LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE.15

Monta偶, eksploatacja i konserwacja urz膮dze艅 i instalacji ch艂odniczych- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 EE.15OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE EE 15

1. Monta偶 urz膮dze艅 i instalacji ch艂odniczych
Kwalifikacje w zawodzie EE.15 - Ucze艅:
1) rozpoznaje elementy instalacji ch艂odniczych oraz okre艣la ich funkcje;
2) rozpoznaje rodzaje urz膮dze艅 ch艂odniczych oraz okre艣la ich zastosowanie;
3) wykonuje obliczenia zwi膮zane z projektowaniem instalacji ch艂odniczych;
4) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 oraz instrukcjami obs艂ugi urz膮dze艅 i instalacji ch艂odniczych;
5) sporz膮dza zapotrzebowanie na materia艂y oraz kalkuluje koszty rob贸t zwi膮zanych z monta偶em urz膮dze艅 i instalacji ch艂odniczych;
6) organizuje prace zwi膮zane z monta偶em urz膮dze艅 i instalacji ch艂odniczych;
7) dobiera materia艂y i narz臋dzia do monta偶u urz膮dze艅 i instalacji ch艂odniczych;
8) wyznacza tras臋 prowadzenia przewod贸w oraz miejsca monta偶u uzbrojenia urz膮dze艅 i instalacji ch艂odniczych;
9) wykonuje monta偶 element贸w instalacji ch艂odniczych w obiektach budowlanych oraz 艣rodkach transportu;
10) montuje uk艂ady zasilania, sterowania i zabezpiecze艅 elektrycznych stosowanych w
instalacjach ch艂odniczych;
11) ocenia jako艣膰 prac zwi膮zanych z monta偶em instalacji ch艂odniczych;
12) wykonuje pr贸by szczelno艣ci instalacji ch艂odniczych;
13) wykonuje izolacje antykorozyjne, termiczne, przeciwwilgociowe i przeciwdrganiowe urz膮dze艅 i instalacji ch艂odniczych;
14) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z nape艂nianiem instalacji ch艂odniczych;
15) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z uruchomieniem i regulacj膮 instalacji ch艂odniczych;
16) wykonuje pomiary parametr贸w pracy urz膮dze艅 i instalacji ch艂odniczych;
17) wykonuje obmiar rob贸t zwi膮zanych z monta偶em instalacji ch艂odniczych;
18) przestrzega zasad odbioru technicznego instalacji ch艂odniczych.

2. Eksploatacja i konserwacja urz膮dze艅 i instalacji ch艂odniczych
Kwalifikacje w zawodzie EE15 - Ucze艅:
1) pos艂uguje si臋 instrukcjami obs艂ugi maszyn i urz膮dze艅 ch艂odniczych;
2) planuje przegl膮dy techniczne urz膮dze艅 i instalacji ch艂odniczych;
3) kontroluje stan techniczny urz膮dze艅 i instalacji ch艂odniczych;
4) kontroluje parametry pracy urz膮dze艅 i instalacji ch艂odniczych;
5) korzysta z system贸w monitoringu oraz automatycznego przesy艂ania danych dotycz膮cych parametr贸w pracy instalacji ch艂odniczych;
6) dobiera narz臋dzia i przyrz膮dy do pomiaru parametr贸w technicznych urz膮dze艅
ch艂odniczych;
7) przeprowadza regulacj臋 instalacji ch艂odniczych;
8) organizuje oraz wykonuje prace zwi膮zane z konserwacj膮 instalacji i urz膮dze艅 ch艂odniczych;
9) prowadzi dokumentacj臋 zwi膮zan膮 z eksploatacj膮 instalacji i urz膮dze艅 ch艂odniczych;
10) rozpoznaje procesy technologiczne zwi膮zane z zamra偶aniem i przechowywaniem 偶ywno艣ci oraz innych materia艂贸w;
11) rozpoznaje zagro偶enia zwi膮zane z wyciekiem czynnik贸w ch艂odniczych oraz stosuje
sposoby zapobiegania;
12) przestrzega zasad odzyskiwania, uzdatniania lub utylizacji czynnik贸w i olej贸w ch艂odniczych.

3. Naprawa urz膮dze艅 i instalacji ch艂odniczych
Kwalifikacje w zawodzie EE 15 - Ucze艅:
1) okre艣la przyczyny awarii urz膮dze艅 i instalacji ch艂odniczych;
2) planuje czynno艣ci zwi膮zane z demonta偶em urz膮dze艅 i instalacji ch艂odniczych;
3) ocenia stan techniczny urz膮dze艅 i instalacji ch艂odniczych;
4) kalkuluje koszty naprawy urz膮dze艅 i instalacji ch艂odniczych;
5) dobiera materia艂y i narz臋dzia do naprawy lub wymiany uszkodzonych element贸w maszyn i urz膮dze艅 ch艂odniczych;
6) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z opr贸偶nianiem i nape艂nianiem instalacji
ch艂odniczych;
7) usuwa przyczyny awarii urz膮dze艅 i instalacji ch艂odniczych;
8) wykonuje pr贸by szczelno艣ci instalacji ch艂odniczych po wykonanej naprawie;
9) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z uruchomieniem instalacji ch艂odniczych po naprawie;
10) prowadzi dokumentacj臋 zwi膮zan膮 z napraw膮 urz膮dze艅 i instalacji ch艂odniczych;
11) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z wymian膮 czynnik贸w i olej贸w ch艂odniczych;
12) ocenia stan izolacji ochronnych stosowanych w urz膮dzeniach i instalacjach
ch艂odniczych;
13) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z napraw膮 lub wymian膮 uszkodzonych element贸w izolacji ochronnych stosowanych w urz膮dzeniach i instalacjach ch艂odniczych;
14) wykonuje demonta偶 urz膮dze艅 i instalacji ch艂odniczych z zachowaniem przepis贸w i norm obowi膮zuj膮cych w tym zakresie.