LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ELE.04

Eksploatacja i organizacja rob贸t zwi膮zanych z monta偶em instalacji i urz膮dze艅 ch艂odniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciep艂a

TESTY ZAWODOWE (KWALIFIKACJA ELE.4):

(OBECNIE BRAK MATERIA艁脫W Z TEJ KATEGORII)- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 ELE.4OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE ELE 4

ELE.04.2 - Podstawy ch艂odnictwa i klimatyzacji (Egzamin zawodowy kwalifikacja ELE.04)

  1. pos艂uguje si臋 poj臋ciami z dziedziny elektrotechniki
 • wymienia poj臋cia z zakresu elektrotechniki
 • charakteryzuje wielko艣ci fizyczne stosowane w elektrotechnice
  2. opisuje zjawiska zwi膮zane z pr膮dem sta艂ym i przemiennym
 • wyja艣nia zjawiska zachodz膮ce podczas przep艂ywu pr膮du sta艂ego
 • wyja艣nia zjawiska zachodz膮ce podczas przep艂ywu pr膮du przemiennego
 • wyja艣nia zjawiska zachodz膮ce w polu elektrycznym, magnetycznym i elektromagnetycznym
  3. Kwalifikacje w zawodzie ELE.04 - interpretuje wielko艣ci fizyczne zwi膮zane z pr膮dem przemiennym
 • charakteryzuje wielko艣ci fizyczne obwod贸w jednofazowych
 • charakteryzuje wielko艣ci fizyczne obwod贸w tr贸jfazowych
  4. wykonuje pomiary wielko艣ci fizycznych
 • rozr贸偶nia metody pomiar贸w wielko艣ci fizycznych
 • okre艣la sposoby wykonywania pomiar贸w wielko艣ci fizycznych
 • dobiera narz臋dzia i urz膮dzenia do pomiaru odpowiednich wielko艣ci fizycznych
 • mierzy warto艣ci wielko艣ci fizycznych
  5. Kwalifikacje zawodowe - stosuje prawa elektrotechniki do obliczania warto艣ci wielko艣ci elektrycznych
 • stosuje prawa elektrotechniki do obliczania wielko艣ci elektrycznych w obwodach pr膮du sta艂ego
 • stosuje prawa elektrotechniki do obliczania wielko艣ci elektrycznych w obwodach pr膮du przemiennego
  6. sporz膮dza schematy ideowe i monta偶owe uk艂ad贸w elektrycznych i elektronicznych
 • rozpoznaje symbole graficzne stosowane na schematach ideowych i monta偶owych uk艂ad贸w elektrycznych i elektronicznych
 • sporz膮dza schematy ideowe i monta偶owe uk艂ad贸w elektrycznych i elektronicznych
 • odczytuje schematy ideowe i monta偶owe uk艂ad贸w elektrycznych i elektronicznych
  7. wykonuje rysunki z wykorzystaniem specjalistycznych program贸w komputerowych
 • rozpoznaje oznaczenia graficzne przewod贸w i urz膮dze艅 instalacji
 • odczytuje rysunki techniczne instalacji
 • przestrzega zasad wykonywania rysunk贸w technicznych
 • wykonuje komputerowo rysunek techniczny monta偶owy, wykonawczy oraz schematy
  8. charakteryzuje elementy konstrukcyjne budynk贸w
 • rozr贸偶nia uk艂ady konstrukcyjne budynk贸w
 • klasyfikuje elementy konstrukcyjne obiekt贸w budowlanych
  9. okre艣la w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w i wyrob贸w budowlanych
 • rozpoznaje rodzaje materia艂贸w i wyrob贸w budowlanych
 • charakteryzuje wymagania stawiane materia艂om i wyrobom budowlanym zgodnie z obowi膮zuj膮cymi warunkami technicznymi i normami
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - okre艣la funkcje instalacji budowlanych
 • rozpoznaje rodzaje instalacji budowlanych: wodoci膮gowe, gazowe, ciep艂ownicze, wentylacyjne, ch艂odnicze, klimatyzacyjne, elektryczne i inne instalacje towarzysz膮ce
 • wskazuje charakterystyczne elementy sk艂adowe oraz aparatur臋 steruj膮c膮 i kontrolno-pomiarow膮 dla danej instalacji
 • okre艣la wymagania stawiane materia艂om instalacyjnym zgodnie z obowi膮zuj膮cymi normami technicznymi
  11. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 budowlan膮
 • charakteryzuje rodzaje dokumentacji budowlanej
 • okre艣la wymagania dotycz膮ce zawarto艣ci dokumentacji projektowej
 • interpretuje informacje zawarte w dokumentacji budowlanej
  12. wykonuje obliczenia wytrzyma艂o艣ciowe
 • wykonuje obliczenia wytrzyma艂o艣ciowe statyczne i dynamiczne
 • stosuje prawa dotycz膮ce wytrzyma艂o艣ci dotycz膮ce monta偶u urz膮dze艅 i instalacji
  13. wyznacza wielko艣ci charakteryzuj膮ce przebiegi sinusoidalne typu y = A sin(蠅t+蠁)
 • okre艣la wielko艣ci charakteryzuj膮ce przebiegi sinusoidalne typu y = A sin(蠅t+蠁)
 • oblicza warto艣ci charakteryzuj膮ce przebiegi sinusoidalne typu y = A sin(蠅t+蠁)
  14. wyja艣nia zastosowanie uk艂ad贸w automatyki w urz膮dzeniach i instalacjach ch艂odnictwa, klimatyzacji i wentylacji
 • charakteryzuje budow臋 element贸w automatyki ch艂odniczej oraz urz膮dze艅 klimatyzacyjnych i wentylacji
 • charakteryzuje rodzaje uk艂ad贸w automatyki pracy spr臋偶arek i uk艂ad贸w spr臋偶arkowych
 • opisuje dzia艂anie uk艂adu automatycznej regulacji instalacji
 • wskazuje zastosowanie uk艂ad贸w automatyki w urz膮dzeniach i instalacjach ch艂odnictwa, klimatyzacji i wentylacji
  15. okre艣la procesy termodynamiczne p艂yn贸w i powietrza wilgotnego
 • pos艂uguje si臋 terminologi膮 z zakresu termodynamiki i wymiany ciep艂a
 • charakteryzuje w艂a艣ciwo艣ci gaz贸w i czynnik贸w ch艂odniczych
 • charakteryzuje w艂a艣ciwo艣ci powietrza suchego i wilgotnego
 • umieszcza procesy termodynamiczne na wykresie Molliera
  16. rozpoznaje procesy zwi膮zane z wymian膮 ciep艂a w urz膮dzeniach ch艂odniczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
 • charakteryzuje procesy termodynamiczne zwi膮zane z wymian膮 ciep艂a i zmian膮 stanu skupienia cia艂
 • charakteryzuje urz膮dzenia zwi膮zane z wymian膮 ciep艂a
  17. charakteryzuje w艂a艣ciwo艣ci czynnik贸w ch艂odniczych, olej贸w i no艣nik贸w ciep艂a stosowanych w instalacjach ch艂odniczych i klimatyzacyjnych
 • wymienia rodzaje czynnik贸w ch艂odniczych stosowanych w instalacjach ch艂odniczych
 • opisuje w艂a艣ciwo艣ci czynnik贸w ch艂odniczych w instalacjach ch艂odniczych
 • wymienia rodzaje no艣nik贸w ciep艂a stosowanych w instalacjach ch艂odniczych
 • opisuje w艂a艣ciwo艣ci no艣nik贸w ciep艂a w instalacjach ch艂odniczych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wymienia rodzaje olej贸w stosowanych w instalacjach ch艂odniczych i ich w艂a艣ciwo艣ci
 • opisuje w艂a艣ciwo艣ci olej贸w w instalacjach ch艂odniczych
  18. charakteryzuje zasady transportu i magazynowania czynnik贸w ch艂odniczych z uwzgl臋dnieniem zasad ochrony 艣rodowiska, prowadzi ewidencj臋 i sprawozdawczo艣膰 dotycz膮ce stosowania czynnik贸w ch艂odniczych
 • opisuje 艣rodki transportu zewn臋trznego i wewn臋trznego oraz sposoby bezpiecznego transportu i sk艂adowania czynnik贸w ch艂odniczych
 • dobiera 艣rodki transportu wewn臋trznego oraz sposoby bezpiecznego sk艂adowania materia艂贸w
 • opisuje zasady transportu i magazynowania czynnik贸w ch艂odniczych z uwzgl臋dnieniem zasad ochrony 艣rodowiska
 • wymienia dokumenty dotycz膮ce obrotu czynnikami ch艂odniczymi oraz ich stosowania (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wype艂nia dokumenty dotycz膮ce obrotu czynnikami ch艂odniczymi oraz ich stosowania w urz膮dzeniach i instalacjach
  19. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • podaje definicje i cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

ELE.04.3 - Eksploatacja instalacji i urz膮dze艅 ch艂odniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciep艂a (Egzamin zawodowy kwalifikacja ELE4)

  1. charakteryzuje czynno艣ci zwi膮zane z obs艂ug膮 aparat贸w i urz膮dze艅 ch艂odniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciep艂a
 • korzysta z instrukcji obs艂ugi maszyn i urz膮dze艅 ch艂odniczych, klimatyzacyjnych oraz instalacji z pomp膮 ciep艂a
 • okre艣la zakresy czynno艣ci zwi膮zanych z obs艂ug膮 aparat贸w i urz膮dze艅 ch艂odniczych, klimatyzacyjnych oraz instalacji pomp ciep艂a
  2. charakteryzuje zakres i cz臋stotliwo艣膰 przegl膮d贸w technicznych urz膮dze艅 i instalacji ch艂odniczych, klimatyzacyjnych oraz instalacji z pomp膮 ciep艂a
 • okre艣la zakres i cz臋stotliwo艣膰 przegl膮d贸w technicznych urz膮dze艅 i instalacji ch艂odniczych, klimatyzacyjnych oraz instalacji z pomp膮 ciep艂a
 • planuje przegl膮dy techniczne urz膮dze艅 i instalacji ch艂odniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciep艂a
 • wykonuje przegl膮dy techniczne zgodnie z obowi膮zuj膮cymi procedurami
 • wype艂nia karty urz膮dze艅, wpisuj膮c dane dotycz膮ce okresowych przegl膮d贸w technicznych urz膮dze艅 i instalacji ch艂odniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciep艂a
  3. Kwalifikacje w zawodzie ELE4 - charakteryzuje metody oceny stanu technicznego urz膮dze艅 i instalacji ch艂odniczych, klimatyzacyjnych oraz instalacji z pomp膮 ciep艂a
 • dokonuje bie偶膮cej oceny stanu technicznego urz膮dze艅 ch艂odniczych, klimatyzacyjnych oraz instalacji z pomp膮 ciep艂a
 • wykrywa nieprawid艂owo艣ci w pracy urz膮dze艅 i instalacji ch艂odniczych
 • pos艂uguje si臋 instrukcjami serwisowymi 鈥 okre艣la kody b艂臋d贸w
 • przeprowadza bie偶膮ce kontrole stanu technicznego urz膮dze艅 i instalacji ch艂odniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciep艂a
  4. kontroluje parametry pracy urz膮dze艅 i instalacji ch艂odniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciep艂a
 • wykonuje obliczenia cieplne obieg贸w ch艂odniczych
 • oblicza parametry charakteryzuj膮ce przep艂yw p艂yn贸w
 • przeprowadza kontrole parametr贸w pracy urz膮dze艅 i instalacji ch艂odniczych, klimatyzacyjnych oraz instalacji z pomp膮 ciep艂a
  5. Kwalifikacje zawodowe - korzysta z system贸w monitoringu oraz automatycznego przesy艂ania danych dotycz膮cych parametr贸w pracy instalacji ch艂odniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciep艂a
 • okre艣la funkcje urz膮dze艅 systemu monitoringu oraz automatycznego przesy艂ania danych dotycz膮cych parametr贸w pracy instalacji ch艂odniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciep艂a
 • wyja艣nia dzia艂anie urz膮dze艅 systemu monitoringu
 • wprowadza warto艣ci parametr贸w do pami臋ci urz膮dze艅 w systemach monitoringu oraz automatycznego przesy艂ania danych dotycz膮cych parametr贸w pracy instalacji ch艂odniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciep艂a
 • potrafi zdalnie zaobserwowa膰 dzia艂anie urz膮dze艅 ch艂odniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciep艂a (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opracowuje raporty dotycz膮ce okresu kontrolnego stanu prac urz膮dze艅 ch艂odniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciep艂a
 • interpretuje raporty dotycz膮ce okresu kontrolnego stanu prac urz膮dze艅 ch艂odniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciep艂a
  6. opisuje narz臋dzia i przyrz膮dy do pomiaru parametr贸w technicznych urz膮dze艅 ch艂odniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciep艂a
 • rozr贸偶nia narz臋dzia i przyrz膮dy do pomiaru parametr贸w technicznych urz膮dze艅 ch艂odniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciep艂a
 • charakteryzuje dzia艂anie przyrz膮d贸w pomiarowych
 • dobiera metod臋 pomiaru do oceny wybranych parametr贸w technicznych pracy urz膮dze艅 ch艂odniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciep艂a
 • okre艣la b艂膮d pomiaru i dopuszczalne odchy艂ki parametr贸w gwarantuj膮ce poprawn膮 prac臋 urz膮dze艅 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera przyrz膮dy pomiarowe do wybranej metody pomiaru
  7. opisuje regulacj臋 urz膮dze艅 i instalacji ch艂odniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciep艂a
 • okre艣la znamionowe parametry pracy urz膮dze艅 ch艂odniczych, klimatyzacyjnych oraz instalacji z pomp膮 ciep艂a
 • wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z regulacj膮 urz膮dze艅 i instalacji ch艂odniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciep艂a
 • sporz膮dza protok贸艂 regulacji
  8. okre艣la przyczyny awarii instalacji i urz膮dze艅 ch艂odniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciep艂a
 • okre艣la nieprawid艂owo艣ci w pracy urz膮dze艅 i instalacji ch艂odniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciep艂a
 • charakteryzuje przyczyny awarii urz膮dze艅 i instalacji ch艂odniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciep艂a
  9. konserwuje urz膮dzenia i instalacje ch艂odnicze, klimatyzacyjne oraz pompy ciep艂a
 • dobiera narz臋dzia, przyrz膮dy i materia艂y do przeprowadzenia procesu konserwacji
 • wykonuje prace zwi膮zane z konserwacj膮 urz膮dze艅 i instalacji ch艂odniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciep艂a
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - wykonuje demonta偶 instalacji i urz膮dze艅 ch艂odniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciep艂a z uwzgl臋dnieniem przepis贸w prawa i obowi膮zuj膮cych norm
 • opr贸偶niania instalacje ch艂odnicze, klimatyzacyjne oraz instalacje z pomp膮 ciep艂a z czynnika ch艂odniczego i czynnika po艣rednicz膮cego
 • demontuje instalacje ch艂odnicze, klimatyzacyjne oraz instalacje z pomp膮 ciep艂a
 • demontuje urz膮dzenia ch艂odnicze, klimatyzacyjne oraz pompy ciep艂a
 • przekazuje zdemontowane instalacje i urz膮dzenia do utylizacji zgodnie z przepisami prawa (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sporz膮dza dokumenty przekazania do utylizacji 鈥 karty odpadu
  11. usuwa przyczyny awarii instalacji i urz膮dze艅 ch艂odniczych, klimatyzacyjnych oraz instalacji z pomp膮 ciep艂a
 • rozpoznaje przyczyny awarii instalacji i urz膮dze艅 ch艂odniczych, klimatyzacyjnych oraz instalacji z pomp膮 ciep艂a
 • wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z usuwaniem przyczyn awarii
 • wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z napraw膮 lub wymian膮 uszkodzonych element贸w izolacji ochronnych stosowanych w instalacjach i urz膮dzeniach ch艂odniczych, klimatyzacyjnych oraz pompach ciep艂a
 • wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z nape艂nianiem instalacji ch艂odniczych, klimatyzacyjnych oraz instalacji z pomp膮 ciep艂a czynnikami ch艂odniczymi i po艣rednicz膮cymi
  12. charakteryzuje metody wykonywania pr贸b szczelno艣ci uk艂adu ch艂odniczego wsp贸艂pracuj膮cego z urz膮dzeniem klimatyzacyjnym po naprawie
 • opisuje zasady wykonywania pr贸b szczelno艣ci instalacji i urz膮dze艅 ch艂odniczych, klimatyzacyjnych oraz instalacji z pomp膮 ciep艂a po naprawie
 • wykonuje pr贸by szczelno艣ci instalacji po wykonanej naprawie w instalacji i urz膮dzeniach ch艂odniczych, klimatyzacyjnych oraz instalacjach z pompami ciep艂a
 • sporz膮dza protok贸艂 przeprowadzenia pr贸by szczelno艣ci
  13. ocenia stan techniczny i prawny instalacji i urz膮dze艅 ch艂odniczych, klimatyzacyjnych
 • dokonuje odbioru technicznego instalacji i urz膮dze艅 ch艂odniczych, klimatyzacyjnych oraz oraz pomp ciep艂a przed uruchomieniem po naprawie instalacji z pomp膮 ciep艂a po naprawie zgodnie z przepisami prawa
 • wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z ponownym uruchomieniem i regulacj膮 instalacji i urz膮dze艅 ch艂odniczych, klimatyzacyjnych oraz instalacji z pomp ciep艂a po naprawie
 • przeprowadza regulacje instalacji i urz膮dze艅 ch艂odniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciep艂a po ponownym uruchomieniu
 • wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z uruchomieniem do ci膮g艂ej pracy instalacji i urz膮dze艅 ch艂odniczych, klimatyzacyjnych oraz instalacji z pomp ciep艂a po regulacji (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sporz膮dza protok贸艂 przeprowadzenia uruchomienia urz膮dzenia lub instalacji po naprawie
  14. charakteryzuje zasady eksploatacji czynnik贸w i olej贸w ch艂odniczych
 • okre艣la wp艂yw czynnik贸w i olej贸w ch艂odniczych na 艣rodowisko
 • stosuje przepisy prawa dotycz膮ce obrotu substancjami niebezpiecznymi dla 艣rodowiska
  15. charakteryzuje metody odzyskiwania, uzdatniania oraz utylizacji olej贸w i czynnik贸w ch艂odniczych
 • wymienia przepisy prawa dotycz膮ce zasad odzyskiwania, uzdatniania oraz utylizacji czynnik贸w i olej贸w ch艂odniczych
 • stosuje si臋 do przepis贸w prawa dotycz膮cych zasad odzyskiwania, uzdatniania oraz utylizacji czynnik贸w i olej贸w ch艂odniczych
 • opisuje spos贸b odzyskiwania czynnik贸w ch艂odniczych i olej贸w
 • opisuje spos贸b przekazywania do utylizacji czynnik贸w ch艂odniczych i olej贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wype艂nia dokumenty dotycz膮ce utylizacji czynnik贸w ch艂odniczych i olej贸w
  16. charakteryzuje rodzaje dokumentacji zwi膮zanej z eksploatacj膮 instalacji i urz膮dze艅 ch艂odniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciep艂a
 • opisuje dokumentacj臋 zwi膮zan膮 z eksploatacj膮 instalacji i urz膮dze艅 ch艂odniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciep艂a
 • sporz膮dza dokumentacj臋 zwi膮zan膮 z eksploatacj膮 instalacji i urz膮dze艅 ch艂odniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciep艂a

ELE.04.4 - Organizowanie prac zwi膮zanych z monta偶em instalacji i urz膮dze艅 ch艂odniczych (Egzamin zawodowy kwalifikacja ELE.4)

  1. charakteryzuje parametry powietrza wymagane w ch艂odniach i 艣rodkach transportu ch艂odniczego
 • opisuje parametry powietrza wilgotnego w pomieszczeniach ch艂odzonych i 艣rodkach transportu ch艂odniczego
 • dobiera parametry powietrza wilgotnego w pomieszczeniach ch艂odzonych i 艣rodkach transportu ch艂odniczego
 • dobiera ilo艣膰 zapotrzebowanego powietrza w pomieszczeniach ch艂odzonych
  2. charakteryzuje metody uzyskiwania niskich temperatur w instalacjach i urz膮dzeniach ch艂odniczych
 • opisuje sposoby ch艂odzenia w instalacjach i urz膮dzeniach ch艂odniczych
 • okre艣la rodzaj instalacji i urz膮dze艅 ch艂odniczych do wymaga艅 technologii ch艂odniczej
  3. Kwalifikacje w zawodzie ELE.4 - pos艂uguje si臋 normami, dokumentacj膮 techniczn膮 oraz instrukcjami obs艂ugi urz膮dze艅 i instalacji ch艂odniczych
 • stosuje przepisy prawa dotycz膮ce urz膮dze艅 i instalacji ch艂odniczych
 • stosuje normy okre艣laj膮ce zasady monta偶u i obs艂ugi urz膮dze艅 i instalacji ch艂odniczych
 • korzysta z dokumentacji technicznej dotycz膮cej monta偶u i obs艂ugi urz膮dze艅 i instalacji ch艂odniczych
 • korzysta z instrukcji obs艂ugi urz膮dze艅 i instalacji ch艂odniczych
  4. wykonuje obliczenia zwi膮zane z instalacjami i urz膮dzeniami ch艂odniczymi
 • wyja艣nia zjawiska zachodz膮ce w procesie uzyskiwania niskich temperatur
 • okre艣la przemiany termodynamiczne zachodz膮ce w obiegach ch艂odniczych
 • wykonuje obliczenia zysk贸w ciep艂a w pomieszczeniach ch艂odzonych
 • wyznacza obiegi ch艂odnicze na wykresie dla czynnik贸w ch艂odniczych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • oblicza opory przep艂ywu w ruroci膮gach ch艂odniczych
 • oblicza zapotrzebowanie na moc ciepln膮 wymiennik贸w ciep艂a oraz wydajno艣膰 spr臋偶arek instalacji i urz膮dze艅 ch艂odniczych
  5. Kwalifikacje zawodowe - charakteryzuje uzbrojenie oraz aparatur臋 kontrolno-pomiarow膮 do monta偶u instalacji i urz膮dze艅 ch艂odniczych
 • wymienia uzbrojenie oraz aparatur臋 kontrolno- pomiarow膮 do monta偶u instalacji i urz膮dze艅 ch艂odniczych
 • dobiera agregaty, aparaty i ruroci膮gi do monta偶u instalacji i urz膮dze艅 ch艂odniczych
 • dobiera aparatur臋 kontrolno-pomiarow膮 do monta偶u instalacji i urz膮dze艅 ch艂odniczych
  6. charakteryzuje rodzaje prac zwi膮zanych z monta偶em instalacji i urz膮dze艅 ch艂odniczych
 • opisuje zasady wykonywania i kolejno艣膰 prac zwi膮zanych z monta偶em urz膮dze艅 i instalacji ch艂odniczych
 • opisuje zasady prowadzenia dokumentacji prac zwi膮zanych z monta偶em instalacji i urz膮dze艅 ch艂odniczych
 • prowadzi dokumentacj臋 prac zwi膮zanych z monta偶em instalacji i urz膮dze艅 ch艂odniczych
  7. okre艣la parametry w艂a艣ciwe dla instalacji i urz膮dze艅 ch艂odniczych po ich zamontowaniu
 • wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z uruchomieniem urz膮dze艅 i instalacji ch艂odniczych po ich zamontowaniu
 • diagnozuje stan techniczny urz膮dze艅 i instalacji ch艂odniczych po ich uruchomieniu i regulacji
  8. przestrzega zasad odbioru technicznego instalacji i urz膮dze艅 ch艂odniczych po ich zamontowaniu
 • stosuje przepisy dotycz膮ce odbioru technicznego instalacji i urz膮dze艅 ch艂odniczych po ich zamontowaniu
 • przeprowadza odbiory techniczne instalacji i urz膮dze艅 ch艂odniczych po ich zamontowaniu
 • sporz膮dza dokumentacj臋 odbioru technicznego instalacji i urz膮dze艅 ch艂odniczych po ich zamontowaniu

ELE.04.5 - Organizowanie prac zwi膮zanych z monta偶em instalacji i urz膮dze艅 klimatyzacyjnych (Egzamin zawodowy kwalifikacja ELE04)

  1. charakteryzuje parametry powietrza wymagane w pomieszczeniach klimatyzowanych
 • dobiera parametry powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych dla zapewnienia komfortu cieplnego ludzi i dla technologii wytwarzania
 • dobiera ilo艣膰 zapotrzebowanego powietrza w pomieszczeniach klimatyzowanych
 • dobiera parametry powietrza w 艣rodkach transportu
  2. charakteryzuje metody obr贸bki powietrza
 • przedstawia przemiany na wykresie Molliera dla powietrza wilgotnego
 • wyja艣nia zjawiska zachodz膮ce w procesie obr贸bki powietrza
 • opisuje sposoby obr贸bki powietrza w instalacjach i urz膮dzeniach klimatyzacyjnych
  3. Kwalifikacje w zawodzie ELE04 - stosuje przepisy prawa i normy dotycz膮ce urz膮dze艅 i instalacji klimatyzacyjnych
 • wymienia przepisy prawa dotycz膮ce urz膮dze艅 i instalacji klimatyzacyjnych
 • wymienia normy okre艣laj膮ce zasady monta偶u i obs艂ugi urz膮dze艅 i instalacji klimatyzacyjnych
 • korzysta z dokumentacji technicznej dotycz膮cej monta偶u i obs艂ugi urz膮dze艅 i instalacji klimatyzacyjnych
 • korzysta z instrukcji obs艂ugi urz膮dze艅 i instalacji klimatyzacyjnych
  4. wykonuje obliczenia zwi膮zane z instalacjami i urz膮dzeniami klimatyzacyjnymi
 • oblicza straty ciep艂a w pomieszczeniach klimatyzowanych
 • oblicza opory przep艂ywu w przewodach klimatyzacyjnych
 • oblicza zapotrzebowanie na moc ciepln膮 wymiennik贸w ciep艂a i wydajno艣膰 wentylator贸w instalacji i urz膮dze艅 klimatyzacyjnych
  5. Kwalifikacje zawodowe - charakteryzuje uzbrojenie oraz aparatur臋 kontrolno-pomiarow膮 do monta偶u instalacji i urz膮dze艅 klimatyzacyjnych
 • wymienia uzbrojenie oraz aparatur臋 kontrolno- pomiarow膮 do monta偶u instalacji i urz膮dze艅 klimatyzacyjnych
 • dobiera uzbrojenie do monta偶u instalacji i urz膮dze艅 klimatyzacyjnych
 • dobiera aparatur臋 kontrolno-pomiarow膮 do monta偶u instalacji i urz膮dze艅 klimatyzacyjnych
  6. charakteryzuje poszczeg贸lne rodzaje prac zwi膮zanych z monta偶em instalacji i urz膮dze艅 klimatyzacyjnych
 • opisuje kolejno艣膰 prac zwi膮zanych z monta偶em urz膮dze艅 i instalacji klimatyzacyjnych
 • opisuje zasady prowadzenia dokumentacji prac zwi膮zanych z monta偶em instalacji i urz膮dze艅 klimatyzacyjnych
 • prowadzi dokumentacj臋 prac zwi膮zanych z monta偶em instalacji i urz膮dze艅 klimatyzacyjnych
  7. diagnozuje stan techniczny instalacji i urz膮dze艅 klimatyzacyjnych
 • wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z uruchomieniem urz膮dze艅 i instalacji klimatyzacyjnych po ich zamontowaniu
 • wykonuje pomiary parametr贸w powietrza w instalacjach i urz膮dzeniach klimatyzacyjnych po ich zamontowaniu
 • analizuje pomiary parametr贸w urz膮dze艅 i instalacji klimatyzacyjnych po ich uruchomieniu i regulacji
  8. charakteryzuje przepisy prawa dotycz膮ce odbioru technicznego instalacji i urz膮dze艅 klimatyzacyjnych po ich zamontowaniu
 • stosuje przepisy prawa dotycz膮ce odbioru technicznego instalacji i urz膮dze艅 klimatyzacyjnych po ich zamontowaniu
 • przeprowadza odbi贸r techniczny instalacji i urz膮dze艅 klimatyzacyjnych po ich zamontowaniu
 • sporz膮dza dokumentacj臋 odbioru technicznego instalacji i urz膮dze艅 klimatyzacyjnych po ich zamontowaniu

ELE.04.6 - Organizowanie prac zwi膮zanych z monta偶em pomp ciep艂a (Egzamin zawodowy kwalifikacja ELE 04)

  1. charakteryzuje 藕r贸d艂a ciep艂a w pompach ciep艂a
 • wymienia 藕r贸d艂a ciep艂a w pompach ciep艂a
 • opisuje 藕r贸d艂a ciep艂a w pompach ciep艂a
  2. stosuje przepisy prawa i normy dotycz膮ce urz膮dze艅 i instalacji pomp ciep艂a
 • wymienia przepisy prawa dotycz膮ce urz膮dze艅 i instalacji pomp ciep艂a
 • stosuje normy okre艣laj膮ce zasady monta偶u i obs艂ugi urz膮dze艅 i instalacji pomp ciep艂a
 • korzysta z dokumentacji technicznej dotycz膮cej monta偶u i obs艂ugi urz膮dze艅 i instalacji pomp ciep艂a
 • korzysta z instrukcji obs艂ugi urz膮dze艅 i instalacji pomp ciep艂a
  3. Kwalifikacje w zawodzie ELE 04 - charakteryzuje przemiany termodynamiczne zachodz膮ce w pompach ciep艂a
 • opisuje przemiany termodynamiczne zachodz膮ce w pompach ciep艂a
 • oblicza zyski ciep艂a w pomieszczeniach ogrzewanych
 • wyznacza obiegi pomp ciep艂a na wykresie dla czynnik贸w ch艂odniczych
 • wykonuje obliczenia zapotrzebowania na moc, kt贸r膮 jest w stanie wytworzy膰 pompa ciep艂a
  4. charakteryzuje uzbrojenie oraz aparatur臋 kontrolno-pomiarow膮 do monta偶u pomp ciep艂a
 • wymienia uzbrojenie oraz aparatur臋 kontrolno- pomiarow膮 do monta偶u pomp ciep艂a
 • dobiera uzbrojenie do monta偶u instalacji pomp ciep艂a
 • dobiera aparatur臋 kontrolno-pomiarow膮 do monta偶u pomp ciep艂a
  5. Kwalifikacje zawodowe - charakteryzuje rodzaje prac zwi膮zanych z monta偶em pomp ciep艂a
 • opisuje rodzaje prac zwi膮zanych z monta偶em pomp ciep艂a
 • opisuje kolejno艣膰 prac zwi膮zanych z monta偶em pomp ciep艂a
 • okre艣la zakres i terminy wykonywania prac zwi膮zanych z monta偶em pomp ciep艂a
 • okre艣la zasady prowadzenia dokumentacji prac zwi膮zanych z monta偶em pomp ciep艂a (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • prowadzi dokumentacj臋 prac zwi膮zanych z monta偶em pomp ciep艂a
  6. diagnozuje stan techniczny pomp ciep艂a
 • wykonuje pr贸by szczelno艣ci
 • ocenia stan techniczny pomp ciep艂a po ich uruchomieniu i regulacji
  7. charakteryzuje przepisy prawa dotycz膮ce odbioru pomp ciep艂a po ich zamontowaniu:
 • stosuje przepisy prawa dotycz膮ce odbioru pomp ciep艂a po ich zamontowaniu
 • przeprowadza odbi贸r techniczny pomp ciep艂a po ich zamontowaniu
 • sporz膮dza dokumentacj臋 odbioru technicznego pomp ciep艂a po ich zamontowaniu

ELE.04.7 - Organizowanie prac zwi膮zanych z eksploatacj膮 instalacji i urz膮dze艅 ch艂odniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciep艂a (Egzamin zawodowy kwalifikacja ELE.04)

  1. charakteryzuje procesy technologiczne zwi膮zane z zamra偶aniem, przechowywaniem i konserwacj膮 r贸偶nych produkt贸w spo偶ywczych
 • wymienia procesy fizyczne zwi膮zane z przygotowaniem produkt贸w do przechowywania
 • wymienia procesy technologiczne zwi膮zane z przygotowaniem produkt贸w do przechowywania
 • okre艣la typy 艣rodowisk ch艂odz膮cych dla przechowywania i zamra偶ania 偶ywno艣ci
 • okre艣la parametry warunk贸w klimatycznych dla przechowywania produkt贸w spo偶ywczych oraz parametry procesu zamra偶ania i rozmra偶ania r贸偶nych produkt贸w spo偶ywczych
  2. wykonuje pomiary i diagnostyk臋 zwi膮zane z eksploatacj膮 instalacji i urz膮dze艅 ch艂odniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciep艂a
 • planuje czynno艣ci zwi膮zane z pomiarami i diagnostyk膮 instalacji i urz膮dze艅 ch艂odniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciep艂a
 • wykonuje pomiary parametr贸w pracy instalacji i urz膮dze艅 ch艂odniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciep艂a
 • diagnozuje prac臋 instalacji i urz膮dze艅 ch艂odniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciep艂a w czasie eksploatacji
 • monitoruje prac臋 instalacji i urz膮dze艅 ch艂odniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciep艂a: (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sporz膮dza protoko艂y dotycz膮ce stanu technicznego instalacji i urz膮dze艅 ch艂odniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciep艂a
  3. Kwalifikacje w zawodzie ELE.04 - charakteryzuje metody wykrywania nieszczelno艣ci instalacji i urz膮dze艅 ch艂odniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciep艂a
 • wykrywa awarie instalacji i urz膮dze艅 ch艂odniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciep艂a
 • wykrywa nieszczelno艣ci instalacji i urz膮dze艅 ch艂odniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciep艂a
 • okre艣la przyczyny awarii instalacji i urz膮dze艅 ch艂odniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciep艂a
  4. planuje konserwacje lub naprawy instalacji i urz膮dze艅 ch艂odniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciep艂a
 • okre艣la terminy i spos贸b przeprowadzenia konserwacji
 • okre艣la spos贸b wykonania naprawy
 • dobiera sprz臋t i materia艂y niezb臋dne do wykonania konserwacji lub naprawy
  5. Kwalifikacje zawodowe - planuje prace zwi膮zane z demonta偶em instalacji i urz膮dze艅 ch艂odniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciep艂a
 • okre艣la graniczny stan techniczny instalacji, w kt贸rym jest wymagany jej demonta偶
 • dobiera sprz臋t i materia艂y niezb臋dne do wykonania demonta偶u instalacji i urz膮dze艅
  6. okre艣la koszty napraw instalacji i urz膮dze艅 ch艂odniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciep艂a
 • pos艂uguje si臋 cennikami, katalogami, ofertami
 • szacuje czas niezb臋dny do wykonania naprawy
 • przygotowuj臋 ofert臋 naprawy
 • rozlicza koszt naprawy i sporz膮dza protok贸艂 wykonania naprawy
  7. charakteryzuje zasady odbioru technicznego instalacji i urz膮dze艅 ch艂odniczych po przeprowadzeniu ich naprawy
 • wymienia elementy dokumentacji powykonawczej naprawy instalacji i urz膮dze艅
 • okre艣la harmonogram niezb臋dnych pr贸b i test贸w
 • przeprowadza pr贸bny rozruch techniczny urz膮dze艅 i instalacji po naprawie
 • sporz膮dza protok贸艂 odbioru technicznego po naprawie
  8. prowadzi dokumentacj臋 zwi膮zan膮 z przegl膮dami technicznymi instalacji i urz膮dze艅 ch艂odniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciep艂a
 • wymienia przepisy prawa dotycz膮ce w艂a艣ciwej eksploatacji instalacji i urz膮dze艅 ch艂odniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciep艂a
 • charakteryzuje dokumenty niezb臋dne przy wykonaniu przegl膮du technicznego instalacji i urz膮dze艅 ch艂odniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciep艂a
 • wype艂nia dokumenty zwi膮zane z przegl膮dami technicznymi
 • ustala terminy kolejnych przegl膮d贸w technicznych

ELE.04.8 - J臋zyk obcy zawodowy (Egzamin zawodowy kwalifikacja ELE.04)

  1. pos艂uguje si臋 podstawowym zasobem 艣rodk贸w j臋zykowych w j臋zyku obcym nowo偶ytnym (ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem 艣rodk贸w leksykalnych), umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 czynno艣ci zawodowych w zakresie temat贸w zwi膮zanych: ze stanowiskiem pracy i jego wyposa偶eniem, z g艂贸wnymi technologiami stosowanymi w danym zawodzie, z dokumentacj膮 zwi膮zan膮 z danym zawodem, z us艂ugami 艣wiadczonymi w danym zawodzie
 • rozpoznaje oraz stosuje 艣rodki j臋zykowe umo偶liwiaj膮ce realizacj臋 czynno艣ci zawodowych w zakresie: czynno艣ci wykonywanych na stanowisku pracy, w tym zwi膮zanych z zapewnieniem bezpiecze艅stwa i higieny pracy, narz臋dzi, maszyn, urz膮dze艅 i materia艂贸w koniecznych do realizacji czynno艣ci zawodowych, proces贸w i procedur zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 zawodowych, formularzy, specyfikacji oraz innych dokument贸w zwi膮zanych z wykonywaniem zada艅 zawodowych, 艣wiadczonych us艂ug, w tym obs艂ugi klienta
  2. rozumie proste wypowiedzi ustne artyku艂owane wyra藕nie, w standardowej odmianie j臋zyka obcego nowo偶ytnego, a tak偶e proste wypowiedzi pisemne w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, w zakresie umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 zada艅 zawodowych: rozumie proste wypowiedzi ustne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. rozmowy, wiadomo艣ci, komunikaty, instrukcje lub filmy instrukta偶owe, prezentacje), artyku艂owane wyra藕nie, w standardowej odmianie j臋zyka, rozumie proste wypowiedzi pisemne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. napisy, broszury, instrukcje obs艂ugi, przewodniki, dokumentacj臋 zawodow膮)
 • okre艣la g艂贸wn膮 my艣l wypowiedzi lub tekstu lub fragmentu wypowiedzi lub tekstu
 • znajduje w wypowiedzi lub tek艣cie okre艣lone informacje
 • rozpoznaje zwi膮zki mi臋dzy poszczeg贸lnymi cz臋艣ciami tekstu
 • uk艂ada informacje w okre艣lonym porz膮dku
  3. Kwalifikacje w zawodzie ELE.04 - samodzielnie tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, w zakresie umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 zada艅 zawodowych: tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi ustne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. polecenie, komunikat, instrukcj臋), tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi pisemne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. komunikat, e-mail, instrukcj臋, wiadomo艣膰, CV, list motywacyjny, dokument zwi膮zany z wykonywanym zawodem 鈥 wed艂ug wzoru)
 • opisuje przedmioty, dzia艂ania i zjawiska zwi膮zane z czynno艣ciami zawodowymi
 • przedstawia spos贸b post臋powania w r贸偶nych sytuacjach zawodowych (np. udziela instrukcji, wskaz贸wek, okre艣la zasady)
 • wyra偶a i uzasadnia swoje stanowisko
 • stosuje zasady konstruowania tekst贸w o r贸偶nym charakterze (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji
  4. uczestniczy w rozmowie w typowych sytuacjach zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 zawodowych 鈥 reaguje w j臋zyku obcym nowo偶ytnym w spos贸b zrozumia艂y, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub w formie prostego tekstu: reaguje ustnie (np. podczas rozmowy z innym pracownikiem, klientem, kontrahentem, w tym rozmowy telefonicznej) w typowych sytuacjach zwi膮zanych z wykonywaniem czynno艣ci zawodowych, reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. wiadomo艣膰, formularz, e-mail, dokument zwi膮zany z wykonywanym zawodem) w typowych sytuacjach zwi膮zanych z wykonywaniem czynno艣ci zawodowych
 • rozpoczyna, prowadzi i ko艅czy rozmow臋
 • uzyskuje i przekazuje informacje i wyja艣nienia
 • wyra偶a swoje opinie i uzasadnia je, pyta o opinie, zgadza si臋 lub nie zgadza z opiniami innych os贸b
 • prowadzi proste negocjacje zwi膮zane z czynno艣ciami zawodowymi (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • pyta o upodobania i intencje innych os贸b
 • proponuje, zach臋ca
 • stosuje zwroty i formy grzeczno艣ciowe
 • dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji
  5. Kwalifikacje zawodowe - zmienia form臋 przekazu ustnego lub pisemnego w j臋zyku obcym nowo偶ytnym w typowych sytuacjach zwi膮zanych z wykonywaniem czynno艣ci zawodowych
 • przekazuje w j臋zyku obcym nowo偶ytnym informacje zawarte w materia艂ach wizualnych (np. wykresach, symbolach, piktogramach, schematach) oraz audiowizualnych (np. filmach instrukta偶owych)
 • przekazuje w j臋zyku polskim informacje sformu艂owane w j臋zyku obcym nowo偶ytnym
 • przekazuje w j臋zyku obcym nowo偶ytnym informacje sformu艂owane w j臋zyku polskim lub tym j臋zyku obcym nowo偶ytnym
 • przedstawia publicznie w j臋zyku obcym nowo偶ytnym wcze艣niej opracowany materia艂, np. prezentacj臋
  6. wykorzystuje strategie s艂u偶膮ce doskonaleniu w艂asnych umiej臋tno艣ci j臋zykowych oraz podnosz膮ce 艣wiadomo艣膰 j臋zykow膮: wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad j臋zykiem, wsp贸艂dzia艂a w grupie, korzysta ze 藕r贸de艂 informacji w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, stosuje strategie komunikacyjne i kompensacyjne
 • korzysta ze s艂ownika dwuj臋zycznego i jednoj臋zycznego
 • wsp贸艂dzia艂a z innymi osobami, realizuj膮c zadania j臋zykowe
 • korzysta z tekst贸w w j臋zyku obcym, r贸wnie偶 za pomoc膮 technologii informacyjno- komunikacyjnych
 • identyfikuje s艂owa klucze, internacjonalizmy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykorzystuje kontekst (tam, gdzie to mo偶liwe), aby w przybli偶eniu okre艣li膰 znaczenie s艂owa
 • upraszcza (je偶eli to konieczne) wypowied藕, zast臋puje nieznane s艂owa innymi, wykorzystuje opis, 艣rodki niewerbalne

ELE.04.1 - Bezpiecze艅stwo i higiena pracy (Egzamin zawodowy kwalifikacja ELE.04.)

  1. przewiduje zagro偶enia dla zdrowia i 偶ycia cz艂owieka oraz mienia i 艣rodowiska zwi膮zane z wykonywaniem zada艅 zawodowych
 • opisuje zagro偶enia zwi膮zane z eksploatacj膮 instalacji i urz膮dze艅 ch艂odniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciep艂a
 • opisuje rodzaje czynnik贸w szkodliwych wyst臋puj膮cych w 艣rodowisku pracy podczas monta偶u instalacji i urz膮dze艅 ch艂odniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciep艂a
 • wskazuje sposoby zabezpieczania si臋 przed czynnikami szkodliwymi wyst臋puj膮cymi w miejscu pracy
 • stosuje zasady bezpiecze艅stwa przy obs艂udze instalacji i urz膮dze艅 ch艂odniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciep艂a
  2. okre艣la skutki oddzia艂ywania czynnik贸w szkodliwych na organizm cz艂owieka
 • identyfikuje rodzaje czynnik贸w materialnych tworz膮cych 艣rodowisko pracy
 • rozpoznaje rodzaje i stopnie zagro偶enia spowodowane dzia艂aniem czynnik贸w 艣rodowiska pracy
 • rozr贸偶nia 藕r贸d艂a czynnik贸w szkodliwych w 艣rodowisku pracy
 • identyfikuje skutki oddzia艂ywania czynnik贸w 艣rodowiska pracy na organizm cz艂owieka (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • identyfikuje rodzaje chor贸b zawodowych mog膮cych wyst膮pi膰 u os贸b wykonuj膮cych zaw贸d
 • wskazuje objawy chor贸b zawodowych zagra偶aj膮cych osobom wykonuj膮cym zaw贸d
  3. Kwalifikacje w zawodzie ELE.04. - organizuje stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii oraz przepisami dotycz膮cymi bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska
 • opisuje zasady bezpiecznego pos艂ugiwania si臋 narz臋dziami mechanicznymi, elektrycznymi oraz pneumatycznymi i hydraulicznymi
 • opisuje proces planowania stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii oraz przepisami dotycz膮cymi bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska
 • organizuje stanowisko pracy do wykonywania podstawowych operacji monterskich i eksploatacyjnych zwi膮zanych z instalacjami i urz膮dzeniami ch艂odniczymi, klimatyzacyjnymi oraz pompami ciep艂a
  4. charakteryzuje 艣rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej niezb臋dne podczas wykonywania zada艅 zawodowych w wybranym zawodzie
 • dobiera 艣rodki ochrony indywidualnej do wykonania zadania zawodowego
 • obs艂uguje 艣rodki techniczne s艂u偶膮ce do ochrony przed zagro偶eniami wyst臋puj膮cymi w 艣rodowisku pracy
 • stosuje 艣rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej w zale偶no艣ci od rodzaju wykonywanych zda艅 zawodowych w wybranym zawodzie
  5. Kwalifikacje zawodowe - udziela pierwszej pomocy w stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego
 • opisuje podstawowe symptomy wskazuj膮ce na stany nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego
 • ocenia sytuacj臋 poszkodowanego na podstawie analizy objaw贸w obserwowanych u poszkodowanego
 • zabezpiecza siebie, poszkodowanego i miejsce wypadku
 • uk艂ada poszkodowanego w pozycji bezpiecznej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • powiadamia odpowiednie s艂u偶by
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w urazowych stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego, np. krwotok, zmia偶d偶enie, amputacja, z艂amanie, oparzenie
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w nieurazowych stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego, np. omdlenie, zawa艂, udar
 • wykonuje resuscytacj臋 kr膮偶eniowo-oddechow膮 na fantomie zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji i Europejskiej Rady Resuscytacji