KWALIFIKACJA TG2

Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń

TESTY ZAWODOWE ZAWIERAJĄCE PYTANIA Z KWALIFIKACJI TG.2(BRAK TESTÓW Z TEJ KWALIFIKACJI)LEGENDA:

- ODBLOKOWANE: rozwiązywanie testu, pobieranie testu PDF, sprawdzenie wyniku
- ODBLOKOWANE: rozwiązywanie testu; ZABLOKOWANE: pobieranie testu PDF, sprawdzenie wyniku

OPIS WYMAGAŃ DLA KWALIFIKACJI TG 2

(BRAK OPISU KWALIFIKACJI)