LOGOWANIE

Kwalifikacja ROL4 - PAŹDZIERNIK 2013

(Prowadzenie produkcji rolniczej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja ROL4 - PAŹDZIERNIK 2013':

- Optymalny termin sadzenia ziemniaków przypada wtedy, gdy temperatura gleby na głębokości 10 cm wynosi ........
- Ile nawozu wapniowego należy zastosować na 4 ha gleb średnich o pH równym 5,2? ........
- Wyrównanie powierzchni pola wczesną wiosną i przerwanie parowania wody z głębszych warstw roli, szczególnie na glebach ciężkich, można osiągnąć poprzez ........
- W którym przykładzie konieczne jest wykonanie siewu połową szerokości siewnika podczas pierwszego przejazdu, aby uzyskać rozstaw ścieżek technologicznych na podaną szerokość? ........
- Jednoroczny chwast przedstawiony na rysunku, występuje głównie w zbożach. Jest to ........
- Przedstawionym na rysunku szkodnikiem jest ........
- Rysunek przedstawia ........
- W celu dobrego przykrycia obornika lub słomy po zbiorze kukurydzy na ziarno należy podczas orki zastosować ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: