LOGOWANIE

KWALIFIKACJA B24

Organizacja rob贸t zwi膮zanych z monta偶em i eksploatacj膮 instalacji gazowych- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 B.24
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE B 24

Organizacja rob贸t zwi膮zanych z monta偶em i eksploatacj膮 instalacji gazowych 1. Organizowanie rob贸t zwi膮zanych z monta偶em instalacji gazowych
Kwalifikacje w zawodzie B.24 - Ucze艅:
1) rozpoznaje rodzaje i elementy instalacji gazowych oraz technologie ich wykonywania;
2) klasyfikuje urz膮dzenia gazowe wed艂ug okre艣lonych kryteri贸w;
3) okre艣la miejsca monta偶u uzbrojenia i urz膮dze艅 instalacji gazowej;
4) przestrzega zasad odprowadzania spalin z urz膮dze艅 gazowych i zasad wentylacji pomieszcze艅;
5) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮 instalacji gazowych;
6) wykonuje przedmiary rob贸t zwi膮zanych z monta偶em instalacji gazowych i sporz膮dza ich kosztorysy;
7) wykonuje obliczenia zwi膮zane z projektowaniem instalacji gazowych;
8) dobiera materia艂y i narz臋dzia do monta偶u instalacji gazowej w okre艣lonej technologii;
9) dobiera uzbrojenie oraz aparatur臋 kontrolno-pomiarow膮 do monta偶u instalacji gazowej;
10) organizuje i wykonuje prace zwi膮zane z monta偶em instalacji gazowych oraz system贸w odprowadzania spalin;
11) okre艣la warunki lokalizacji zbiornik贸w na paliwa p艂ynne;

12) wykonuje prace zwi膮zane z monta偶em zbiornik贸w na paliwa p艂ynne oraz ich uzbrojenia;
13) przeprowadza pr贸by szczelno艣ci instalacji gazowych;
14) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne instalacji gazowych;
15) ocenia zgodno艣膰 wykonania instalacji gazowych z dokumentacj膮 projektow膮;
16) montuje systemy monitorowania obecno艣ci gazu w pomieszczeniach.

2. Organizowanie rob贸t zwi膮zanych z eksploatacj膮 instalacji gazowych
Kwalifikacje w zawodzie B24 - Ucze艅:
1) przewiduje skutki nieprawid艂owego przebiegu procesu spalania;
2) wykonuje obliczenia dotycz膮ce proces贸w spalania paliw gazowych;
3) przestrzega procedur wykonywania prac niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych podczas uruchamiania i eksploatacji instalacji gazowych;
4) interpretuje wskazania urz膮dze艅 gazometrycznych;
5) kontroluje dzia艂anie system贸w monitorowania obecno艣ci gazu w pomieszczeniach;
6) okre艣la przyczyny awarii instalacji gazowych oraz przewiduje ich skutki;
7) lokalizuje i usuwa awarie instalacji gazowych;
8) przeprowadza okresowe przegl膮dy techniczne instalacji gazowych;
9) wykonuje prace zwi膮zane z utrzymaniem technicznej sprawno艣ci urz膮dze艅 gazowych;
10) organizuje i wykonuje prace zwi膮zane z napraw膮 i konserwacj膮 instalacji gazowych.