LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 32591 - Dobierz zestaw roślin do uprawy na glebach kompleksu żytniego dobrego i żytniego słabego.
 • Pytanie nr 32592 - Optymalny termin sadzenia ziemniaków przypada wtedy, gdy temperatura gleby na głębokości 10 cm wy...
 • Pytanie nr 32593 - Która roślina jest najlepszym przedplonem dla pszenicy ozimej?
 • Pytanie nr 32594 - Ile nawozu wapniowego należy zastosować na 4 ha gleb średnich o pH równym 5,2?
 • Pytanie nr 32595 - Oblicz, ile kg N mogą pobrać rośliny w pierwszym roku po zastosowaniu obornika w dawce 30 t/ha, j...
 • Pytanie nr 32596 - Wyrównanie powierzchni pola wczesną wiosną i przerwanie parowania wody z głębszych warstw roli, s...
 • Pytanie nr 32597 - Przedstawiony na rysunku rozpylacz wykorzystywany jest podczas
 • Pytanie nr 32598 - W którym przykładzie konieczne jest wykonanie siewu połową szerokości siewnika podczas pierwszego...
 • Pytanie nr 32599 - Do nawożenia dolistnego zbóż azotem można zastosować roztwór
 • Pytanie nr 32600 - Jednoroczny chwast przedstawiony na rysunku, występuje głównie w zbożach. Jest to
 • Pytanie nr 32601 - Przedstawiona na rysunku zgorzel liści sercowych buraka, jest objawem
 • Pytanie nr 32602 - Przedstawionym na rysunku szkodnikiem jest
 • Pytanie nr 32603 - Rośliny, na których zostały zastosowane zabiegi chemicznej ochrony, mogą być zbierane i skarmiane...
 • Pytanie nr 32604 - Rysunek przedstawia
 • Pytanie nr 32605 - Rysunek przedstawia przekrój
 • Pytanie nr 32606 - W celu dobrego przykrycia obornika lub słomy po zbiorze kukurydzy na ziarno należy podczas orki z...
 • Pytanie nr 32607 - Jeżeli orkę siewną wykonuje się w bardzo krótkim czasie przed siewem żyta ozimego, w takiej sytua...
 • Pytanie nr 32608 - Do oddzielenia nasion okrągłych od podłużnych (np. wyki od owsa) należy wykorzystać
 • Pytanie nr 32609 - Strefa bezpiecznego przebywania osób postronnych od pracujących kosiarek rotacyjnych wynosi minim...
 • Pytanie nr 32610 - Wysokość koszenia w kosiarkach rotacyjnych zawieszanych dolnonapędowych, reguluje się
 • Pytanie nr 32611 - Oblicz minimalną objętość silosu do przechowania 30 ton ziarna, jeżeli masa 1 m3 pszenicy jest ró...
 • Pytanie nr 32612 - Na rysunku znakiem X oznaczono staw
 • Pytanie nr 32613 - Na zdjęciu przedstawiono krowę rasy
 • Pytanie nr 32614 - Użytkowanie smuszkowe owiec ma na celu pozyskanie
 • Pytanie nr 32615 - Zastosowanie folii do owijania balotów z podsuszonej zielonki ma na celu przede wszystkim
 • Pytanie nr 32616 - Ile białka ogólnego (g) i energii netto (MJ) trzeba dziennie zapewnić krowie do produkcji 30 kg m...
 • Pytanie nr 32617 - Przedstawione na rysunku poidło służy do pojenia
 • Pytanie nr 32618 - Przedstawiony na rysunku przenośnik wykorzystywany jest dc transportu
 • Pytanie nr 32619 - Zgodnie z normatywem zawartym w tabeli, w kojcu o wymiarach 4m x 6m może być utrzymywanych maksym...
 • Pytanie nr 32620 - Wykonywana czynność na zdjęciu ma na celu
 • Pytanie nr 32621 - Utrata apetytu, spadek wydajności mleka, wydalany suchy i twardy kał oraz wydychana woń acetonu u...
 • Pytanie nr 32622 - Podaj prawidłową temperaturę mleka przeznaczonego na sprzedaż przy odbiorze z gospodarstwa
 • Pytanie nr 32623 - Podaj typ rozdrabniacza bijakowego, który przy maksymalnej wydajności zużywa najwięcej energii el...
 • Pytanie nr 32624 - Dodatkiem do paliwa w ciągnikach dużej mocy spełniających normę emisji spalin EURO IIIB jest
 • Pytanie nr 32625 - Dobierz przyczepę samozaładowczą do współpracy z ciągnikiem o mocy 70 kW z uwzględnieniem 20% zap...
 • Pytanie nr 32626 - W czasie pracy kombajnu zbożowego w słomie stwierdzono dużą ilość niedomłóconych kłosów. W takiej...
 • Pytanie nr 32627 - Zastosowanie ciągnika do jazdy równoległej, podczas wykonywania np. nawożenia z wykorzystaniem sy...
 • Pytanie nr 32628 - W celu utrzymania stałej ilości wysiewu nasion, niezależnie od prędkości jazdy i prędkości obroto...
 • Pytanie nr 32629 - Podczas transportu ciągnikiem z obciążoną przyczepą dwuosiową zbyt niskie ciśnienie w układzie pn...
 • Pytanie nr 32630 - Przyczyną zapalenia się kontrolki ładowania akumulatora może być

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ