LOGOWANIE

Kwalifikacja TG7 - STYCZEŃ 2020

(Sporządzanie potraw i napojów)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja TG7 - STYCZEŃ 2020':

- Środkiem spożywczym pochodzenia mineralnego jest ........
- Na podstawie danych z tabeli wskaż optymalną temperaturę przechowywania orzechów włoskich. ........
- Przedstawiony na ilustracji sprzęt zapewnia funkcjonalność w pomieszczeniu ........
- Którą technikę obróbki cieplnej należy stosować do sporządzenia "ryby po polsku"? ........
- Do sporządzenia którego wyrobu kulinarnego należy wykorzystać wszystkie surowce wymienione w zamieszczonym normatywie? ........
- Żółtka jaj należy użyć do zagęszczenia ........
- Sprzęt przedstawiony na ilustracji należy zastosować do ........
- Przedstawiony na ilustracji termometr jest przeznaczony do monitorowania CCP ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: TG.07-SG-20.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: