LOGOWANIE

Kwalifikacja TG4 - PAŹDZIERNIK 2016

(Produkcja wyrobów cukierniczych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja TG4 - PAŹDZIERNIK 2016':

- Dokonując oceny organoleptycznej cukru, należy zwrócić uwagę na ........
- W celu zwalczenia insektów w pomieszczeniach produkcyjnych nie wolno stosować ........
- Na podstawie receptury na 1000 g masy makowej oblicz, ile gramów maku i migdałów należy użyć, aby uzyskać 1,5 kg masy makowej. ........
- Mleko przeznaczone do sporządzenia rozczynu drożdżowego należy podgrzać do temperatury w granicach ........
- Wałkowarkę wykorzystuje się do produkcji ciasta ........
- Wskaż brakującą czynność technologiczną (oznaczoną X) we fragmencie schematu technologicznego produkcji wyrobów z ciasta drożdżowego. ........
- Do dekoracji eklerków należy zastosować ........
- Jak należy postąpić, jeżeli w trakcie monitorowania obecności szkodników zauważono wołki zbożowe w 1 z 10 worków mąki, stanowiących jedną partię towaru dostarczonego poprzedniego dnia? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: