LOGOWANIE

KWALIFIKACJA HGT.03

Obs艂uga go艣ci w obiekcie 艣wiadcz膮cym us艂ugi hotelarskie- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 HGT.3
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE HGT 3

HGT.03.2 - Podstawy hotelarstwa (Egzamin zawodowy kwalifikacja HGT.03)

  1. okre艣la podstawowe umiej臋tno艣ci i predyspozycje niezb臋dne do wykonywania zawodu
 • opisuje umiej臋tno艣ci i kompetencje niezb臋dne do wykonywania zawodu
 • opisuje zasady dress code鈥檜 w obiekcie 艣wiadcz膮cym us艂ugi hotelarskie
  2. rozr贸偶nia obiekty 艣wiadcz膮ce us艂ugi hotelarskie
 • wymienia rodzaje obiekt贸w 艣wiadcz膮cych us艂ugi hotelarskie
 • okre艣la rodzaje i kategorie obiekt贸w hotelarskich
 • stosuje terminologi臋 z zakresu hotelarstwa i turystyki
  3. Kwalifikacje w zawodzie HGT.03 - analizuje schematy organizacyjne obiekt贸w 艣wiadcz膮cych us艂ugi hotelarskie
 • okre艣la zakres pracy poszczeg贸lnych kom贸rek organizacyjnych w obiekcie 艣wiadcz膮cym us艂ugi hotelarskie
 • rozr贸偶nia piony funkcjonalne w obiekcie 艣wiadcz膮cym us艂ugi hotelarskie
 • rozr贸偶nia stanowiska pracy w poszczeg贸lnych pionach funkcjonalnych
  4. charakteryzuje czynniki wp艂ywaj膮ce na renom臋 us艂ug hotelarskich
 • rozr贸偶nia rodzaje us艂ug hotelarskich
 • stosuje polityk臋 ekologiczn膮 w obiekcie 艣wiadcz膮cym us艂ugi hotelarskie
 • wskazuje systemy zarz膮dzania jako艣ci膮 w hotelarstwie
  5. Kwalifikacje zawodowe - analizuje dzia艂alno艣膰 system贸w i sieci hotelowych
 • wskazuje przyk艂ady organizacji sieci hotelowych
 • rozr贸偶nia systemy i sieci hotelowe
 • charakteryzuje powi膮zania hotelu z sieci膮 hotelow膮
  6. charakteryzuje polskie i mi臋dzynarodowe organizacje dzia艂aj膮ce na rzecz hotelarstwa
 • rozr贸偶nia dzia艂ania podejmowane przez polskie i mi臋dzynarodowe organizacje hotelarskie
 • okre艣la rol臋 polskich i mi臋dzynarodowych organizacji hotelarskich w zakresie szkolenia hotelarzy
  7. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wskazuje cele normalizacji krajowej
 • wyja艣nia, czym jest norma i wymienia jej cechy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

HGT.03.3 - Utrzymywanie czysto艣ci i porz膮dku w obiekcie 艣wiadcz膮cym us艂ugi hotelarskie (Egzamin zawodowy kwalifikacja HGT3)

  1. rozr贸偶nia stanowiska pracy w dziale s艂u偶by pi臋ter
 • okre艣la zakres wsp贸艂pracy s艂u偶by pi臋ter z recepcj膮 hotelu
 • opisuje zasady wsp贸艂pracy s艂u偶by pi臋ter z innymi dzia艂ami hotelu
  2. rozr贸偶nia rodzaje jednostek mieszkalnych oraz ich wyposa偶enie w obiektach 艣wiadcz膮cych us艂ugi hotelarskie
 • wyja艣nia poj臋cia jednostka mieszkalna, pok贸j i w臋ze艂 higieniczno-sanitarny
 • rozr贸偶nia typy jednostek mieszkalnych
 • przypisuje wyposa偶enie jednostki mieszkalnej do standardu obiektu
 • opisuje wyposa偶enie jednostek mieszkalnych przystosowanych do pobytu go艣ci specjalnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera wyposa偶enie do typu jednostki mieszkalnej
  3. Kwalifikacje w zawodzie HGT3 - wykonuje prace zwi膮zane z utrzymaniem czysto艣ci i porz膮dku w jednostkach mieszkalnych podczas pobytu go艣ci
 • okre艣la rodzaje prac zwi膮zanych z utrzymaniem czysto艣ci i porz膮dku
 • przestrzega procedur podczas prac porz膮dkowych
 • dobiera urz膮dzenia i sprz臋t oraz 艣rodki czysto艣ci do rodzaju wykonywanych prac porz膮dkowych
 • u偶ywa urz膮dze艅, sprz臋tu oraz 艣rodk贸w czysto艣ci zgodnie z przeznaczeniem i instrukcj膮 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje 艣rodki dezynfekcyjne zgodnie z przeznaczeniem i instrukcj膮
  4. przygotowuje jednostki mieszkalne do przyj臋cia i pobytu go艣ci
 • planuje zakres wykonywanych czynno艣ci porz膮dkowych w jednostce mieszkalnej: przed przyjazdem go艣ci, podczas pobytu go艣ci, po wyje藕dzie go艣ci
 • uzupe艂nia wyposa偶enie jednostek mieszkalnych
 • okre艣la spos贸b post臋powania w przypadku awarii sprz臋tu lub urz膮dze艅
 • ocenia spos贸b przygotowania jednostki mieszkalnej
  5. Kwalifikacje zawodowe - utrzymuje czysto艣膰 i porz膮dek w cz臋艣ci og贸lnodost臋pnej obiektu 艣wiadcz膮cego us艂ugi hotelarskie
 • dobiera prace porz膮dkowe do rodzaju pomieszcze艅 w cz臋艣ci og贸lnodost臋pnej
 • dobiera urz膮dzenia i sprz臋t oraz 艣rodki czysto艣ci do rodzaju prac porz膮dkowych w cz臋艣ci og贸lnodost臋pnej
 • wskazuje kolejno艣膰 prac porz膮dkowych w cz臋艣ci og贸lnodost臋pnej
  6. wykonuje prace porz膮dkowe w cz臋艣ci rekreacyjnej obiektu 艣wiadcz膮cego us艂ugi hotelarskie
 • wskazuje pomieszczenia rekreacyjne w cz臋艣ci rekreacyjnej obiektu 艣wiadcz膮cego us艂ugi hotelarskie
 • dobiera urz膮dzenia i sprz臋t oraz 艣rodki czysto艣ci do rodzaju wykonywanych prac porz膮dkowych w cz臋艣ci rekreacyjnej
 • wskazuje kolejno艣膰 prac porz膮dkowych w cz臋艣ci rekreacyjnej
  7. przestrzega zasad odpowiedzialno艣ci materialnej dotycz膮cych mienia go艣ci oraz wyposa偶enia obiektu 艣wiadcz膮cego us艂ugi
 • stosuje procedur臋 post臋powania z rzeczami znalezionymi na terenie obiektu i pozostawionymi przez go艣ci
 • okre艣la wysoko艣膰 stawek odszkodowania wynikaj膮cych z hotelarskie odpowiedzialno艣ci obiektu za rzeczy wniesione

HGT.03.4 - Przygotowywanie i podawanie 艣niada艅 (Egzamin zawodowy kwalifikacja HGT.3)

  1. stosuje metody i techniki przygotowania 艣niada艅
 • dobiera formy podawania 艣niada艅 do mo偶liwo艣ci obiektu 艣wiadcz膮cego us艂ugi hotelarskie
 • przestrzega zasad przechowywania produkt贸w i p贸艂produkt贸w do przygotowania 艣niada艅
  2. przygotowuje 艣niadania w cz臋艣ci mieszkalnej hotelu
 • rozr贸偶nia rodzaje 艣niada艅 hotelowych
 • przygotowuje bufet 艣niadaniowy
 • przygotowuje 艣niadania hotelowe
  3. Kwalifikacje w zawodzie HGT.3 - sporz膮dza 艣niadania dla go艣ci o specjalnych potrzebach 偶ywieniowych
 • rozr贸偶nia potrzeby 偶ywieniowe go艣ci i ich oczekiwania
 • stosuje receptury do przygotowania potraw i napoj贸w 艣niadaniowych zgodnie z oczekiwaniami go艣ci o specjalnych potrzebach 偶ywieniowych
  4. u偶ytkuje sprz臋t i urz膮dzenia pomocnicze do przygotowywania oraz podawania 艣niada艅
 • dobiera sprz臋t do wykonania potraw i napoj贸w 艣niadaniowych
 • obs艂uguje sprz臋t do przygotowania potraw i napoj贸w 艣niadaniowych zgodnie z instrukcj膮
  5. Kwalifikacje zawodowe - przygotowuje room service na zam贸wienie go艣ci
 • stosuje zasady serwowania 艣niada艅 do pokoju
 • dobiera spos贸b serwowania do rodzaju zam贸wienia
 • planuje zakres wykonywanych czynno艣ci w celu realizacji zam贸wienia room service
 • wskazuje kolejno艣膰 czynno艣ci podczas realizacji zam贸wienie room service
  6. przygotowuje nakrycie i bielizn臋 sto艂ow膮 do rodzaju 艣niadania
 • rozr贸偶nia rodzaje bielizny sto艂owej
 • rozpoznaje elementy zastawy sto艂owej
 • dobiera nakrycie i zastaw臋 sto艂ow膮 do rodzaju 艣niadania
 • wykonuje dekoracj臋 sto艂u (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • nakrywa st贸艂 do 艣niadania
  7. porz膮dkuje sto艂y po 艣niadaniu
 • zbiera naczynia zgodnie z obowi膮zuj膮cymi procedurami
 • segreguje odpady gastronomiczne zgodnie z zasadami recyklingu
  8. stosuje przepisy sanitarno- epidemiologiczne dotycz膮ce sporz膮dzania 艣niada艅
 • stosuje zasady dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej
 • przestrzega zasad systemu analizy zagro偶e艅 i krytycznych punkt贸w kontroli 鈥 HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) oraz dobrej praktyki higienicznej 鈥 GHP (Good Hygienic Practice)
 • wskazuje konsekwencje wynikaj膮ce z nieprzestrzegania przepis贸w sanitarno-epidemiologicznych

HGT.03.5 - Organizowanie us艂ug dodatkowych w obiekcie 艣wiadcz膮cym us艂ugi hotelarskie (Egzamin zawodowy kwalifikacja HGT03)

  1. oferuje us艂ugi dodatkowe zgodnie z ofert膮 obiektu 艣wiadcz膮cego us艂ugi hotelarskie
 • rozr贸偶nia rodzaje us艂ug dodatkowych
 • rozr贸偶nia us艂ugi p艂atne i bezp艂atne
 • dobiera us艂ugi dodatkowe do potrzeb i oczekiwa艅 go艣ci
  2. oferuje us艂ugi konferencyjne w obiekcie 艣wiadcz膮cym us艂ugi hotelarskie
 • wskazuje zasady organizacji konferencji
 • zleca przygotowanie zam贸wionych us艂ug gastronomicznych
 • zleca przygotowanie sali konferencyjnej i jej wyposa偶enia zgodnie z zam贸wieniem
 • planuje czynno艣ci dotycz膮ce obs艂ugi technicznej podczas organizowania konferencji
  3. Kwalifikacje w zawodzie HGT03 - stosuje zasady i formy przyjmowania zlece艅 na us艂ugi dodatkowe
 • rozr贸偶nia dokumentacj臋 dotycz膮c膮 przyjmowania i realizacji zam贸wie艅 na us艂ugi dodatkowe
 • przyjmuje zam贸wienia na realizacj臋 us艂ug dodatkowych
 • zleca realizacj臋 zam贸wionych us艂ug dodatkowych
  4. realizuje zam贸wienia go艣ci na us艂ugi dodatkowe
 • sporz膮dza dokumentacj臋 zwi膮zan膮 z przyj臋ciem zlecenia na us艂ugi dodatkowe
 • wykonuje czynno艣ci wynikaj膮ce z zam贸wienia na us艂ugi dodatkowe
 • stosuje procedury podczas archiwizacji dokumentacji zwi膮zan膮 z przyj臋ciem zlecenia na us艂ugi dodatkowe

HGT.03.1 - Bezpiecze艅stwo i higiena pracy (Egzamin zawodowy kwalifikacja HGT.03.)

  1. rozr贸偶nia poj臋cia zwi膮zane z bezpiecze艅stwem i higien膮 pracy, ochron膮 przeciwpo偶arow膮, ochron膮 艣rodowiska i ergonomi膮
 • pos艂uguje si臋 terminologi膮 dotycz膮c膮 bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska
 • wymienia przepisy prawa dotycz膮ce bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska
 • okre艣la warunki organizacji pracy zapewniaj膮ce wymagany poziom ochrony zdrowia i 偶ycia przed zagro偶eniami wyst臋puj膮cymi w 艣rodowisku pracy
 • okre艣la dzia艂ania zapobiegaj膮ce wyrz膮dzeniu szk贸d w 艣rodowisku (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje wymagania dotycz膮ce ergonomii pracy
 • rozr贸偶nia 艣rodki ga艣nicze ze wzgl臋du na zakres ich stosowania
  2. charakteryzuje zadania i uprawnienia instytucji oraz s艂u偶b dzia艂aj膮cych w zakresie ochrony pracy i ochrony 艣rodowiska
 • wymienia instytucje oraz s艂u偶by dzia艂aj膮ce w zakresie ochrony pracy i ochrony 艣rodowiska
 • wymienia zadania i uprawnienia instytucji oraz s艂u偶b dzia艂aj膮cych w zakresie ochrony pracy i ochrony 艣rodowiska
  3. Kwalifikacje w zawodzie HGT.03. - opisuje prawa i obowi膮zki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • wymienia prawa i obowi膮zki pracodawcy w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • wymienia prawa i obowi膮zki pracownika w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • omawia konsekwencje nieprzestrzegania obowi膮zk贸w pracownika i pracodawcy w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
  4. przewiduje zagro偶enia dla zdrowia lub 偶ycia cz艂owieka oraz mienia i 艣rodowiska zwi膮zane z wykonywaniem zada艅 zawodowych w obiekcie 艣wiadcz膮cym us艂ugi hotelarskie
 • wymienia rodzaje czynnik贸w niebezpiecznych, szkodliwych i uci膮偶liwych wyst臋puj膮cych w 艣rodowisku pracy
 • okre艣la sposoby przeciwdzia艂ania czynnikom niebezpiecznym, szkodliwym i uci膮偶liwym wyst臋puj膮cym na stanowisku pracy
 • stosuje si臋 do informacji przedstawionych na znakach zakazu, nakazu, ostrzegawczych, ewakuacyjnych, ochrony przeciwpo偶arowej oraz sygna艂贸w alarmowych
  5. Kwalifikacje zawodowe - organizuje stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, przepisami prawa dotycz膮cymi bezpiecze艅stwa i
 • wskazuje optymalne warunki pracy pod wzgl臋dem ergonomii i zgodno艣ci z przepisami prawa dotycz膮cymi bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska w obiekcie 艣wiadcz膮cym us艂ugi hotelarskie przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska
 • planuje prac臋 zgodnie z przepisami prawa dotycz膮cymi bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej, ochrony go艣cia i 艣rodowiska
 • stosuje si臋 do zalece艅 instrukcji dotycz膮cej bezpiecznej obs艂ugi urz膮dze艅 i sprz臋tu stosowanych podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • stosuje si臋 do zalece艅 instrukcji dotycz膮cej utrzymania porz膮dku i higieny w obiekcie 艣wiadcz膮cym us艂ugi hotelarskie (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • utrzymuje 艂ad i porz膮dek na stanowisku pracy podczas wykonywania zada艅 zawodowych
  6. stosuje 艣rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania pracy na r贸偶nych stanowiskach w obiekcie 艣wiadcz膮cym us艂ugi hotelarskie
 • wymienia 艣rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej w obiekcie 艣wiadcz膮cym us艂ugi hotelarskie
 • dobiera 艣rodki ochrony indywidualnej do rodzaju wykonywanej pracy
 • u偶ywa 艣rodk贸w ochrony indywidualnej podczas realizacji zada艅 zawodowych
  7. udziela pierwszej pomocy w stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego
 • opisuje podstawowe symptomy wskazuj膮ce na stan nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego
 • ocenia sytuacj臋 poszkodowanego na podstawie analizy objaw贸w obserwowanych u poszkodowanego
 • zabezpiecza siebie, osob臋 poszkodowan膮 i miejsce wypadku
 • uk艂ada poszkodowanego w pozycji bezpiecznej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • powiadamia odpowiednie s艂u偶by
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w urazowych stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego, np. krwotok, zmia偶d偶enie, amputacja, z艂amanie, oparzenie
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w nieurazowych stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego, np. omdlenie, zawa艂, udar
 • wykonuje resuscytacj臋 kr膮偶eniowo-oddechow膮 na fantomie zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji i Europejskiej Rady Resuscytacji