KWALIFIKACJA EE16

Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych

TESTY ZAWODOWE ZAWIERAJĄCE PYTANIA Z KWALIFIKACJI EE.16(BRAK TESTÓW Z TEJ KWALIFIKACJI)LEGENDA:

- ODBLOKOWANE: rozwiązywanie testu, pobieranie testu PDF, sprawdzenie wyniku
- ODBLOKOWANE: rozwiązywanie testu; ZABLOKOWANE: pobieranie testu PDF, sprawdzenie wyniku

OPIS WYMAGAŃ DLA KWALIFIKACJI EE 16

(BRAK OPISU KWALIFIKACJI)