LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MEC.08

Wykonywanie i naprawa element贸w maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dziZawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 MEC.8
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MEC 8

MEC.08.2 - Podstawy obr贸bki r臋cznej i maszynowej oraz monta偶u (Egzamin zawodowy kwalifikacja MEC.08)

  1. stosuje zasady wykonywania szkic贸w oraz rysunk贸w technicznych
 • sporz膮dza szkice i rysunki techniczne zgodnie z obowi膮zuj膮cymi normami i zasadami
 • wykonuje rzutowanie, przekroje i wymiarowanie zgodnie z normami dotycz膮cymi rysunku technicznego
 • oblicza wymiary graniczne i tolerancje
 • rozr贸偶nia pasowanie i zasady tolerancji cz臋艣ci maszyn (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la kszta艂t, wymiary, parametry powierzchni oraz rodzaj obr贸bki na podstawie szkic贸w i rysunk贸w technicznych cz臋艣ci maszyn
  2. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 maszyn i urz膮dze艅
 • rozr贸偶nia rodzaje dokumentacji technicznej dotycz膮cej u偶ytkowania maszyn i urz膮dze艅 wskazuje na podstawie dokumentacji technicznej spos贸b u偶ytkowania maszyn i urz膮dze艅
 • rozr贸偶nia cz臋艣ci i mechanizmy maszyn i urz膮dze艅 na podstawie dokumentacji technicznej
 • okre艣la zastosowanie poszczeg贸lnych grup cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅
 • wyszukuje i odczytuje w dokumentacji technicznej informacje dotycz膮ce zasady dzia艂ania maszyn i urz膮dze艅 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia budow臋 i dzia艂anie mechanizm贸w: d藕wigniowych, krzywkowych, otrzymywania ruchu przerywanego
  3. Kwalifikacje w zawodzie MEC.08 - stosuje materia艂y konstrukcyjne, eksploatacyjne i uszczelniaj膮ce zgodnie z wymaganiami eksploatacyjnymi i technologicznymi
 • rozr贸偶nia materia艂y konstrukcyjne, eksploatacyjne oraz uszczelniaj膮ce na podstawie oznacze艅
 • wskazuje w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w konstrukcyjnych, eksploatacyjnych oraz uszczelniaj膮cych
 • dobiera materia艂y konstrukcyjne, eksploatacyjne oraz uszczelniaj膮ce zgodnie z wymaganiami eksploatacyjnymi i technologicznymi okre艣lonymi w dokumentacji
 • rozr贸偶nia rodzaje i 藕r贸d艂a korozji, opisuje jej objawy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera metody zabezpieczenia przed korozj膮
 • wykonuje zabezpieczenie antykorozyjne cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅
  4. wykonuje po艂膮czenia mechaniczne
 • rozr贸偶nia po艂膮czenia mechaniczne
 • dobiera narz臋dzia, urz膮dzenia i materia艂y do wykonania po艂膮cze艅
 • 艂膮czy cz臋艣ci r贸偶nymi technikami
  5. Kwalifikacje zawodowe - stosuje techniki oraz metody wytwarzania cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅
 • rozr贸偶nia techniki oraz metody spajania materia艂贸w, odlewania, obr贸bki skrawaniem, plastycznej, cieplnej oraz cieplno-chemicznej
 • rozr贸偶nia rodzaje obr贸bki r臋cznej i maszynowej
 • wykonuje operacje obr贸bki r臋cznej oraz proste operacje maszynowej obr贸bki wi贸rowej materia艂贸w
 • rozr贸偶nia i dobiera przyrz膮dy i narz臋dzia do wykonywania pomiar贸w warsztatowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przeprowadza pomiary warsztatowe
  6. stosuje prawa i przestrzega zasad mechaniki technicznej
 • wyja艣nia poj臋cia statyki, takie jak si艂a, uk艂ad si艂, wypadkowa uk艂adu si艂, jednostki si艂y, p艂aski uk艂ad si艂
 • okre艣la i wyznacza warunki zachowania r贸wnowagi dla p艂askiego uk艂adu si艂
 • wskazuje poj臋cia dotycz膮ce wytrzyma艂o艣ci materia艂贸w, takie jak si艂y wewn臋trzne, napr臋偶enia, odkszta艂cenia, warunki wytrzyma艂o艣ciowe, napr臋偶enia dopuszczalne, moment si艂y
  7. opisuje elementy i podstawowe zasady elektrotechniki, elektroniki i automatyki
 • rozr贸偶nia wielko艣ci elektryczne i ich jednostki
 • rozr贸偶nia 藕r贸d艂a i rodzaje pr膮du elektrycznego
 • rozr贸偶nia elementy obwod贸w elektrycznych oraz uk艂ad贸w elektronicznych
 • rozr贸偶nia elementy uk艂ad贸w automatyki przemys艂owej
  8. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • podaje definicj臋 i cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

MEC.08.3 - Wykonywanie element贸w maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi metod膮 obr贸bki r臋cznej (Egzamin zawodowy kwalifikacja MEC8)

  1. stosuje dokumentacj臋 techniczn膮 w zakresie stosowania metody obr贸bki r臋cznej
 • klasyfikuje metody obr贸bki r臋cznej
 • okre艣la spos贸b wykonywania obr贸bki r臋cznej, taki jak trasowanie, ci臋cie, pi艂owanie, szlifowanie, polerowanie
 • rozr贸偶nia dokumentacj臋 technologiczn膮 dotycz膮c膮 wykonywania obr贸bki r臋cznej,
 • opisuje poszczeg贸lne metody obr贸bki r臋cznej
  2. stosuje materia艂y do wykonania element贸w maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi
 • okre艣la rodzaj materia艂u do wykonania poszczeg贸lnych element贸w maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi
 • dobiera materia艂 do wykonania poszczeg贸lnych element贸w maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi
  3. Kwalifikacje w zawodzie MEC8 - dobiera narz臋dzia i przyrz膮dy pomiarowe do rodzaju wykonywanych prac 艣lusarskich
 • rozr贸偶nia narz臋dzia i przyrz膮dy pomiarowe stosowane podczas wykonywania prac z zakresu obr贸bki r臋cznej oraz wskazuje ich przeznaczenie
 • dobiera narz臋dzia i przyrz膮dy pomiarowe do wykonania okre艣lonych pomiar贸w warsztatowych
  4. wykonuje prace z zakresu obr贸bki r臋cznej
 • dobiera narz臋dzia, uchwyty i sprz臋t do wykonania prac z zakresu obr贸bki r臋cznej
 • planuje kolejno艣膰 operacji podczas wykonywania prac z zakresu obr贸bki r臋cznej
 • dokumentuje wykonanie obr贸bki r臋cznej
  5. Kwalifikacje zawodowe - kontroluje jako艣膰 wykonanych prac z zakresu obr贸bki r臋cznej
 • wskazuje spos贸b przeprowadzenia kontroli jako艣ci wykonanej pracy obr贸bki r臋cznej
 • dobiera narz臋dzia, przyrz膮dy i urz膮dzenia do przeprowadzenia kontroli jako艣ci wykonanej pracy z zakresu obr贸bki r臋cznej
 • wykonuje pomiary i analizy podczas kontroli jako艣ci wykonanej pracy z zakresu obr贸bki r臋cznej
  6. wykonuje obs艂ug臋 codzienn膮 oraz konserwacj臋 maszyn i urz膮dze艅 oraz narz臋dzi
 • okre艣la na podstawie instrukcji obs艂ugi oraz instrukcji konserwacji zakres obs艂ugi codziennej oraz konserwacji maszyn i narz臋dzi 艣lusarskich
 • okre艣la spos贸b wykonania obs艂ugi codziennej oraz konserwacji maszyn i narz臋dzi
 • przygotowuje narz臋dzia, przyrz膮dy, urz膮dzenia i materia艂y do wykonania obs艂ugi codziennej oraz konserwacji maszyn i narz臋dzi
 • dokumentuje wykonanie obs艂ugi codziennej oraz konserwacji maszyn i narz臋dzi

MEC.08.4 - Wykonywanie element贸w maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi metod膮 obr贸bki maszynowej (Egzamin zawodowy kwalifikacja MEC.8)

  1. charakteryzuje metod臋 obr贸bki maszynowej do wykonania element贸w maszyn i narz臋dzi
 • rozr贸偶nia metody obr贸bki maszynowej
 • dobiera metod臋 wykonania obr贸bki maszynowej w zale偶no艣ci od kszta艂tu elementu
  2. charakteryzuje obrabiarki do rodzaju wykonywanych prac 艣lusarskich
 • rozr贸偶nia obrabiarki stosowane do wykonywania prac 艣lusarskich
 • dobiera obrabiarki do wykonania okre艣lonego rodzaju prac 艣lusarskich
 • dobiera materia艂y do wykonania okre艣lonych element贸w maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi
  3. Kwalifikacje w zawodzie MEC.8 - charakteryzuje narz臋dzia do wykonywania prac z zakresu obr贸bki maszynowej
 • rozr贸偶nia narz臋dzia do wykonywania prac z zakresu obr贸bki maszynowej
 • dobiera narz臋dzia do wykonania okre艣lonej obr贸bki maszynowej
  4. wykonuje prace z zakresu obr贸bki maszynowej
 • dobiera narz臋dzia, obrabiarki, uchwyty i osprz臋t do wykonania prac z zakresu obr贸bki maszynowej
 • planuje kolejno艣膰 operacji podczas wykonywania prac z zakresu obr贸bki maszynowej
 • wykonuje prace na obrabiarkach skrawaj膮cych
  5. Kwalifikacje zawodowe - kontroluje jako艣膰 wykonanych prac z zakresu obr贸bki maszynowej
 • wskazuje cele kontroli jako艣ci wykonanych prac z zakresu obr贸bki maszynowej
 • wskazuje spos贸b przeprowadzenia kontroli jako艣ci wykonanych prac z zakresu obr贸bki maszynowej
 • dobiera narz臋dzia, przyrz膮dy i urz膮dzenia do przeprowadzenia kontroli jako艣ci wykonanej pracy z zakresu obr贸bki maszynowej
 • wykonuje okre艣lone pomiary i analizy podczas kontroli jako艣ci wykonanej pracy z zakresu obr贸bki maszynowej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sporz膮dza raporty kontrolno-pomiarowe

MEC.08.5 - Wykonywanie po艂膮cze艅 element贸w maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi (Egzamin zawodowy kwalifikacja MEC08)

  1. opisuje techniki 艂膮czenia materia艂贸w
 • rozr贸偶nia po艂膮czenia roz艂膮czne i nieroz艂膮czne
 • rozpoznaje rodzaje po艂膮cze艅 zastosowanych w elementach maszyn
 • dobiera narz臋dzia i sprz臋t do wykonywania po艂膮cze艅 materia艂贸w
  2. wykonuje po艂膮czenia materia艂贸w
 • planuje kolejno艣膰 operacji podczas wykonywania po艂膮cze艅 materia艂贸w
 • przygotowuje materia艂y przeznaczone do wykonania po艂膮czenia
 • wykonuje po艂膮czenia materia艂贸w roz艂膮czne i nieroz艂膮czne
  3. Kwalifikacje w zawodzie MEC08 - kontroluje jako艣膰 wykonanych po艂膮cze艅
 • wskazuje cele kontroli jako艣ci wykonania po艂膮cze艅
 • dobiera spos贸b przeprowadzenia kontroli jako艣ci wykonanego po艂膮czenia
 • dobiera narz臋dzia, przyrz膮dy i urz膮dzenia do przeprowadzenia kontroli jako艣ci wykonanego po艂膮czenia
 • wykonuje okre艣lone pomiary i analizy podczas kontroli jako艣ci wykonanego po艂膮czenia (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sporz膮dza raporty kontrolno-pomiarowe

MEC.08.6 - Naprawa i konserwacja element贸w maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi (Egzamin zawodowy kwalifikacja MEC 08)

  1. planuje czynno艣ci zwi膮zane z demonta偶em element贸w maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi
 • pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 maszyn i urz膮dze艅
 • wskazuje funkcj臋 i budow臋 demontowanych element贸w maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi
 • dobiera kolejno艣膰 czynno艣ci procesu demonta偶u element贸w maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi
  2. opisuje procesy zu偶ycia element贸w maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi
 • rozr贸偶nia procesy zu偶ycia element贸w maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi
 • wskazuje przyczyny zu偶ycia element贸w maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi na podstawie przedstawionego elementu
  3. Kwalifikacje w zawodzie MEC 08 - ocenia stan techniczny element贸w maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi
 • wskazuje kryteria stanu technicznego element贸w maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi
 • wykonuje pomiary parametr贸w stanu ocenianych element贸w maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi
  4. dobiera elementy maszyn urz膮dze艅 i narz臋dzi podlegaj膮ce wymianie
 • wskazuje zasady weryfikacji element贸w maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi
 • weryfikuje elementy maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi
 • dobiera materia艂y, oprzyrz膮dowanie i narz臋dzia do przeprowadzenia wymiany
 • wykorzystuje materia艂y, oprzyrz膮dowanie, materia艂y pomocnicze, narz臋dzia do przeprowadzenia wymiany element贸w maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi
  5. Kwalifikacje zawodowe - wykonuje czynno艣ci naprawcze element贸w narz臋dzi, maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi
 • wskazuje przebieg procesu naprawy element贸w maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi
 • dobiera oprzyrz膮dowanie do wykonania naprawy element贸w maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi
 • dobiera oprzyrz膮dowanie do wykonania naprawy maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi
 • organizuje stanowisko do wykonania naprawy element贸w maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • instaluje oprzyrz膮dowanie na maszynach i urz膮dzeniach wykorzystywanych do wykonywania naprawy element贸w maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi
  6. montuje elementy maszyn i urz膮dze艅 po naprawie
 • rozr贸偶nia maszyny i urz膮dzenia, narz臋dzia do wykonania monta偶u element贸w maszyn i urz膮dze艅 po naprawie
 • rozr贸偶nia spos贸b monta偶u element贸w maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi po naprawie
 • przygotowuje proces wykonania monta偶u element贸w maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi po naprawie
 • dobiera oprzyrz膮dowanie maszyn i urz膮dze艅 oraz materia艂y pomocnicze i narz臋dzia do wykonania monta偶u (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • instaluje oprzyrz膮dowanie na maszynach i urz膮dzeniach wykorzystywanych do wykonywania monta偶u
  7. dobiera metod臋 zabezpieczenia antykorozyjnego element贸w maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi
 • wskazuje metody wykonywania zabezpiecze艅 antykorozyjnych element贸w maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi
 • dobiera metody zabezpieczenia antykorozyjnego dla okre艣lonych element贸w, maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi
 • wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne zgodnie z przyj臋t膮 metod膮
  8. ocenia jako艣膰 wykonanej naprawy i konserwacji
 • dobiera sposoby przeprowadzenia kontroli jako艣ci wykonanej naprawy i konserwacji
 • dobiera narz臋dzia, przyrz膮dy i urz膮dzenia do przeprowadzenia kontroli jako艣ci wykonanej naprawy i konserwacji
 • wykonuje okre艣lone pomiary i analizy podczas kontroli jako艣ci wykonanej naprawy i konserwacji

MEC.08.1 - Bezpiecze艅stwo i higiena pracy (Egzamin zawodowy kwalifikacja MEC.08.)

  1. rozr贸偶nia poj臋cia zwi膮zane z bezpiecze艅stwem i higien膮 pracy, ochron膮 przeciwpo偶arow膮, ochron膮 艣rodowiska i ergonomi膮
 • wymienia przepisy prawa okre艣laj膮ce wymagania w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej, ochrony 艣rodowiska i ergonomii
 • wymienia regulacje wewn膮trzzak艂adowe zwi膮zane z bezpiecze艅stwem i higien膮 pracy, ochron膮 przeciwpo偶arow膮, ochron膮 艣rodowiska i ergonomi膮
 • omawia terminologi臋 zwi膮zan膮 z bezpiecze艅stwem i higien膮 pracy, ochron膮 pracy, ochron膮 przeciwpo偶arow膮 oraz ergonomi膮
  2. rozr贸偶nia zadania i uprawnienia instytucji oraz s艂u偶b dzia艂aj膮cych w zakresie ochrony pracy, ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska
 • wymienia instytucje i s艂u偶by dzia艂aj膮ce w zakresie ochrony pracy, ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska
 • wymienia zadania instytucji i s艂u偶b dzia艂aj膮cych w zakresie ochrony pracy, ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska
  3. Kwalifikacje w zawodzie MEC.08. - wymienia prawa i obowi膮zki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • wskazuje prawa i obowi膮zki pracodawcy w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • wskazuje prawa i obowi膮zki pracownika w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • wskazuje konsekwencje nieprzestrzegania obowi膮zk贸w przez pracownika i pracodawc臋 w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • wskazuje prawa i obowi膮zki pracownika, kt贸ry uleg艂 wypadkowi przy pracy, wynikaj膮ce z przepis贸w prawa (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje prawa i obowi膮zki pracownika, kt贸ry zachorowa艂 na chorob臋 zawodow膮, wynikaj膮ce z przepis贸w prawa
 • wskazuje podstawowy zakres odpowiedzialno艣ci pracownika oraz pracodawcy z tytu艂u naruszenia przepis贸w prawa
  4. opisuje skutki oddzia艂ywania czynnik贸w szkodliwych w 艣rodowisku pracy na organizm cz艂owieka
 • rozr贸偶nia rodzaje czynnik贸w szkodliwych w 艣rodowisku pracy
 • wskazuje czynniki szkodliwe w 艣rodowisku pracy na organizm cz艂owieka
 • rozr贸偶nia 藕r贸d艂a czynnik贸w szkodliwych w 艣rodowiska pracy
 • rozr贸偶nia skutki oddzia艂ywania czynnik贸w szkodliwych w 艣rodowisku pracy na organizm cz艂owieka (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje sposoby zapobiegania zagro偶eniom zdrowia i 偶ycia podczas wykonywania zada艅 zawodowych
 • rozr贸偶nia objawy typowych chor贸b zawodowych zwi膮zanych z zawodem
  5. Kwalifikacje zawodowe - wykonuje zadania zawodowe zgodnie z zasadami bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej, ochrony 艣rodowiska oraz ergonomii
 • wyja艣nia zasady organizacji stanowisk pracy zwi膮zanych z u偶ytkowaniem maszyn i narz臋dzi
 • rozr贸偶nia 艣rodki ga艣nicze ze wzgl臋du na zakres stosowania
 • rozr贸偶nia rodzaje znak贸w bezpiecze艅stwa i alarm贸w
 • stosuje zasady ergonomii, bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska podczas organizowania stanowisk pracy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia zagro偶enia dla zdrowia i 偶ycia cz艂owieka oraz mienia i 艣rodowiska zwi膮zane z u偶ytkowaniem maszyn i narz臋dzi
 • rozr贸偶nia 艣rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej do prac z zakresu u偶ytkowania maszyn i narz臋dzi
 • korzysta ze 艣rodk贸w ochrony indywidualnej oraz 艣rodk贸w ochrony zbiorowej podczas u偶ytkowania maszyn i narz臋dzi
  6. udziela pierwszej pomocy w stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego
 • opisuje podstawowe symptomy wskazuj膮ce na stany nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego
 • ocenia sytuacj臋 poszkodowanego na podstawie analizy objaw贸w obserwowanych u poszkodowanego
 • zabezpiecza siebie, poszkodowanego i miejsce wypadku
 • uk艂ada poszkodowanego w pozycji bezpiecznej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • powiadamia odpowiednie s艂u偶by
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w urazowych stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego, np. krwotok, zmia偶d偶enie, amputacja, z艂amanie, oparzenie
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w nieurazowych stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego, np. omdlenie, zawa艂, udar
 • wykonuje resuscytacj臋 kr膮偶eniowo-oddechow膮 na fantomie zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji i Europejskiej Rady Resuscytacji