LOGOWANIE

KWALIFIKACJA E19

Projektowanie i programowanie urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych


KLUCZE I ROZWI膭ZANIA:


Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 E.19
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE E 19

Projektowanie i programowanie urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych 1. Tworzenie dokumentacji technicznej urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych
Kwalifikacje w zawodzie E.19 - Ucze艅:
1) przestrzega zasad rysowania schemat贸w uk艂ad贸w mechanicznych urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych;
2) przestrzega zasad rysowania schemat贸w uk艂ad贸w elektrycznych i elektronicznych urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych;
3) przestrzega zasad rysowania schemat贸w uk艂ad贸w pneumatycznych i hydraulicznych urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych;
4) sporz膮dza dokumentacj臋 techniczn膮 urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych
z wykorzystaniem program贸w komputerowych wspomagaj膮cych projektowanie i wytwarzanie CAD/CAM (ang. Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing).

2. Projektowanie urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych
Kwalifikacje w zawodzie E19 - Ucze艅:
1) analizuje proces technologiczny w celu ustalenia zakresu projektu urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych;
2) okre艣la warunki pracy projektowanych urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych;
3) stosuje metody graficzne do opisu proces贸w technologicznych;
4) dobiera elementy, podzespo艂y i zespo艂y do projektowanych urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych;
5) projektuje uk艂ady sterowania;
6) stosuje oprogramowanie wspomagaj膮ce proces projektowania urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych.

3. Programowanie urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych
Kwalifikacje w zawodzie E 19 - Ucze艅:
1) przestrzega zasad tworzenia program贸w do programowania urz膮dze艅 programowalnych;
2) interpretuje programy napisane w j臋zykach programowania dla urz膮dze艅 programowalnych;
3) opracowuje program do sterowania urz膮dzeniami i systemami mechatronicznymi na podstawie opisu graficznego lub procesu technologicznego;
4) pos艂uguje si臋 oprogramowaniem do programowania urz膮dze艅 programowalnych;
5) testuje dzia艂anie program贸w;
6) analizuje programy do sterowania urz膮dzeniami i systemami mechatronicznymi;
7) modyfikuje parametry proces贸w w programach urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych.