LOGOWANIE

KWALIFIKACJA M22

Wykonywanie element贸w kad艂uba okr臋tu


OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE M 22

1. Wykonywanie obr贸bki wst臋pnej blach i profili hutniczych
Kwalifikacje w zawodzie M.22 - Ucze艅:
1) stosuje instrukcje obs艂ugi urz膮dze艅 na ci膮gu obr贸bki wst臋pnej blach i profili hutniczych;
2) korzysta z zestawienia blach i profili hutniczych do wykonania kad艂uba okr臋tu;
3) analizuje w艂a艣ciwo艣ci stosowanych materia艂贸w;
4) transportuje blachy i profile hutnicze na stanowiska obr贸bcze;
5) wykonuje wst臋pne czyszczenie blach i profili hutniczych;
6) korzysta z tabeli parametr贸w prostowania i odpr臋偶ania blach na prostowarkach;
7) wykonuje walcowanie odpr臋偶aj膮ce blach;
8) wykonuje czyszczenie strumieniowo-艣cierne blach i profili hutniczych w komorach zamkni臋tych;
9) wykonuje wst臋pn膮 konserwacj臋 blach i profili hutniczych;
10) wykonuje suszenie blach i profili hutniczych;
11) stosuje wytyczne dotycz膮ce znakowania blach i profili hutniczych wykonanych ze stali okr臋towej;
12) wykonuje opisy blach i profili hutniczych zgodnie z dokumentacj膮;
13) analizuje zagro偶enia podczas wykonywania prac na ci膮gu obr贸bki wst臋pnej blach i profili hutniczych.

2. Wykonywanie element贸w konstrukcyjnych i w臋z艂贸w prefabrykacji wst臋pnej kad艂uba okr臋tu
Kwalifikacje w zawodzie M22 - Ucze艅:

1) korzysta z instrukcji obs艂ugi sprz臋tu do gazowego ci臋cia i spawania metali;
2) przestrzega procedur oraz stosuje instrukcje wykonywania element贸w konstrukcyjnych i w臋z艂贸w prefabrykacji wst臋pnej;
3) pos艂uguje si臋 zestawieniem kart wykroju element贸w konstrukcyjnych w zale偶no艣ci od technik ci臋cia;
4) wykonuje ci臋cie element贸w konstrukcyjnych;
5) wykonuje gi臋cie blach i profili;
6) korzysta ze standardu budowy kad艂uba okr臋tu do prawid艂owego wykonania konstrukcji;
7) montuje wykonane elementy konstrukcyjne w w臋z艂y prefabrykacji wst臋pnej;
8) trasuje elementy konstrukcyjne i w臋z艂y prefabrykacji wst臋pnej wed艂ug oznacze艅 w dokumentacji konstrukcyjnej;
9) kompletuje elementy konstrukcyjne i podzespo艂y wed艂ug stopni prefabrykacyjnych i monta偶owych;
10) transportuje elementy konstrukcyjne i w臋z艂y prefabrykacji wst臋pnej do prefabrykacji sekcji.

3. Montowanie sekcji i blok贸w kad艂uba okr臋tu
Kwalifikacje w zawodzie M 22 - Ucze艅:
1) transportuje elementy na stanowiska monta偶u sekcji i blok贸w kad艂uba okr臋tu;
2) rozr贸偶nia podzia艂 kad艂uba okr臋tu na sekcje i bloki;
3) wykonuje p艂aty sekcji p艂askich;
4) dobiera techniki monta偶u i spawania sekcji i blok贸w kad艂uba okr臋tu;
5) stosuje zestawienia stopni prefabrykacyjnych i monta偶owych sekcji i blok贸w kad艂uba okr臋tu;
6) wykonuje szkice traserskie do monta偶u sekcji i blok贸w kad艂uba okr臋tu oraz analizuje karty ich pomiar贸w;
7) wykonuje sekcje p艂askie, krzywoliniowe i przestrzenne dna i burty, grodzie oraz pok艂ady zgodnie z dokumentacj膮 konstrukcyjn膮 i technologiczn膮;
8) montuje bloki kad艂uba okr臋tu z sekcji;
9) ocenia zakres zbrojenia i wyposa偶enia sekcji i blok贸w kad艂uba okr臋tu;
10) kompletuje i montuje zbrojenie i wyposa偶enie sekcji przestrzennych i blok贸w kad艂uba okr臋tu;
11) trasuje p艂aty, sekcje p艂askie, krzywoliniowe oraz bloki kad艂uba okr臋tu;
12) wykonuje pomiary sekcji p艂askich, krzywoliniowych i przestrzennych oraz blok贸w kad艂uba okr臋tu;
13) wykonuje i montuje oprzyrz膮dowanie do prefabrykacji, transportu i odwracania konstrukcji okr臋towych;
14) prostuje konstrukcje po zako艅czeniu monta偶u sekcji;
15) montuje i demontuje rusztowania oraz oprzyrz膮dowanie technologiczne.

4. Transportowanie sekcji i blok贸w kad艂uba okr臋tu
Kwalifikacje w zawodzie M22 - Ucze艅:
1) wykonuje i montuje uchwyty do transportu i odwracania sekcji i blok贸w kad艂uba okr臋tu;
2) wykonuje i montuje belki technologiczne usztywniaj膮ce sekcje, podpory i wzmocnienia blok贸w kad艂uba okr臋tu;
3) transportuje sekcje i bloki na podbudow臋 technologiczn膮 do monta偶u kad艂uba okr臋tu.