo do
 • Pytanie nr 31300 - Jak nazywa si臋 tryb zam贸wienia publicznego, w kt贸rym po publicznym og艂oszeniu o zam贸wieniu, zamaw...
 • Pytanie nr 31301 - Z informacji zawartych w przedstawionej tabeli wynik贸w przetargu na remont pomieszcze艅 w budynku ...
 • Pytanie nr 31302 - Do przetargu przyst膮pi艂y 4 firmy o charakterystyce zamieszczonej w tabeli. Okre艣l, na podstawie w...
 • Pytanie nr 31303 - Specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia zawiera informacj臋 o warunkach przetargu, opis przedmi...
 • Pytanie nr 31304 - Podstaw膮 ustalenia warto艣ci szacunkowej rob贸t przez zamawiaj膮cego jest 艣redni kurs euro ustalany ...
 • Pytanie nr 31305 - Aby u艂atwi膰 oferentom wyszukiwanie i jednoznaczne odczytywanie og艂osze艅 o zam贸wieniach publicznyc...
 • Pytanie nr 31306 - Przetarg nieograniczony nie obejmuje
 • Pytanie nr 31307 - Od jakiej kwoty liczonej w euro obowi膮zuje ustawa Prawo zam贸wie艅 publicznych?
 • Pytanie nr 31308 - Na jawne czynno艣ci przetargu sk艂adaj膮 si臋: stwierdzenie prawid艂owo艣ci og艂oszenia przetargu, zbada...
 • Pytanie nr 31309 - Sporz膮dzaj膮c ofert臋 na roboty budowlane nale偶y wykona膰 kosztorys
 • Pytanie nr 31310 - Koszty bezpiecze艅stwa i higieny pracy nale偶膮 do koszt贸w

 • ROZWI膭呕 TEST TERAZ