LOGOWANIE

KWALIFIKACJA B2

Wykonywanie rob贸t drogowych- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE B 2

1. Wykonywanie rob贸t ziemnych
Kwalifikacje w zawodzie B.2 - Ucze艅:
1) rozpoznaje grunty oraz okre艣la ich w艂a艣ciwo艣ci;
2) dobiera metody wykonania rob贸t ziemnych;
3) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 dotycz膮c膮 wykonania rob贸t ziemnych;
4) dobiera maszyny, urz膮dzenia i narz臋dzia do wykonywania rob贸t ziemnych zwi膮zanych z budow膮 dr贸g i obiekt贸w mostowych;
5) wykonuje roboty ziemne zwi膮zane z budow膮 dr贸g i obiekt贸w mostowych;
6) wykonuje roboty ziemne zwi膮zane z umocnieniem i zabezpieczeniem skarp budowli ziemnych;
7) wykonuje roboty ziemne zwi膮zane z odwodnieniem dr贸g i obiekt贸w mostowych;
8) dokonuje rozlicze艅 pracy sprz臋tu i robocizny.

2. Wykonywanie nawierzchni drogowych
Kwalifikacje w zawodzie B2 - Ucze艅:
1) rozr贸偶nia elementy pasa drogowego;
2) rozr贸偶nia warstwy konstrukcyjne jezdni;
3) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 dr贸g i obiekt贸w mostowych;
4) wykonuje przedmiar rob贸t zwi膮zanych z wykonaniem nawierzchni drogowych i sporz膮dza kosztorysy;
5) dobiera materia艂y do wykonywania poszczeg贸lnych warstw konstrukcyjnych jezdni drogowych;
6) dobiera maszyny i urz膮dzenia do uk艂adania warstw konstrukcyjnych jezdni
drogowych;
7) zabezpiecza i oznakowuje roboty prowadzone w pasie drogowym;
8) wykonuje prace zwi膮zane z transportem oraz sk艂adowaniem materia艂贸w stosowanych do budowy dr贸g i obiekt贸w mostowych;
9) wykonuje podbudowy nawierzchni drogowych;
10) wykonuje roboty zwi膮zane z uk艂adaniem warstw jezdnych nawierzchni nieulepszonych i ulepszonych;
11) wykonuje roboty zwi膮zane z odwodnieniem nawierzchni drogowych;
12) wykonuje roboty zwi膮zane z budow膮 nawierzchni obiekt贸w mostowych;
13) wykonuje obmiar rob贸t drogowych oraz rozlicza materia艂y, narz臋dzia i sprz臋t;
14) wykonuje roboty zwi膮zane z remontami oraz utrzymaniem w wymaganym stanie technicznym nawierzchni dr贸g i obiekt贸w mostowych;
15) ocenia jako艣膰 wykonania rob贸t drogowych.