LOGOWANIE

KWALIFIKACJA DRM.07

Przetw贸rstwo wytwor贸w papierniczychZawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 DRM.7
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE DRM 7

DRM.07.2 - Podstawy papiernictwa (Egzamin zawodowy kwalifikacja DRM.07)

  1. stosuje terminologi臋 z zakresu papiernictwa: stosuje terminologi臋 z zakresu wytwarzania mas w艂贸knistych, stosuje terminologi臋 z zakresu produkcji wytwor贸w papierniczych, stosuje terminologi臋 z zakresu przetwarzania wytwor贸w papierniczych
 • podaje definicje poj臋膰 z zakresu wytwarzania mas w艂贸knistych
 • wyja艣nia znaczenie poj臋膰 z zakresu wytwarzania mas w艂贸knistych
 • podaje definicje poj臋膰 z zakresu produkcji wytwor贸w papierniczych
 • wyja艣nia znaczenie poj臋膰 z zakresu produkcji wytwor贸w papierniczych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • podaje definicje poj臋膰 z zakresu przetwarzania wytwor贸w papierniczych
 • wyja艣nia znaczenie poj臋膰 z zakresu przetwarzania wytwor贸w papierniczych
  2. charakteryzuje zjawiska fizykochemiczne zachodz膮ce w procesach papierniczych: klasyfikuje procesy fizyczne, chemiczne i fizykochemiczne zachodz膮ce w procesach papierniczych, wyja艣nia procesy fizyczne, chemiczne i fizykochemiczne zachodz膮ce w procesach papierniczych
 • wymienia procesy fizyczne, chemiczne i fizykochemiczne wyst臋puj膮ce w papiernictwie
 • rozr贸偶nia procesy fizyczne, chemiczne i fizykochemiczne wyst臋puj膮ce w papiernictwie
 • wskazuje etapy proces贸w fizycznych, chemicznych i fizykochemicznych wyst臋puj膮cych w papiernictwie
 • ustala zale偶no艣ci mi臋dzy zjawiskami fizycznymi, chemicznymi i fizykochemicznymi wyst臋puj膮cymi w papiernictwie
  3. Kwalifikacje w zawodzie DRM.07 - charakteryzuje maszyny i urz膮dzenia stosowane w papiernictwie: rozr贸偶nia maszyny i urz膮dzenia do produkcji mas w艂贸knistych, rozr贸偶nia maszyny i urz膮dzenia do produkcji wytwor贸w papierniczych, rozr贸偶nia maszyny i urz膮dzenia do przetwarzania wytwor贸w papierniczych
 • klasyfikuje maszyny i urz膮dzenia do wytwarzania mas w艂贸knistych
 • rozpoznaje maszyny i urz膮dzenia do wytwarzania mas w艂贸knistych
 • okre艣la zastosowanie maszyn i urz膮dze艅 do wytwarzania mas w艂贸knistych
 • klasyfikuje maszyny i urz膮dzenia do wytwarzania wytwor贸w papierniczych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozpoznaje maszyny i urz膮dzenia do wytwarzania wytwor贸w papierniczych
 • okre艣la zastosowanie maszyn i urz膮dze艅 do wytwarzania wytwor贸w papierniczych
 • klasyfikuje maszyny i urz膮dzenia do przetwarzania wytwor贸w papierniczych
 • rozpoznaje maszyny i urz膮dzenia do przetwarzania wytwor贸w papierniczych
 • okre艣la zastosowanie maszyn i urz膮dze艅 do przetwarzania wytwor贸w papierniczych
  4. charakteryzuje materia艂y, p贸艂produkty i produkty papiernicze
 • klasyfikuje materia艂y, p贸艂produkty i produkty do produkcji mas w艂贸knistych
 • rozpoznaje materia艂y, p贸艂produkty i produkty do produkcji mas w艂贸knistych
 • klasyfikuje materia艂y, p贸艂produkty i produkty do produkcji wytwor贸w papierniczych
 • rozpoznaje materia艂y, p贸艂produkty i produkty do produkcji wytwor贸w papierniczych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • klasyfikuje materia艂y, p贸艂produkty i produkty do przetwarzania wytwor贸w papierniczych
 • rozpoznaje materia艂y, p贸艂produkty i produkty do przetwarzania wytwor贸w papierniczych
  5. Kwalifikacje zawodowe - charakteryzuje przyrz膮dy kontrolno-pomiarowe stosowane w papiernictwie
 • identyfikuje przyrz膮dy kontrolno-pomiarowe stosowane podczas wytwarzania mas w艂贸knistych
 • okre艣la zastosowanie przyrz膮d贸w kontrolno- pomiarowych stosowanych podczas wytwarzania mas w艂贸knistych
 • identyfikuje przyrz膮dy kontrolno-pomiarowe stosowane podczas produkcji wytwor贸w papierniczych
 • okre艣la zastosowanie przyrz膮d贸w kontrolno- pomiarowych stosowanych podczas produkcji wytwor贸w papierniczych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • identyfikuje przyrz膮dy kontrolno-pomiarowe stosowane podczas przetwarzania wytwor贸w papierniczych
 • okre艣la zastosowanie przyrz膮d贸w kontrolno- pomiarowych stosowanych podczas przetwarzania wytwor贸w papierniczych
  6. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 i technologiczn膮
 • odczytuje schematy maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w papiernictwie
 • odczytuje charakterystyki i parametry urz膮dze艅 technicznych
 • okre艣la zasady tworzenia rysunk贸w technicznych
 • odczytuje informacje zawarte w dokumentacji technologicznej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮
 • pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 technologiczn膮

DRM.07.3 - Planowanie proces贸w przetw贸rstwa wytwor贸w papierniczych (Egzamin zawodowy kwalifikacja DRM7)

  1. charakteryzuje procesy technologiczne stosowane w przetw贸rstwie wytwor贸w papierniczych
 • rozr贸偶nia rodzaje przetwor贸w papierniczych
 • wymienia procesy technologiczne przetwarzania wytwor贸w papierniczych
 • rozr贸偶nia procesy technologiczne przetwarzania wytwor贸w papierniczych
 • wymienia operacje technologiczne przetwarzania wytwor贸w papierniczych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia operacje technologiczne przetwarzania wytwor贸w papierniczych
  2. okre艣la maszyny i urz膮dzenia do przetw贸rstwa wytwor贸w papierniczych
 • rozr贸偶nia maszyny i urz膮dzenia do przetwarzania wytwor贸w papierniczych
 • wymienia maszyny i urz膮dzenia do przetwarzania wytwor贸w papierniczych
 • okre艣la zastosowanie maszyn i urz膮dze艅 do przetwarzania wytwor贸w papierniczych
  3. Kwalifikacje w zawodzie DRM7 - sporz膮dza schemat technologiczny proces贸w przetwarzania wytwor贸w papierniczych
 • wymienia operacje technologiczne przetwarzania wytwor贸w papierniczych
 • rozr贸偶nia operacje technologiczne przetwarzania wytwor贸w papierniczych
 • wymienia etapy operacji w procesie przetwarzania wytwor贸w papierniczych
 • rozr贸偶nia etapy operacji w procesie przetwarzania wytwor贸w papierniczych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • tworzy schemat operacji technologicznych przetwarzania wytwor贸w papierniczych
 • odczytuje schematy operacji technologicznych przetwarzania wytwor贸w papierniczych
  4. sporz膮dza zapotrzebowanie na surowce i materia艂y stosowane w przetw贸rstwie wytwor贸w papierniczych
 • wymienia materia艂y i surowce stosowane w przetw贸rstwie wytwor贸w papierniczych
 • okre艣la zastosowanie materia艂贸w i surowc贸w stosowanych w przetw贸rstwie wytwor贸w papierniczych
 • oblicza zapotrzebowanie na materia艂y stosowane w przetw贸rstwie wytwor贸w papierniczych
 • oblicza zapotrzebowanie na surowce stosowane w przetw贸rstwie wytwor贸w papierniczych

DRM.07.4 - Przetwarzanie wytwor贸w papierniczych (Egzamin zawodowy kwalifikacja DRM.7)

  1. przygotowuje materia艂y i surowce do przetwarzania wytwor贸w papierniczych: dobiera materia艂y i surowce do przetwarzania wytwor贸w papierniczych, ocenia jako艣膰 materia艂贸w i surowc贸w do przetwarzania wytwor贸w papierniczych
 • rozr贸偶nia materia艂y i surowce do przetwarzania wytwor贸w papierniczych
 • wymienia materia艂y i surowce do przetwarzania wytwor贸w papierniczych
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w i surowc贸w do przetwarzania wytwor贸w papierniczych
 • okre艣la parametry materia艂贸w i surowc贸w podlegaj膮ce kontroli (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera sprz臋t i aparatur臋 laboratoryjn膮 do oceny jako艣ci materia艂贸w i surowc贸w do przetwarzania wytwor贸w papierniczych
 • dokonuje pomiar贸w przyrz膮dami kontrolno- pomiarowymi
 • analizuje wyniki pomiar贸w jako艣ciowych wytwor贸w papierniczych
  2. klasyfikuje zespo艂y i mechanizmy maszyn do przetwarzania wytwor贸w papierniczych
 • rozpoznaje zespo艂y i mechanizmy maszyn do przetwarzania wytwor贸w papierniczych
 • wymienia zespo艂y i mechanizmy maszyn do przetwarzania wytwor贸w papierniczych
 • okre艣la zastosowanie zespo艂贸w i mechanizm贸w maszyn do przetwarzania wytwor贸w papierniczych
 • opisuje zasady dzia艂ania i obs艂ugi zespo艂贸w i mechanizm贸w maszyn do przetwarzania wytwor贸w papierniczych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia parametry pracy zespo艂贸w i mechanizm贸w maszyn do przetwarzania wytwor贸w papierniczych
 • wymienia zasady regulacji pracy maszyn i urz膮dze艅 podczas przetwarzania wytwor贸w papierniczych
  3. Kwalifikacje w zawodzie DRM.7 - prowadzi kontrol臋 proces贸w technologicznych przetwarzania wytwor贸w papierniczych
 • identyfikuje punkty kontrolne proces贸w technologicznych przetwarzania wytwor贸w papierniczych
 • okre艣la metody kontroli proces贸w technologicznych podczas przetwarzania wytwor贸w papierniczych
 • wymienia aparatur臋 i sprz臋t kontrolno-pomiarowy do kontroli proces贸w technologicznych przetwarzania wytwor贸w papierniczych
 • rozr贸偶nia aparatur臋 i sprz臋t kontrolno-pomiarowy do kontroli proces贸w technologicznych przetwarzania wytwor贸w papierniczych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dokonuje pomiar贸w przyrz膮dami kontrolno- pomiarowymi
 • weryfikuje parametry jako艣ciowe przy zastosowaniu oprogramowania kontrolnego
  4. ocenia jako艣膰 przetwor贸w papierniczych
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci przetwor贸w papierniczych
 • wymienia parametry podlegaj膮ce kontroli przetwor贸w papierniczych
 • dobiera sprz臋t i aparatur臋 laboratoryjn膮 do oceny jako艣ci przetwor贸w papierniczych
 • dokonuje pomiar贸w przyrz膮dami kontrolno- pomiarowymi (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • analizuje wyniki pomiar贸w jako艣ciowych przetwor贸w papierniczych

DRM.07.5 - J臋zyk obcy zawodowy (Egzamin zawodowy kwalifikacja DRM07)

  1. pos艂uguje si臋 podstawowym zasobem 艣rodk贸w j臋zykowych w j臋zyku obcym nowo偶ytnym (ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem 艣rodk贸w leksykalnych), umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 czynno艣ci zawodowych w zakresie temat贸w zwi膮zanych: ze stanowiskiem pracy i jego wyposa偶eniem, z g艂贸wnymi technologiami stosowanymi w danym zawodzie, z dokumentacj膮 zwi膮zan膮 z danym zawodem, z us艂ugami 艣wiadczonymi w danym zawodzie
 • rozpoznaje oraz stosuje 艣rodki j臋zykowe umo偶liwiaj膮ce realizacj臋 czynno艣ci zawodowych w zakresie: czynno艣ci wykonywanych na stanowisku pracy, w tym zwi膮zanych z zapewnieniem bezpiecze艅stwa i higieny pracy, narz臋dzi, maszyn, urz膮dze艅 i materia艂贸w koniecznych do realizacji czynno艣ci zawodowych, proces贸w i procedur zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 zawodowych, formularzy, specyfikacji oraz innych dokument贸w zwi膮zanych z wykonywaniem zada艅 zawodowych, 艣wiadczonych us艂ug, w tym obs艂ugi klienta
  2. rozumie proste wypowiedzi ustne artyku艂owane wyra藕nie, w standardowej odmianie j臋zyka obcego nowo偶ytnego, a tak偶e proste wypowiedzi pisemne w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, w zakresie umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 zada艅 zawodowych: rozumie proste wypowiedzi ustne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. rozmowy, wiadomo艣ci, komunikaty, instrukcje lub filmy instrukta偶owe, prezentacje), artyku艂owane wyra藕nie, w standardowej odmianie j臋zyka, rozumie proste wypowiedzi pisemne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. napisy, broszury, instrukcje obs艂ugi, przewodniki, dokumentacj臋 zawodow膮)
 • okre艣la g艂贸wn膮 my艣l wypowiedzi lub tekstu, ewentualnie fragmentu wypowiedzi lub tekstu
 • znajduje w wypowiedzi lub tek艣cie okre艣lone informacje
 • rozpoznaje zwi膮zki mi臋dzy poszczeg贸lnymi cz臋艣ciami tekstu
 • uk艂ada informacje w okre艣lonym porz膮dku
  3. Kwalifikacje w zawodzie DRM07 - samodzielnie tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, w zakresie umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 zada艅 zawodowych: tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi ustne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. polecenie, komunikat, instrukcj臋), tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi pisemne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. komunikat, e-mail, instrukcj臋, wiadomo艣膰, CV, list motywacyjny, dokument zwi膮zany z wykonywanym zawodem 鈥 wed艂ug wzoru)
 • opisuje przedmioty, dzia艂ania i zjawiska zwi膮zane z czynno艣ciami zawodowymi
 • przedstawia spos贸b post臋powania w r贸偶nych sytuacjach zawodowych (np. udziela instrukcji, wskaz贸wek, okre艣la zasady)
 • wyra偶a i uzasadnia swoje stanowisko
 • stosuje zasady konstruowania tekst贸w o r贸偶nym charakterze (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji
  4. uczestniczy w rozmowie w typowych sytuacjach zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 zawodowych 鈥 reaguje w j臋zyku obcym
 • rozpoczyna, prowadzi i ko艅czy rozmow臋
 • uzyskuje i przekazuje informacje i wyja艣nienia nowo偶ytnym w spos贸b zrozumia艂y, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub w formie prostego tekstu: reaguje ustnie (np. podczas rozmowy z innym pracownikiem, klientem, kontrahentem, w tym rozmowy telefonicznej) w typowych sytuacjach zwi膮zanych z wykonywaniem czynno艣ci zawodowych, reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. wiadomo艣膰, formularz, e-mail, dokument zwi膮zany z wykonywanym zawodem) w typowych sytuacjach zwi膮zanych z wykonywaniem czynno艣ci zawodowych.
 • wyra偶a swoje opinie i uzasadnia je, pyta o opinie, zgadza si臋 lub nie zgadza z opiniami innych os贸b
 • prowadzi proste negocjacje zwi膮zane z czynno艣ciami zawodowymi (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje zwroty i formy grzeczno艣ciowe
 • dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji
  5. Kwalifikacje zawodowe - zmienia form臋 przekazu ustnego lub pisemnego w j臋zyku obcym nowo偶ytnym w typowych sytuacjach zwi膮zanych z wykonywaniem czynno艣ci zawodowych
 • przekazuje w j臋zyku obcym nowo偶ytnym informacje zawarte w materia艂ach wizualnych (np. wykresach, symbolach, piktogramach, schematach) oraz audiowizualnych (np. filmach instrukta偶owych)
 • przekazuje w j臋zyku polskim informacje sformu艂owane w j臋zyku obcym nowo偶ytnym
 • przekazuje w j臋zyku obcym nowo偶ytnym informacje sformu艂owane w j臋zyku polskim lub tym j臋zyku obcym nowo偶ytnym
 • przedstawia publicznie w j臋zyku obcym nowo偶ytnym wcze艣niej opracowany materia艂, np. prezentacj臋
  6. wykorzystuje strategie s艂u偶膮ce doskonaleniu w艂asnych umiej臋tno艣ci j臋zykowych oraz podnosz膮ce 艣wiadomo艣膰 j臋zykow膮: wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad j臋zykiem obcym nowo偶ytnym, wsp贸艂dzia艂a w grupie, korzysta ze 藕r贸de艂 informacji w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, stosuje strategie komunikacyjne i kompensacyjne
 • korzysta ze s艂ownika dwuj臋zycznego i jednoj臋zycznego
 • wsp贸艂dzia艂a z innymi osobami, realizuj膮c zadania j臋zykowe
 • korzysta z tekst贸w w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, r贸wnie偶 za pomoc膮 technologii informacyjno- komunikacyjnych
 • identyfikuje s艂owa klucze, internacjonalizmy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykorzystuje kontekst (tam, gdzie to mo偶liwe), aby w przybli偶eniu okre艣li膰 znaczenie s艂owa
 • upraszcza (je偶eli to konieczne) wypowied藕, zast臋puje nieznane s艂owa innymi, wykorzystuje opis, 艣rodki niewerbalne

DRM.07.1 - Bezpiecze艅stwo i higiena pracy (Egzamin zawodowy kwalifikacja DRM.07.)

  1. okre艣la skutki oddzia艂ywania czynnik贸w szkodliwych na organizm cz艂owieka
 • wymienia czynniki szkodliwe wyst臋puj膮ce w 艣rodowisku pracy dzia艂aj膮ce na organizm cz艂owieka
 • wymienia sposoby przeciwdzia艂ania czynnikom szkodliwym
 • okre艣la sposoby przeciwdzia艂ania zagro偶eniom
  2. organizuje stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii oraz przepisami dotycz膮cymi bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska
 • wymienia wymagania dotycz膮ce ergonomii oraz przepisy dotycz膮ce bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska obowi膮zuj膮ce na stanowisku pracy
 • rozr贸偶nia wymagania dotycz膮ce ergonomii oraz przepisy dotycz膮ce bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska obowi膮zuj膮ce na stanowisku pracy
  3. Kwalifikacje w zawodzie DRM.07. - stosuje 艣rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zada艅 zawodowych
 • dobiera 艣rodki ochrony osobistej do wykonania zadania zawodowego
 • rozr贸偶nia 艣rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas pracy
 • wskazuje zastosowanie danego 艣rodka ochrony indywidualnej pracownika na stanowisku pracy
  4. udziela pierwszej pomocy w stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego
 • opisuje podstawowe symptomy wskazuj膮ce na stany nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego
 • ocenia sytuacj臋 poszkodowanego na podstawie analizy objaw贸w obserwowanych u poszkodowanego
 • zabezpiecza siebie, poszkodowanego i miejsce wypadku
 • uk艂ada poszkodowanego w pozycji bezpiecznej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • powiadamia odpowiednie s艂u偶by
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w urazowych stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego, np. krwotok, zmia偶d偶enie, amputacja, z艂amanie, oparzenie
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w nieurazowych stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego, np. omdlenie, zawa艂, udar
 • wykonuje resuscytacj臋 kr膮偶eniowo-oddechow膮 na fantomie zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji i Europejskiej Rady Resuscytacji