LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE.16

Monta偶, eksploatacja i konserwacja urz膮dze艅 i instalacji klimatyzacyjnych

TESTY ZAWODOWE (KWALIFIKACJA EE.16):- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 EE.16OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE EE 16

1. Monta偶 urz膮dze艅 i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciep艂a
Kwalifikacje w zawodzie EE.16 - Ucze艅:
1) rozpoznaje elementy instalacji klimatyzacyjnych i okre艣la ich funkcje;
2) rozpoznaje rodzaje urz膮dze艅 klimatyzacyjnych i okre艣la ich zastosowanie;
3) rozpoznaje rodzaje pomp ciep艂a oraz okre艣la ich funkcje i zasady dzia艂ania;
4) wykonuje obliczenia zwi膮zane z projektowaniem instalacji klimatyzacyjnych;
5) okre艣la zasady monta偶u urz膮dze艅 i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciep艂a;
6) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 urz膮dze艅 i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciep艂a;
7) dobiera materia艂y, narz臋dzia i przyrz膮dy pomiarowe do monta偶u urz膮dze艅 i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciep艂a;
8) sporz膮dza zapotrzebowanie na materia艂y oraz kalkuluje koszty rob贸t zwi膮zanych z monta偶em urz膮dze艅 i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciep艂a;
9) organizuje prace zwi膮zane z monta偶em urz膮dze艅 i instalacji klimatyzacyjnych oraz
pomp ciep艂a;
10) wyznacza tras臋 prowadzenia przewod贸w wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz miejsca monta偶u uzbrojenia instalacji;
11) wykonuje monta偶 przewod贸w i urz膮dze艅 klimatyzacyjnych w obiektach
budowlanych oraz 艣rodkach transportu;
12) wykonuje monta偶 instalacji ch艂odniczych, pomp ciep艂a, wodnych, parowych i kanalizacyjnych stosowanych w systemach klimatyzacyjnych;
13) montuje uk艂ady zasilania, sterowania i zabezpiecze艅 elektrycznych stosowanych w instalacjach klimatyzacyjnych oraz pompach ciep艂a;
14) wykonuje izolacje termiczne, akustyczne, przeciwdrganiowe i przeciwwilgociowe urz膮dze艅 i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciep艂a;
15) ocenia jako艣膰 prac zwi膮zanych z monta偶em urz膮dze艅 i instalacji klimatyzacyjnych
oraz pomp ciep艂a;
16) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z uruchomieniem oraz regulacj膮 urz膮dze艅 i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciep艂a;
17) wykonuje pomiary parametr贸w pracy urz膮dze艅 i instalacji klimatyzacyjnych oraz
pomp ciep艂a;
18) wykonuje obmiar rob贸t zwi膮zanych z monta偶em urz膮dze艅 i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciep艂a;
19) przestrzega zasad odbioru technicznego instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciep艂a.

2. Eksploatacja i konserwacja urz膮dze艅 i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciep艂a
Kwalifikacje w zawodzie EE16 - Ucze艅:
1) pos艂uguje si臋 instrukcjami obs艂ugi urz膮dze艅 i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciep艂a;
2) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z obs艂ug膮 urz膮dze艅 i instalacji klimatyzacyjnych oraz
pomp ciep艂a;
3) planuje przegl膮dy techniczne urz膮dze艅 i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp
ciep艂a;
4) kontroluje stan techniczny urz膮dze艅 i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciep艂a;
5) kontroluje parametry pracy urz膮dze艅 i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciep艂a;
6) korzysta z system贸w monitoringu oraz automatycznego przesy艂ania danych dotycz膮cych parametr贸w pracy urz膮dze艅 i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciep艂a;
7) dobiera materia艂y eksploatacyjne, narz臋dzia oraz przyrz膮dy do pomiaru parametr贸w technicznych urz膮dze艅 i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciep艂a;
8) przeprowadza regulacj臋 urz膮dze艅 i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciep艂a;
9) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z konserwacj膮 urz膮dze艅 i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciep艂a;
10) przestrzega zasad odzyskiwania, uzdatniania lub utylizacji czynnik贸w i olej贸w ch艂odniczych stosowanych w klimatyzacji oraz pompach ciep艂a;
11) prowadzi dokumentacj臋 zwi膮zan膮 z eksploatacj膮 i konserwacj膮 urz膮dze艅 i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciep艂a.

3. Naprawa urz膮dze艅 i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciep艂a
Kwalifikacje w zawodzie EE 16 - Ucze艅:
1) rozpoznaje przyczyny awarii urz膮dze艅 i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciep艂a;
2) ocenia stan techniczny urz膮dze艅 i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciep艂a;
3) organizuje prace zwi膮zane z demonta偶em urz膮dze艅 i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciep艂a;
4) kalkuluje koszty napraw urz膮dze艅 i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciep艂a;
5) dobiera materia艂y i narz臋dzia do naprawy lub wymiany uszkodzonych element贸w urz膮dze艅 i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciep艂a;
6) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z opr贸偶nianiem i nape艂nianiem instalacji ch艂odniczych oraz pomp ciep艂a;
7) usuwa przyczyny awarii urz膮dze艅 i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciep艂a;
8) wykonuje pr贸by szczelno艣ci instalacji po wykonanej naprawie;
9) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z uruchomieniem urz膮dze艅 i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciep艂a po naprawie;
10) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z napraw膮 lub wymian膮 uszkodzonych element贸w
izolacji stosowanych w urz膮dzeniach i instalacjach klimatyzacyjnych oraz pompach ciep艂a;
11) prowadzi dokumentacj臋 zwi膮zan膮 z napraw膮 urz膮dze艅 i instalacji klimatyzacyjnych
oraz pomp ciep艂a;
12) rozpoznaje zagro偶enia zwi膮zane z obs艂ug膮 urz膮dze艅 i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciep艂a oraz stosuje sposoby zapobiegania;
13) wykonuje demonta偶 urz膮dze艅 i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciep艂a z
zachowaniem przepis贸w i norm obowi膮zuj膮cych w tym zakresie.