LOGOWANIE

Kwalifikacja ROL4 - STYCZEŃ 2019

(Prowadzenie produkcji rolniczej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja ROL4 - STYCZEŃ 2019':

- Rośliną odpowiednią do uprawy, jako wsiewka w żyto, na glebach lekkich jest ........
- Wskaż, które zmianowanie uwzględnia wymagania agrotechniczne i przyrodnicze roślin. ........
- Określ, po ilu dniach można ocenić zdolność kiełkowania owsa przy zachowaniu warunków przedstawionych w tabeli. ........
- Pod wykę kosmatą, uprawianą na nasiona, orkę siewną należy wykonać ........
- Bezpośrednio po podorywce należy wykonać ........
- W uprawie zbóż czynnikiem ograniczającym występowanie szkodników jest ........
- Zgodnie z zaleceniami Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej nawozów naturalnych zabrania się stosować na glebach ........
- Rolnik prowadzący sprzedaż bezpośrednią wytworzonej żywności pochodzenia roślinnego ma obowiązek zarejestrować działalność w ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: