LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MEC.06

Monta偶 i obs艂uga prostych element贸w maszyn i urz膮dze艅Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 MEC.6
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MEC 6

MEC.06.2 - Podstawy wykonywania prac pomocniczych mechanika (Egzamin zawodowy kwalifikacja MEC.06)

  1. wykonuje szkice i rysunki techniczne
 • sporz膮dza szkice typowych cz臋艣ci maszyn
 • okre艣la kszta艂t, wymiary, parametry powierzchni oraz rodzaj obr贸bki na podstawie szkic贸w i rysunk贸w technicznych
 • analizuje szkice oraz rysunki techniczne w zakresie niezb臋dnym do wykonania prac pomocniczych mechanika
  2. pos艂uguje si臋 dokumentami dotycz膮cymi wykonywania prostych prac mechanicznych
 • rozpoznaje elementy dokumentacji prostych maszyn i urz膮dze艅
 • wskazuje cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅 na rysunkach z艂o偶eniowych
 • rozr贸偶nia oznaczenia obr贸bki skrawaniem i obr贸bki cieplno-chemicznej
 • wyszukuje w dokumentach podstawowe informacje dotycz膮ce danych i parametr贸w prostych maszyn i urz膮dze艅 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • planuje w oparci o informacje uzyskane z dokument贸w dzia艂ania pod kierunkiem do艣wiadczonego pracownika
  3. Kwalifikacje w zawodzie MEC.06 - dobiera materia艂y konstrukcyjne, eksploatacyjne oraz uszczelniaj膮ce do prac pomocniczych
 • rozpoznaje materia艂y konstrukcyjne, eksploatacyjne i uszczelniaj膮ce
 • rozpoznaje podstawowe cechy i w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w konstrukcyjnych, eksploatacyjnych i uszczelniaj膮cych
 • dobiera materia艂y konstrukcyjne, eksploatacyjne i uszczelniaj膮ce z katalog贸w
  4. charakteryzuje elementy prostych maszyn i urz膮dze艅 w zakresie niezb臋dnym do wykonania prac pomocniczych mechanika
 • rozr贸偶nia proste zespo艂y, podzespo艂y maszyn i urz膮dze艅
 • rozpoznaje cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅, takie jak wa艂y, osie, 艂o偶yska, sprz臋g艂a, hamulce, nap臋dy, przek艂adnie
  5. Kwalifikacje zawodowe - wykonuje pomiary warsztatowe w zakresie wykonywanych prac pomocniczych
 • rozr贸偶nia metody pomiar贸w warsztatowych
 • rozpoznaje przyrz膮dy pomiarowe
 • dobiera przyrz膮dy pomiarowe do pomiar贸w okre艣lonych element贸w
 • pos艂uguje si臋 przyrz膮dami pomiarowymi zgodnie z zasadami eksploatacji
  6. wykonuje pod nadzorem proste prace z zakresu obr贸bki r臋cznej
 • dobiera narz臋dzia do podstawowych prac obr贸bki r臋cznej
 • wykonuje pod nadzorem operacje ci臋cia, pi艂owania i wiercenia
  7. wykonuje pod nadzorem po艂膮czenia mechaniczne
 • rozr贸偶nia po艂膮czenia mechaniczne
 • okre艣la zastosowanie po艂膮cze艅 roz艂膮cznych i nieroz艂膮cznych
 • dobiera narz臋dzia, urz膮dzenia i materia艂y do wykonania po艂膮cze艅 roz艂膮cznych i nieroz艂膮cznych
 • wykonuje 艂膮czenie cz臋艣ci r贸偶nymi technikami
  8. wykonuje pod nadzorem proste konserwacje maszyn i urz膮dze艅
 • rozpoznaje objawy korozji
 • wykonuje pow艂ok臋 ochronn膮
 • wykonuje smarowanie cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅
 • wskazuje spos贸b ochrony przed korozj膮 dostosowany do warunk贸w eksploatacji i specyfiki element贸w maszyn, urz膮dze艅 oraz narz臋dzi
  9. stosuje metody kontroli jako艣ci wykonywania prac pomocniczych
 • rozr贸偶nia metody kontroli jako艣ci prac pomocniczych
 • dobiera metody kontroli jako艣ci podczas wykonywania prac pomocniczych
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • podaje definicj臋 i cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

MEC.06.3 - Monta偶 i demonta偶 prostych element贸w maszyn i urz膮dze艅 (Egzamin zawodowy kwalifikacja MEC6)

  1. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 prostych maszyn i urz膮dze艅
 • rozr贸偶nia elementy dokumentacji technicznej w zakresie niezb臋dnym do wykonania monta偶u prostych maszyn i urz膮dze艅
 • odczytuje informacje z dokumentacji technicznej w zakresie niezb臋dnym do wykonania monta偶u i demonta偶u prostych maszyn i urz膮dze艅
 • planuje proste dzia艂ania pod kierunkiem do艣wiadczonego pracownika na podstawie informacji uzyskanych z dokumentacji technicznej w zakresie monta偶u i demonta偶u maszyn i urz膮dze艅
  2. rozr贸偶nia proste metody monta偶u i demonta偶u prostych maszyn i urz膮dze艅
 • dobiera proste metody monta偶u i demonta偶u prostych maszyn i urz膮dze艅
 • okre艣la przebieg monta偶u i demonta偶u wykonywanego zgodnie z wybran膮 metod膮
  3. Kwalifikacje w zawodzie MEC6 - dobiera narz臋dzia, przyrz膮dy i urz膮dzenia do rodzaju prac pomocniczych monta偶u i demonta偶u prostych maszyn i urz膮dze艅
 • rozr贸偶nia narz臋dzia, przyrz膮dy i urz膮dzenia niezb臋dne do monta偶u i demonta偶u prostych maszyn i urz膮dze艅
 • dobiera narz臋dzia, przyrz膮dy i urz膮dzenia do monta偶u i demonta偶u: po艂膮cze艅 roz艂膮cznych i nieroz艂膮cznych, 艂o偶ysk, wa艂贸w i osi, prowadnic i mechanizm贸w obrabiarek, mechanizm贸w nap臋dowych
 • dobiera przyrz膮dy pomiarowe do pomocniczych prac monta偶owych i pos艂uguje si臋 nimi zgodnie z zasadami eksploatacji
 • stosuje przyrz膮dy pomiarowe do kontroli metrologicznej procesu wykonania prac pomocniczych monta偶u prostych element贸w maszyn i urz膮dze艅
  4. przygotowuje cz臋艣ci prostych maszyn i urz膮dze艅 do prac pomocniczych monta偶u i demonta偶u
 • okre艣la warunki i mo偶liwo艣ci miejsca wykonania monta偶u i demonta偶u prostych maszyn i urz膮dze艅 wed艂ug dokumentacji roboczej
 • przygotowuje stanowisko pracy do monta偶u i demonta偶u prostych maszyn i urz膮dze艅
 • sprawdza cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅 przeznaczone do monta偶u i demonta偶u
 • utrzymuje czysto艣膰 i porz膮dek na stanowisku pracy przeznaczonym do monta偶u i demonta偶u w cz臋艣ci og贸lnodost臋pnej obiektu
  5. Kwalifikacje zawodowe - ustawia cz臋艣ci maszyn, zespo艂贸w i mechanizm贸w w przyrz膮dach i uchwytach w zakresie niezb臋dnym do wykonania prac pomocniczych
 • rozr贸偶nia przyrz膮dy i uchwyty do ustawiania montowanych cz臋艣ci maszyn, zespo艂贸w i mechanizm贸w
 • pos艂uguje si臋 prostymi narz臋dziami, przyrz膮dami i urz膮dzeniami podczas ustawiania cz臋艣ci maszyn, zespo艂贸w i mechanizm贸w w przyrz膮dach i uchwytach, zgodnie z zasadami bezpiecze艅stwa i higieny pracy oraz eksploatacji pod nadzorem bardziej do艣wiadczonej osoby
 • mocuje cz臋艣ci maszyn, zespo艂贸w i mechanizm贸w w przyrz膮dach i uchwytach w zakresie niezb臋dnym do wykonania prac pomocniczych do ustawiania montowanych cz臋艣ci maszyn, zespo艂贸w i mechanizm贸w
  6. 艂膮czy proste cz臋艣ci maszyn w zakresie niezb臋dnym do wykonania prac pomocniczych
 • planuje pod nadzorem pracownika do艣wiadczonego kolejno艣膰 wykonywanych operacji
 • dobiera rodzaje po艂膮cze艅 w zale偶no艣ci od zastosowania
 • przygotowuje narz臋dzia, przyrz膮dy i urz膮dzenia do wykonywania po艂膮cze艅 cz臋艣ci maszyn
 • przygotowuje 鈥 pod nadzorem do艣wiadczonego pracownika 鈥 cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅 do monta偶u oraz do wykonania ich po艂膮cze艅 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • 艂膮czy 鈥 pod nadzorem do艣wiadczonego pracownika 鈥 cz臋艣ci maszyn r贸偶nymi technikami w zakresie wykonania prac pomocniczych
  7. montuje proste uk艂ady hydrauliczne i pneumatyczne maszyn i urz膮dze艅 w zakresie niezb臋dnym do wykonania prac pomocniczych
 • przygotowuje elementy prostych uk艂ad贸w hydraulicznych i pneumatycznych do wykonania prac pomocniczych monta偶u
 • stosuje narz臋dzia, elektronarz臋dzia i przyrz膮dy podczas prac pomocniczych monta偶u i demonta偶u prostych uk艂ad贸w hydraulicznych i pneumatycznych maszyn i urz膮dze艅 podczas prac wykonywanych w zespole
 • wykonuje prace pomocnicze monta偶owe i regulacyjne prostych uk艂ad贸w hydraulicznych i pneumatycznych maszyn i urz膮dze艅 pod nadzorem bardziej do艣wiadczonego pracownika
  8. montuje zespo艂y i mechanizmy prostych maszyn i urz膮dze艅 w zakresie niezb臋dnym do wykonania prac pomocniczych mechanika
 • dobiera narz臋dzia oraz przyrz膮dy do rodzaju wykonywanych pomocniczych prac monta偶owych zespo艂贸w i mechanizm贸w prostych maszyn i urz膮dze艅
 • przygotowuje narz臋dzia, przyrz膮dy i urz膮dzenia do wykonywania pomocniczych prac monta偶owych
 • stosuje pod nadzorem elektronarz臋dzia, narz臋dzia i przyrz膮dy podczas pomocniczych prac monta偶u zespo艂贸w i mechanizm贸w prostych maszyn i urz膮dze艅
 • ocenia stan techniczny narz臋dzi (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje pod nadzorem prosty monta偶 zespo艂贸w i mechanizm贸w prostych maszyn i urz膮dze艅 oraz pomocnicze prace regulacyjne prostych element贸w zespo艂贸w i mechanizm贸w
 • kontroluje jako艣膰 wykonania prac pomocniczych

MEC.06.4 - Obs艂uga prostych element贸w maszyn i urz膮dze艅 (Egzamin zawodowy kwalifikacja MEC.6)

  1. pos艂uguje si臋 podstawowymi dokumentami dotycz膮cymi obs艂ugiwania prostych maszyn i urz膮dze艅
 • pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 w zakresie niezb臋dnym do obs艂ugiwania prostych maszyn i urz膮dze艅
 • wykorzystuje informacje techniczne z r贸偶nych 藕r贸de艂 dotycz膮ce prostych maszyn i urz膮dze艅
 • pos艂uguje si臋 instrukcjami obs艂ugi prostych maszyn i urz膮dze艅
 • obs艂uguje proste maszyny i urz膮dzenia z wykorzystaniem dokumentacji technicznej
  2. dobiera narz臋dzia, przyrz膮dy, urz膮dzenia i materia艂y do rodzaju prac zwi膮zanych z obs艂ugiwaniem prostych element贸w maszyn i urz膮dze艅
 • rozr贸偶nia narz臋dzia do obr贸bki otwor贸w, ci臋cia i obr贸bki metali oraz do wykonywania gwint贸w
 • dobiera przyrz膮dy, urz膮dzenia i materia艂y do rodzaju prac zwi膮zanych z obs艂ugiwaniem prostych element贸w maszyn i urz膮dze艅
 • pos艂uguje si臋 narz臋dziami i urz膮dzeniami w zale偶no艣ci od rodzaju prac zwi膮zanych z obs艂ugiwaniem prostych element贸w maszyn i urz膮dze艅
 • dobiera materia艂y do rodzaju prac zwi膮zanych z obs艂ugiwaniem prostych element贸w maszyn i urz膮dze艅
  3. Kwalifikacje w zawodzie MEC.6 - przygotowuje maszyny i urz膮dzenia do wykonania obs艂ugi prostych element贸w maszyn i urz膮dze艅
 • dobiera sprz臋t, maszyny i urz膮dzenia techniczne do wykonania obs艂ugi prostych element贸w maszyn i urz膮dze艅
 • rozpoznaje parametry maszyn i urz膮dze艅 do wykonania obs艂ugi prostych element贸w maszyn i urz膮dze艅
 • dobiera sprz臋t, maszyny i urz膮dzenia do wykonania obs艂ugi
  4. wykonuje obs艂ug臋 prostych maszyn i urz膮dze艅
 • okre艣la warunki stosowania cz臋stotliwo艣ci obs艂ugowej
 • dobiera metody obs艂ugi prostych maszyn i urz膮dze艅
 • wykonuje pod nadzorem prace w ramach pogotowia technicznego z zakresu diagnostyki i kwalifikowania prostych maszyn i urz膮dze艅 do napraw awaryjnych
 • pos艂uguje si臋 instrukcjami obs艂ugi w zakresie zastosowania i u偶ytkowania prostych maszyn i urz膮dze艅 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • utrzymuje czysto艣膰 i porz膮dek na stanowisku pracy przeznaczonym do obs艂ugi prostych maszyn i urz膮dze艅 oraz w cz臋艣ci og贸lnodost臋pnej obiektu
  5. Kwalifikacje zawodowe - wykonuje obs艂ug臋 codzienn膮 prostych maszyn i urz膮dze艅 w zakresie niezb臋dnym do wykonania prac pomocniczych
 • okre艣la na podstawie instrukcji zakres obs艂ugi codziennej prostych maszyn i urz膮dze艅
 • dobiera narz臋dzia, przyrz膮dy, urz膮dzenia i materia艂y do wykonania obs艂ugi codziennej prostych maszyn i urz膮dze艅
 • ocenia czysto艣膰 prostych maszyn i urz膮dze艅
 • ocenia jako艣膰 smarowania mechanizm贸w prostych maszyn i urz膮dze艅 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • ocenia stan os艂on ochronnych
 • dokumentuje wykonanie obs艂ugi codziennej prostych maszyn i urz膮dze艅
  6. wykonuje prace pomocnicze zwi膮zane z obs艂ug膮 klient贸w
 • pozyskuje informacje od klienta zgodnie z procedurami
 • zapisuje informacje uzyskane od klienta w zakresie ustalonym dla stanowiska pracownika pomocniczego
 • stosuje standardy obowi膮zuj膮ce w 艣rodowisku pracy w kontaktach z klientami
 • przestrzega procedur obs艂ugi klienta obowi膮zuj膮cych

MEC.06.5 - Naprawa i konserwacja prostych element贸w maszyn i urz膮dze艅 (Egzamin zawodowy kwalifikacja MEC06)

  1. pos艂uguje si臋 dokumentami dotycz膮cymi konserwacji prostych element贸w maszyn i urz膮dze艅 w zakresie niezb臋dnym do wykonania prac pomocniczych
 • rozr贸偶nia dokumenty dotycz膮ce konserwacji prostych element贸w maszyn i urz膮dze艅
 • pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 prostych maszyn i urz膮dze艅
 • dobiera materia艂y eksploatacyjne do konserwacji prostych element贸w maszyn i urz膮dze艅
  2. przygotowuje proste maszyny i urz膮dzenia do wykonania konserwacji
 • okre艣la na podstawie instrukcji konserwacji zakres konserwacji prostych maszyn i urz膮dze艅
 • ocenia dla potrzeb konserwacji stan techniczny prostych element贸w maszyn, urz膮dze艅
 • dobiera narz臋dzia do czyszczenia powierzchni
 • przygotowuje urz膮dzenia i materia艂y do wykonania konserwacji prostych maszyn i urz膮dze艅 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • czy艣ci przed konserwacj膮 elementy prostych podzespo艂贸w, zespo艂贸w cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅, kt贸re s膮 od艂膮czone od 藕r贸d艂a energii
  3. Kwalifikacje w zawodzie MEC06 - wykonuje prace pomocnicze zwi膮zane z konserwacj膮 prostych podzespo艂贸w, zespo艂贸w cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅, kt贸re s膮 od艂膮czone od 藕r贸d艂a energii
 • rozpoznaje techniki i metody konserwacji maszyn i urz膮dze艅
 • rozr贸偶nia 艣rodki, narz臋dzia i urz膮dzenia do konserwacji
 • dobiera 艣rodki, narz臋dzia i urz膮dzenia do wykonania konserwacji wskazanych element贸w maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi
 • czy艣ci proste maszyny, urz膮dzenia i narz臋dzia (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przeprowadza pod nadzorem wskazane operacje procesu konserwacji
 • porz膮dkuje stanowisko pracy przeznaczone do naprawy i konserwacji
  4. wykonuje prace pomocnicze zwi膮zane z napraw膮 prostych podzespo艂贸w, zespo艂贸w cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅, kt贸re s膮 od艂膮czone od 藕r贸d艂a energii,
 • rozr贸偶nia spos贸b naprawy prostych podzespo艂贸w, zespo艂贸w cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅
 • dobiera narz臋dzia, przyrz膮dy, uchwyty i urz膮dzenia do wykonania prac pomocniczych zwi膮zanych z napraw膮
 • wykonuje pod nadzorem zaplanowane prace pomocnicze w zakresie niezb臋dnym do naprawy prostych podzespo艂贸w, zespo艂贸w cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅
  5. Kwalifikacje zawodowe - wykonuje prace pomocnicze w zespole podczas przegl膮d贸w i napraw bie偶膮cych prostych maszyn i urz膮dze艅
 • okre艣la spos贸b wykonania swoich zada艅 w zespole podczas przegl膮d贸w i napraw bie偶膮cych prostych maszyn i urz膮dze艅
 • przygotowuje narz臋dzia, przyrz膮dy, urz膮dzenia i materia艂y do zespo艂owego wykonania przegl膮d贸w i napraw bie偶膮cych prostych maszyn i urz膮dze艅
 • utrzymuje czysto艣膰 i porz膮dek na stanowisku pracy przeznaczonym do napraw
  6. wykonuje w zespole konserwacj臋 prostych maszyn i urz膮dze艅
 • okre艣la spos贸b wykonania swoich zada艅 w zespole podczas konserwacji prostych maszyn i urz膮dze艅
 • przygotowuje narz臋dzia, przyrz膮dy, urz膮dzenia i materia艂y do zespo艂owego wykonania konserwacji prostych maszyn i urz膮dze艅
 • stosuje technologie i zasady konserwacji
 • utrzymuje czysto艣膰 i porz膮dek na stanowisku pracy przeznaczonym do konserwacji
  7. wykonuje w zespole prace naprawcze prostych maszyn i urz膮dze艅
 • planuje przebieg prac pomocniczych wykonywanych w zespole podczas procesu naprawy prostych element贸w i zespo艂贸w maszyn i urz膮dze艅
 • dobiera pod nadzorem narz臋dzia podczas wykonywania prac naprawczych
 • wykonuje w ramach prac zespo艂u proste czynno艣ci naprawcze
 • utrzymuje czysto艣膰 i porz膮dek na stanowisku pracy przeznaczonym do naprawy prostych maszyn i urz膮dze艅

MEC.06.1 - Bezpiecze艅stwo i higiena pracy (Egzamin zawodowy kwalifikacja MEC.06.)

  1. rozr贸偶nia poj臋cia zwi膮zane z bezpiecze艅stwem i higien膮 pracy, ochron膮 przeciwpo偶arow膮, ochron膮 艣rodowiska i ergonomi膮
 • wymienia przepisy prawa okre艣laj膮ce wymagania w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej, ochrony 艣rodowiska i ergonomii
 • wymienia regulacje wewn膮trzzak艂adowe zwi膮zane z bezpiecze艅stwem i higien膮 pracy, ochron膮 przeciwpo偶arow膮, ochron膮 艣rodowiska i ergonomi膮
 • wyja艣nia terminologi臋 zwi膮zan膮 z bezpiecze艅stwem i higien膮 pracy, ochron膮 pracy, ochron膮 przeciwpo偶arow膮 oraz ergonomi膮
  2. opisuje prawa i obowi膮zki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • wymienia podstawowe prawa i obowi膮zki pracownika i pracodawcy w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy zwi膮zane z wykonywaniem zada艅 zawodowych
 • wymienia konsekwencje nieprzestrzegania obowi膮zk贸w przez pracownika i pracodawc臋 w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • wymienia prawa i obowi膮zki pracownika, kt贸ry uleg艂 wypadkowi przy pracy
 • wymienia prawa i obowi膮zki pracownika z tytu艂u chor贸b zawodowych
  3. Kwalifikacje w zawodzie MEC.06. - organizuje stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, przepisami bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska
 • pos艂uguje si臋 maszynami, urz膮dzeniami i narz臋dziami zgodnie z przepisami bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • stosuje zasady ergonomii, bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska podczas wykonywania prac pomocniczych
 • okre艣la sposoby zabezpieczenia narz臋dzi i stanowiska pracy po zako艅czeniu pracy
  4. stosuje 艣rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania prac pomocniczych mechanika
 • rozr贸偶nia 艣rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zada艅 zawodowych
 • dobiera 艣rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej do rodzaju prac
 • stosuje 艣rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas pracy
  5. Kwalifikacje zawodowe - udziela pierwszej pomocy w stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego
 • opisuje podstawowe symptomy wskazuj膮ce na stany nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego
 • ocenia sytuacj臋 poszkodowanego na podstawie analizy objaw贸w obserwowanych u poszkodowanego
 • zabezpiecza siebie, poszkodowanego i miejsce wypadku
 • uk艂ada poszkodowanego w pozycji bezpiecznej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • powiadamia odpowiednie s艂u偶by
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w urazowych stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego, np. krwotok, zmia偶d偶enie, amputacja, z艂amanie, oparzenie
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w nieurazowych stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego, np. omdlenie, zawa艂, udar
 • wykonuje resuscytacj臋 kr膮偶eniowo-oddechow膮 na fantomie zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji i Europejskiej Rady Resuscytacji