KWALIFIKACJA EE15

Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych

TESTY ZAWODOWE ZAWIERAJĄCE PYTANIA Z KWALIFIKACJI EE.15(BRAK TESTÓW Z TEJ KWALIFIKACJI)LEGENDA:

- ODBLOKOWANE: rozwiązywanie testu, pobieranie testu PDF, sprawdzenie wyniku
- ODBLOKOWANE: rozwiązywanie testu; ZABLOKOWANE: pobieranie testu PDF, sprawdzenie wyniku

OPIS WYMAGAŃ DLA KWALIFIKACJI EE 15

(BRAK OPISU KWALIFIKACJI)