LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD.07

Wykonywanie izolacji budowlanych


Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 BD.7
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE BD 7

1. Wykonywanie i naprawa izolacji wodochronnych
Kwalifikacje w zawodzie BD.07 - Ucze艅:
1) rozr贸偶nia rodzaje izolacji wodochronnych;
2) rozpoznaje rodzaje i w艂a艣ciwo艣ci grunt贸w budowlanych;
3) rozpoznaje przyczyny i skutki zawilgocenia obiekt贸w budowlanych;
4) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob贸t budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania izolacji wodochronnych;
5) sporz膮dza przedmiar rob贸t zwi膮zanych z wykonaniem izolacji wodochronnych;
6) dobiera sposoby wykonywania izolacji wodochronnych;
7) dobiera materia艂y, narz臋dzia i sprz臋t do wykonywania izolacji wodochronnych;
8) wykonuje roboty murarskie, tynkarskie i blacharskie zwi膮zane z wykonywaniem izolacji wodochronnych;
9) przygotowuje pod艂o偶a pod izolacje wodochronne;
10) przygotowuje materia艂y do wykonania izolacji wodochronnych;
11) wykonuje izolacje wodochronne;
12) wykonuje dylatacje i uszczelnienia w izolacjach wodochronnych;
13) okre艣la stan techniczny izolacji wodochronnych;
14) dobiera sposoby naprawy uszkodzonych izolacji wodochronnych;
15) wykonuje prace zwi膮zane z napraw膮 izolacji wodochronnych;
16) kontroluje jako艣膰 wykonania izolacji wodochronnych;
17) sporz膮dza obmiar rob贸t zwi膮zanych z wykonaniem izolacji wodochronnych.

2. Wykonywanie i naprawa izolacji termicznych, akustycznych i
przeciwdrganiowych
Kwalifikacje w zawodzie BD7 - Ucze艅:
1) rozpoznaje rodzaje strat ciep艂a w budynkach i okre艣la przyczyny ich powstawania;
2) okre艣la wp艂yw ha艂asu i drga艅 na budynki i organizm cz艂owieka;
3) rozr贸偶nia rodzaje izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych;
4) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob贸t budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych;
5) sporz膮dza przedmiar rob贸t zwi膮zanych z wykonaniem izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych;
6) dobiera sposoby wykonywania izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych;
7) dobiera materia艂y, narz臋dzia i sprz臋t do wykonywania izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych;
8) wykonuje roboty murarskie, tynkarskie i blacharskie zwi膮zane z wykonywaniem
izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych;
9) przygotowuje pod艂o偶a pod izolacje termiczne, akustyczne, przeciwdrganiowe;
10) przygotowuje materia艂y do wykonania izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych;
11) wykonuje izolacje termiczne, akustyczne i przeciwdrganiowe przegr贸d budowlanych;
12) wykonuje prace zwi膮zane z ochron膮 izolacji termicznych przed zawilgoceniem,
dzia艂aniem wiatru i uszkodzeniami mechanicznymi;
13) wykonuje izolacje przeciwdrganiowe okre艣lonych element贸w obiekt贸w budowlanych oraz maszyn, urz膮dze艅 i instalacji budowlanych;
14) wykonuje prace zwi膮zane z napraw膮 izolacji termicznych, akustycznych i
przeciwdrganiowych;
15) kontroluje jako艣膰 wykonania izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych;
16) sporz膮dza obmiar rob贸t zwi膮zanych z wykonaniem izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych.

3. Wykonywanie i naprawa izolacji antykorozyjnych i chemoodpornych
Kwalifikacje w zawodzie BD 07 - Ucze艅:
1) rozpoznaje rodzaje korozji;
2) okre艣la przyczyny powstawania korozji oraz jej skutki;
3) rozpoznaje rodzaje pod艂o偶y budowlanych i okre艣la ich stan techniczny;
4) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob贸t budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania izolacji antykorozyjnych i chemoodpornych;
5) sporz膮dza przedmiar rob贸t zwi膮zanych z wykonaniem izolacji antykorozyjnych i chemoodpornych;
6) dobiera sposoby ochrony antykorozyjnej i chemoodpornej element贸w budowlanych
wykonanych z r贸偶nych materia艂贸w;
7) dobiera materia艂y, narz臋dzia i sprz臋t do wykonywania izolacji antykorozyjnych i chemoodpornych;
8) przygotowuje pod艂o偶a wykonane z r贸偶nych materia艂贸w do zabezpieczenia
antykorozyjnego i chemoodpornego;
9) wykonuje pow艂oki antykorozyjne i chemoodporne element贸w budowlanych;
10) kontroluje jako艣膰 wykonania izolacji antykorozyjnych i chemoodpornych;
11) sporz膮dza obmiar rob贸t zwi膮zanych z wykonaniem izolacji antykorozyjnych i chemoodpornych.