LOGOWANIE

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK TELEKOMUNIKACJI:

Absolwent powinien umie膰:
1. Czyta膰 ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opis贸w, instrukcji, rysunk贸w, szkic贸w, wykres贸w, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczeg贸lno艣ci:
1.1. stosowa膰 poj臋cia, okre艣lenia i nazwy z zakresu sieci i urz膮dze艅 telekomunikacyjnych;
1.2. rozpoznawa膰 elementy, uk艂ady, urz膮dzenia telekomunikacyjne na podstawie symboli graficznych, oznacze艅, charakterystyk, parametr贸w i wygl膮du;
1.3. okre艣la膰 funkcje element贸w i uk艂ad贸w stosowanych w sieciach i urz膮dzeniach telekomunikacyjnych na podstawie schemat贸w ideowych i blokowych;
1.4. rozr贸偶nia膰 sformu艂owania specjalistyczne zawarte w dokumentacji technicznej sieci i urz膮dze艅 telekomunikacyjnych oraz w dokumentacji 艣wiadczonych us艂ug.
2. Przetwarza膰 dane liczbowe i operacyjne, a w szczeg贸lno艣ci:
2.1. oblicza膰 i szacowa膰 warto艣ci wielko艣ci elektrycznych w uk艂adach elektronicznych i urz膮dzeniach telekomunikacyjnych;
2.2. analizowa膰 prac臋 system贸w i urz膮dze艅 telekomunikacyjnych na podstawie schemat贸w blokowych;
2.3. analizowa膰 prac臋 urz膮dze艅 telekomunikacyjnych na podstawie ich schemat贸w ideowych oraz danych uzyskanych w wyniku pomiar贸w;
2.4. dobiera膰 podzespo艂y i osprz臋t telekomunikacyjny dla okre艣lonych warunk贸w technicznych i wskazanych wymaga艅 u偶ytkowych;
2.5. dobiera膰 metody i przyrz膮dy pomiarowe do pomiar贸w parametr贸w urz膮dze艅 telekomunikacyjnych;
2.6. okre艣la膰 wp艂yw parametr贸w poszczeg贸lnych podzespo艂贸w na prac臋 urz膮dze艅 telekomunikacyjnych;
2.7. stosowa膰 zasady lokalizacji uszkodze艅 w sieciach i urz膮dzeniach telekomunikacyjnych;
2.8. analizowa膰 sporz膮dzone kalkulacje finansowe planowanych prac monta偶owych;
2.9. analizowa膰 dokumenty okre艣laj膮ce warunki 艣wiadczenia us艂ug.
3. Bezpiecznie wykonywa膰 zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska, a w szczeg贸lno艣ci:
3.1. stosowa膰 przepisy i zasady bezpiecze艅stwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska podczas wykonywania prac zwi膮zanych z monta偶em, uruchamianiem i eksploatacj膮 sieci i urz膮dze艅 telekomunikacyjnych;
3.2. przewidywa膰 zagro偶enia wyst臋puj膮ce podczas wykonywania prac zwi膮zanych z monta偶em, uruchamianiem i eksploatacj膮 sieci i urz膮dze艅 telekomunikacyjnych;
3.3. organizowa膰 stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
3.4. stosowa膰 艣rodki ochrony indywidualnej podczas wykonywania prac zwi膮zanych z monta偶em, uruchamianiem i eksploatacj膮 sieci i urz膮dze艅 telekomunikacyjnych;
3.5. stosowa膰 zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania prac zwi膮zanych z monta偶em, uruchamianiem i eksploatacj膮 sieci i urz膮dze艅 telekomunikacyjnych.