LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD20

Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych
- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją BD.20OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE BD 20

1. Organizowanie robót związanych z montażem instalacji gazowych
Kwalifikacje w zawodzie BD.20 - Uczeń:
1) rozpoznaje rodzaje i elementy instalacji gazowych oraz technologie ich wykonywania;
2) klasyfikuje urządzenia gazowe według określonych kryteriów;
3) określa miejsca montażu uzbrojenia i urządzeń instalacji gazowej;
4) przestrzega zasad odprowadzania spalin z urządzeń gazowych i zasad wentylacji pomieszczeń;
5) posługuje się dokumentacją projektową instalacji gazowych;
6) wykonuje przedmiary robót związanych z montażem instalacji gazowych i sporządza ich kosztorysy;
7) wykonuje obliczenia związane z projektowaniem instalacji gazowych;
8) dobiera materiały i narzędzia do montażu instalacji gazowej w określonej technologii;
9) dobiera uzbrojenie oraz aparaturę kontrolno-pomiarową do montażu instalacji gazowej;
10) organizuje i wykonuje prace związane z montażem instalacji gazowych oraz
systemów odprowadzania spalin;
11) określa warunki lokalizacji zbiorników na paliwa płynne;
12) wykonuje prace związane z montażem zbiorników na paliwa płynne oraz ich uzbrojenia;
13) przeprowadza próby szczelności instalacji gazowych;
14) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne instalacji gazowych;
15) ocenia zgodność wykonania instalacji gazowych z dokumentacją projektową;
16) montuje systemy monitorowania obecności gazu w pomieszczeniach.

2. Organizowanie robót związanych z eksploatacją instalacji gazowych
Kwalifikacje w zawodzie BD20 - Uczeń:
1) przewiduje skutki nieprawidłowego przebiegu procesu spalania;
2) wykonuje obliczenia dotyczące procesów spalania paliw gazowych;
3) przestrzega procedur wykonywania prac niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych podczas uruchamiania i eksploatacji instalacji gazowych;
4) interpretuje wskazania urządzeń gazometrycznych;
5) kontroluje działanie systemów monitorowania obecności gazu w pomieszczeniach;
6) określa przyczyny awarii instalacji gazowych oraz przewiduje ich skutki;
7) lokalizuje i usuwa awarie instalacji gazowych;
8) przeprowadza okresowe przeglądy techniczne instalacji gazowych;
9) wykonuje prace związane z utrzymaniem technicznej sprawności urządzeń gazowych;
10) organizuje i wykonuje prace związane z naprawą i konserwacją instalacji gazowych.