LOGOWANIE

KWALIFIKACJA SPC.02

Produkcja wyrob贸w spo偶ywczych z wykorzystaniem maszyn i urz膮dze艅- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE SPC 2

SPC.02.2 - Podstawy przemys艂u spo偶ywczego (Egzamin zawodowy kwalifikacja SPC.02)

  1. stosuje przepisy prawa dotycz膮ce produkcji wyrob贸w spo偶ywczych
 • wymienia przepisy prawa dotycz膮ce produkcji wyrob贸w spo偶ywczych
 • przestrzega przepis贸w prawa dotycz膮cych produkcji wyrob贸w spo偶ywczych w trakcie wykonywania zada艅
  2. okre艣la warto艣膰 od偶ywcz膮 wyrob贸w spo偶ywczych
 • klasyfikuje sk艂adniki 偶ywno艣ci
 • opisuje rol臋 sk艂adnik贸w 偶ywno艣ci w 偶ywieniu cz艂owieka
 • oblicza warto艣膰 energetyczn膮 wyrob贸w spo偶ywczych
  3. Kwalifikacje w zawodzie SPC.02 - charakteryzuje sposoby pozyskania produkt贸w ekologicznych
 • wyja艣nia, czym jest rolnictwo ekologiczne
 • rozpoznaje produkty ekologiczne
 • wskazuje miejsca, sk膮d mo偶na pozyska膰 produkty ekologiczne
  4. charakteryzuje zmiany biochemiczne, fizykochemiczne i mikrobiologiczne zachodz膮ce podczas produkcji i przechowywania wyrob贸w spo偶ywczych
 • klasyfikuje zmiany zachodz膮ce podczas produkcji i przechowywania wyrob贸w spo偶ywczych
 • wskazuje wp艂yw zmian biochemicznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych na jako艣膰 wyrob贸w spo偶ywczych
 • dobiera sposoby zapobiegania niekorzystnym zmianom biochemicznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym zachodz膮cym podczas produkcji i przechowywania wyrob贸w spo偶ywczych
  5. Kwalifikacje zawodowe - okre艣la metody oceny organoleptycznej 偶ywno艣ci
 • opisuje metody oceny organoleptycznej 偶ywno艣ci wykonane za pomoc膮 zmys艂贸w wzroku, w臋chu, smaku, dotyku, s艂uchu
 • przeprowadza ocen臋 organoleptyczn膮 i por贸wnuje otrzymane wyniki z dokumentacj膮 technologiczn膮
 • wskazuje warunki przeprowadzania oceny organoleptycznej 偶ywno艣ci
  6. rozr贸偶nia metody utrwalania 偶ywno艣ci i ich wp艂yw na jako艣膰 oraz trwa艂o艣膰 wyrob贸w spo偶ywczych
 • klasyfikuje metody utrwalania 偶ywno艣ci stosowane w przetw贸rstwie spo偶ywczym, np. fizyczne, chemiczne, fizykochemiczne, biologiczne
 • opisuje metody utrwalania 偶ywno艣ci stosowane w przetw贸rstwie spo偶ywczym
 • dobiera metody utrwalania 偶ywno艣ci do produkcji wyrob贸w spo偶ywczych
 • wyja艣nia wp艂yw metod utrwalania 偶ywno艣ci na jako艣膰 i trwa艂o艣膰 wyrob贸w spo偶ywczych
  7. rozpoznaje instalacje techniczne stosowane w zak艂adach przetw贸rstwa spo偶ywczego
 • rozpoznaje instalacje techniczne stosowane w zak艂adach przetw贸rstwa spo偶ywczego
 • rozr贸偶nia po kolorach oznakowanie instalacji technicznych w zak艂adach przetw贸rstwa spo偶ywczego, np. instalacj臋 gazow膮, parow膮, wodn膮, powietrzn膮
  8. okre艣la zagro偶enia dla 艣rodowiska zwi膮zane z przetw贸rstwem spo偶ywczym
 • rozpoznaje zagro偶enia dla 艣rodowiska ze strony zak艂ad贸w przetw贸rstwa spo偶ywczego, np. zanieczyszczenie wody, powietrza i gleby
 • wskazuje sposoby zapobiegania zagro偶eniom dla 艣rodowiska ze strony zak艂ad贸w przetw贸rstwa spo偶ywczego, np. mi臋snego, mleczarskiego, owocowo- warzywnego, t艂uszczowego, zbo偶owego
  9. charakteryzuje systemy zarz膮dzania jako艣ci膮 i bezpiecze艅stwem zdrowotnym 偶ywno艣ci
 • rozpoznaje zagro偶enia bezpiecze艅stwa zdrowotnego 偶ywno艣ci, np. fizyczne, chemiczne, biologiczne
 • wyja艣nia wp艂yw zagro偶e艅 na bezpiecze艅stwo zdrowotne 偶ywno艣ci
 • rozpoznaje systemy zarz膮dzania jako艣ci膮 i bezpiecze艅stwem zdrowotnym 偶ywno艣ci w przetw贸rstwie spo偶ywczym
 • korzysta z program贸w komputerowych stosowanych w dokumentowaniu proces贸w produkcji i magazynowaniu wyrob贸w spo偶ywczych
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • wyja艣nia, czym jest norma i wymienia cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

SPC.02.3 - Magazynowanie i przygotowywanie surowc贸w, dodatk贸w do 偶ywno艣ci i materia艂贸w pomocniczych do produkcji wyrob贸w spo偶ywczych (Egzamin zawodowy kwalifikacja SPC2)

  1. magazynuje surowce, dodatki do 偶ywno艣ci i materia艂y pomocnicze: rozdziela surowce, dodatki do 偶ywno艣ci i materia艂y pomocnicze w zale偶no艣ci od charakterystyki ich przechowywania, monitoruje warunki magazynowania surowc贸w, dodatk贸w do 偶ywno艣ci i materia艂贸w pomocniczych
 • stosuje zasad臋 FIFO (First In First Out)
 • dobiera magazyny w zale偶no艣ci od rodzaju przechowywanych surowc贸w, dodatk贸w do 偶ywno艣ci i materia艂贸w pomocniczych
 • dobiera warunki magazynowania surowc贸w, dodatk贸w do 偶ywno艣ci i materia艂贸w pomocniczych
 • rozpoznaje przyrz膮dy kontrolno-pomiarowe do monitorowania warunk贸w magazynowania (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • odczytuje i zapisuje parametry magazynowania surowc贸w, dodatk贸w do 偶ywno艣ci i materia艂贸w pomocniczych
  2. wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z przygotowywaniem surowc贸w, dodatk贸w do 偶ywno艣ci i materia艂贸w pomocniczych
 • oblicza zapotrzebowanie na surowce, dodatki i materia艂y pomocnicze do produkcji wyrob贸w spo偶ywczych na podstawie dokumentacji technologicznej
 • przygotowuje surowce, dodatki do 偶ywno艣ci i materia艂y pomocnicze do produkcji wyrob贸w spo偶ywczych zgodnie z dokumentacj膮 technologiczn膮
 • odwa偶a lub odmierza surowce, dodatki do 偶ywno艣ci i materia艂y pomocnicze do produkcji wyrob贸w spo偶ywczych
 • ocenia organoleptycznie surowce, dodatki do 偶ywno艣ci i materia艂y pomocnicze (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • zapisuje i por贸wnuje wyniki oceny organoleptycznej surowc贸w, dodatk贸w do 偶ywno艣ci i materia艂贸w pomocniczych z dokumentacj膮 technologiczn膮
  3. Kwalifikacje w zawodzie SPC2 - u偶ytkuje maszyny i urz膮dzenia stosowane do przygotowywania surowc贸w, dodatk贸w do 偶ywno艣ci i materia艂贸w pomocniczych
 • rozr贸偶nia maszyny i urz膮dzenia stosowane do przygotowywania surowc贸w, dodatk贸w do 偶ywno艣ci i materia艂贸w pomocniczych
 • dobiera maszyny i urz膮dzenia stosowane do przygotowywania surowc贸w, dodatk贸w do 偶ywno艣ci i materia艂贸w pomocniczych
 • dobiera i zapisuje parametry pracy maszyn i urz膮dze艅 zgodnie z dokumentacj膮 techniczno-technologiczn膮
 • obs艂uguje maszyny i urz膮dzenia zgodnie z instrukcjami obs艂ugi
  4. przestrzega procedur zarz膮dzania jako艣ci膮 i bezpiecze艅stwem zdrowotnym 偶ywno艣ci w trakcie magazynowania i przygotowywania surowc贸w, dodatk贸w do 偶ywno艣ci i materia艂贸w pomocniczych
 • rozpoznaje zagro偶enia zdrowotne 偶ywno艣ci (fizyczne, chemiczne i biologiczne) wyst臋puj膮ce w trakcie magazynowania i przygotowywania surowc贸w, dodatk贸w do 偶ywno艣ci i materia艂贸w pomocniczych do produkcji wyrob贸w spo偶ywczych
 • opisuje wp艂yw zagro偶e艅 zdrowotnych na jako艣膰 surowc贸w, dodatk贸w do 偶ywno艣ci i materia艂贸w pomocniczych w trakcie magazynowania i przygotowywania do produkcji wyrob贸w spo偶ywczych
 • stosuje zasady system贸w zarz膮dzania jako艣ci膮 i bezpiecze艅stwem zdrowotnym 偶ywno艣ci w trakcie magazynowania oraz przygotowywania surowc贸w, dodatk贸w do 偶ywno艣ci i materia艂贸w pomocniczych do produkcji wyrob贸w spo偶ywczych

SPC.02.4 - Prowadzenie operacji i proces贸w jednostkowych w produkcji wyrob贸w spo偶ywczych (Egzamin zawodowy kwalifikacja SPC.2)

  1. rozr贸偶nia operacje i procesy jednostkowe w produkcji wyrob贸w spo偶ywczych
 • klasyfikuje operacje i procesy jednostkowe, w produkcji wyrob贸w spo偶ywczych, np. obr贸bka wst臋pna, operacje fizyczne i fizykochemiczne, procesy chemiczne i biochemiczne
 • rozpoznaje operacje i procesy jednostkowe w produkcji wyrob贸w spo偶ywczych
 • wyja艣nia cel stosowania operacji i proces贸w jednostkowych w produkcji wyrob贸w spo偶ywczych
 • dobiera operacje i procesy jednostkowe do produkcji wyrob贸w spo偶ywczych
  2. dobiera parametry technologiczne operacji i proces贸w jednostkowych w produkcji wyrob贸w spo偶ywczych
 • okre艣la parametry technologiczne operacji i proces贸w jednostkowych w produkcji wyrob贸w spo偶ywczych
 • opisuje wp艂yw parametr贸w technologicznych operacji i proces贸w jednostkowych na wyroby spo偶ywcze
  3. Kwalifikacje w zawodzie SPC.2 - pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 i technologiczn膮 dotycz膮c膮 produkcji wyrob贸w spo偶ywczych
 • rozr贸偶nia dokumentacj臋 techniczn膮 i technologiczn膮 dotycz膮c膮 produkcji wyrob贸w spo偶ywczych, normy, procedury, instrukcje technologiczne, instrukcje stanowiskowe, receptury
 • wybiera informacje z dokumentacji technicznej i technologicznej dotycz膮cej produkcji wyrob贸w spo偶ywczych
 • zapisuje i por贸wnuje odczytane parametry operacji i proces贸w jednostkowych z dokumentacj膮 techniczn膮 i technologiczn膮
 • korzysta z instrukcji stanowiskowych i technologicznych oraz receptur
  4. wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z prowadzeniem operacji i proces贸w jednostkowych w produkcji wyrob贸w spo偶ywczych
 • prowadzi operacje i procesy jednostkowe zgodnie z dokumentacj膮
 • kontroluje przebieg operacji i proces贸w jednostkowych w produkcji wyrob贸w spo偶ywczych
 • stosuje sprz臋t kontrolno-pomiarowy podczas prowadzenia operacji i proces贸w jednostkowych w produkcji wyrob贸w spo偶ywczych
  5. Kwalifikacje zawodowe - przeprowadza ocen臋 p贸艂produkt贸w i wyrob贸w gotowych w poszczeg贸lnych fazach procesu technologicznego
 • ocenia organoleptycznie p贸艂produkty i wyroby gotowe w poszczeg贸lnych fazach procesu
 • por贸wnuje wyniki oceny organoleptycznej p贸艂produkt贸w i wyrob贸w gotowych z dokumentacj膮 technologiczn膮
  6. przestrzega procedur zarz膮dzania jako艣ci膮 i bezpiecze艅stwem zdrowotnym 偶ywno艣ci w trakcie prowadzenia operacji i proces贸w jednostkowych w produkcji wyrob贸w spo偶ywczych
 • rozpoznaje zagro偶enia zdrowotne 偶ywno艣ci (fizyczne, chemiczne i biologiczne) wyst臋puj膮ce w trakcie prowadzenia operacji i proces贸w jednostkowych w produkcji wyrob贸w spo偶ywczych
 • opisuje wp艂yw zagro偶e艅 zdrowotnych 偶ywno艣ci na wyroby spo偶ywcze w trakcie prowadzenia operacji i proces贸w jednostkowych
 • stosuje zasady system贸w zarz膮dzania jako艣ci膮 i bezpiecze艅stwem zdrowotnym 偶ywno艣ci w trakcie prowadzenia operacji i proces贸w jednostkowych w produkcji wyrob贸w spo偶ywczych

SPC.02.5 - Obs艂ugiwanie maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w produkcji wyrob贸w spo偶ywczych (Egzamin zawodowy kwalifikacja SPC02)

  1. dobiera maszyny i urz膮dzenia stosowane w produkcji wyrob贸w spo偶ywczych
 • rozpoznaje maszyny i urz膮dzenia stosowane w produkcji wyrob贸w spo偶ywczych
 • opisuje przeznaczenie maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w produkcji wyrob贸w spo偶ywczych
 • dobiera parametry pracy maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w produkcji wyrob贸w spo偶ywczych zgodnie z dokumentacj膮 techniczn膮
  2. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 maszyn i urz膮dze艅 dotycz膮c膮 produkcji wyrob贸w spo偶ywczych
 • stosuje dokumentacj臋 techniczn膮 maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w produkcji wyrob贸w spo偶ywczych, np. instrukcje obs艂ugi maszyn i urz膮dze艅, dokumentacj臋 techniczno-ruchow膮, karty maszyn, specyfikacj臋, karty przegl膮d贸w
 • prowadzi zapisy dokumentuj膮ce przebieg pracy maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w produkcji wyrob贸w spo偶ywczych
  3. Kwalifikacje w zawodzie SPC02 - u偶ytkuje maszyny i urz膮dzenia stosowane w produkcji wyrob贸w spo偶ywczych
 • przygotowuje maszyny i urz膮dzenia do pracy
 • uruchamia maszyny i urz膮dzenia
 • nadzoruje prac臋 maszyn i urz膮dze艅
 • wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z konserwacj膮 maszyn i urz膮dze艅, np. mycie, czyszczenie, dezynfekcja (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje przepisy podczas obs艂ugi i bie偶膮cej konserwacji maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w produkcji wyrob贸w spo偶ywczych, np. obs艂uguje maszyny i urz膮dzenia wed艂ug dokumentacji technicznej i instrukcji stanowiskowej
  4. przestrzega procedur zarz膮dzania jako艣ci膮 i bezpiecze艅stwem zdrowotnym 偶ywno艣ci w trakcie obs艂ugiwania maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w produkcji wyrob贸w spo偶ywczych
 • rozpoznaje zagro偶enia zdrowotne 偶ywno艣ci (fizyczne, chemiczne i biologiczne) wyst臋puj膮ce w trakcie obs艂ugiwania maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w produkcji wyrob贸w spo偶ywczych
 • opisuje wp艂yw zagro偶e艅 zdrowotnych na wyroby spo偶ywcze w trakcie obs艂ugiwania maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w produkcji wyrob贸w spo偶ywczych

SPC.02.6 - Magazynowanie wyrob贸w gotowych i przygotowanie ich do dystrybucji (Egzamin zawodowy kwalifikacja SPC 02)

  1. okre艣la warunki magazynowania wyrob贸w gotowych
 • klasyfikuje magazyny wyrob贸w gotowych w zale偶no艣ci od przeznaczenia i parametr贸w w nich stosowanych
 • dobiera magazyny w zale偶no艣ci od rodzaju przechowywanych wyrob贸w gotowych
 • dobiera warunki magazynowania do przechowywanych wyrob贸w gotowych
  2. wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z magazynowaniem wyrob贸w gotowych
 • oblicza liczb臋 opakowa艅 jednostkowych, zbiorczych i transportowych wyrob贸w gotowych
 • stosuje zasad臋 FIFO
 • wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z konfekcjonowaniem wyrob贸w gotowych do dystrybucji
 • wype艂nia dokumentacj臋 magazynow膮 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozpoznaje przyrz膮dy kontrolno-pomiarowe do monitorowania warunk贸w magazynowania
 • odczytuje i zapisuje parametry magazynowania wyrob贸w gotowych
  3. Kwalifikacje w zawodzie SPC 02 - u偶ytkuje 艣rodki transportu wewn臋trznego
 • rozpoznaje 艣rodki transportu wewn臋trznego w magazynach wyrob贸w gotowych, np. w贸zki, przeno艣niki, suwnice
 • dobiera 艣rodki transportu wewn臋trznego w magazynach stosowane do transportu wyrob贸w gotowych w opakowaniach jednostkowych, zbiorczych i transportowych
 • stosuje 艣rodki transportu wewn臋trznego w magazynach do przemieszczania wyrob贸w gotowych w opakowaniach jednostkowych, zbiorczych i transportowych
  4. przestrzega procedur zarz膮dzania jako艣ci膮 i bezpiecze艅stwem zdrowotnym 偶ywno艣ci w trakcie magazynowania i przygotowywania do dystrybucji wyrob贸w gotowych
 • rozpoznaje zagro偶enia zdrowotne 偶ywno艣ci wyst臋puj膮ce w trakcie magazynowania i przygotowywania do dystrybucji wyrob贸w gotowych
 • opisuje wp艂yw zagro偶e艅 zdrowotnych na jako艣膰 wyrob贸w gotowych w trakcie magazynowania i przygotowywania do dystrybucji wyrob贸w gotowych
 • stosuje zasady system贸w zarz膮dzania jako艣ci膮 i bezpiecze艅stwem zdrowotnym 偶ywno艣ci w trakcie magazynowania i przygotowywania do dystrybucji wyrob贸w gotowych

SPC.02.1 - Bezpiecze艅stwo i higiena pracy (Egzamin zawodowy kwalifikacja SPC.02.)

  1. rozr贸偶nia poj臋cia zwi膮zane z bezpiecze艅stwem i higien膮 pracy, ochron膮 przeciwpo偶arow膮, ochron膮 艣rodowiska i ergonomi膮
 • pos艂uguje si臋 terminologi膮 dotycz膮c膮 bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska
 • wymienia przepisy prawa dotycz膮ce bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska
 • okre艣la warunki organizacji pracy zapewniaj膮ce wymagany poziom ochrony zdrowia i 偶ycia przed zagro偶eniami wyst臋puj膮cymi w 艣rodowisku pracy
 • okre艣la dzia艂ania zapobiegaj膮ce wyrz膮dzeniu szk贸d w 艣rodowisku (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje wymagania dotycz膮ce ergonomii pracy
 • rozr贸偶nia 艣rodki ga艣nicze ze wzgl臋du na zakres ich stosowania
  2. rozr贸偶nia zadania i uprawnienia instytucji oraz s艂u偶b dzia艂aj膮cych w zakresie ochrony pracy i ochrony 艣rodowiska
 • wymienia instytucje oraz s艂u偶by dzia艂aj膮ce w zakresie ochrony pracy i ochrony 艣rodowiska
 • opisuje zadania i uprawnienia instytucji i s艂u偶b dzia艂aj膮cych w zakresie ochrony pracy i ochrony 艣rodowiska
  3. Kwalifikacje w zawodzie SPC.02. - rozr贸偶nia prawa i obowi膮zki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • wymienia prawa i obowi膮zki pracodawcy i pracownika w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • przewiduje konsekwencje nieprzestrzegania obowi膮zk贸w pracownika i pracodawcy w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • rozpoznaje rodzaje znak贸w bezpiecze艅stwa, w tym znaki informacyjne, znaki ostrzegawcze, znaki nakazu, znaki zakazu w zak艂adach produkcji wyrob贸w spo偶ywczych
 • stosuje si臋 do znak贸w bezpiecze艅stwa i higieny pracy wyst臋puj膮cych w zak艂adach produkcji wyrob贸w spo偶ywczych
  4. okre艣la skutki oddzia艂ywania czynnik贸w szkodliwych i niebezpiecznych na organizm cz艂owieka
 • wymienia rodzaje czynnik贸w szkodliwych i niebezpiecznych wyst臋puj膮cych w produkcji wyrob贸w spo偶ywczych, w tym fizyczne, chemiczne i biologiczne
 • rozpoznaje 藕r贸d艂a czynnik贸w szkodliwych i niebezpiecznych wyst臋puj膮cych podczas produkcji wyrob贸w spo偶ywczych
 • okre艣la sposoby zapobiegania zagro偶eniom zdrowia lub 偶ycia podczas wykonywania prac zawodowych w zak艂adach produkcji wyrob贸w spo偶ywczych
  5. Kwalifikacje zawodowe - przestrzega przepis贸w prawa dotycz膮cych bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska w zak艂adach produkcji wyrob贸w spo偶ywczych
 • rozr贸偶nia znaki informacyjne okre艣lone w przepisach prawa dotycz膮cych bezpiecze艅stwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpo偶arowej
 • identyfikuje zastosowanie ga艣nic na podstawie znormalizowanych oznacze艅 literowych
 • wskazuje zasady zachowania przy produkcji wyrob贸w spo偶ywczych z urz膮dzeniami pod艂膮czonymi do sieci elektrycznej
 • okre艣la zasady ochrony przeciwpo偶arowej w zak艂adach produkcji wyrob贸w spo偶ywczych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyja艣nia zasady prowadzenia gospodarki odpadami, gospodarki wodno-艣ciekowej oraz w zakresie ochrony powietrza w zak艂adach produkcji wyrob贸w spo偶ywczych
 • wyja艣nia zasady recyklingu zu偶ytych surowc贸w i materia艂贸w pomocniczych
  6. organizuje stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii oraz przepisami prawa dotycz膮cymi bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska w produkcji wyrob贸w spo偶ywczych
 • okre艣la zasady organizacji stanowisk pracy zwi膮zanych z u偶ytkowaniem urz膮dze艅 stosowanych podczas wykonywania prac na stanowisku w produkcji wyrob贸w spo偶ywczych
 • wskazuje wymagania ergonomiczne dla stanowiska pracy w produkcji wyrob贸w spo偶ywczych
 • obs艂uguje maszyny i urz膮dzenia podczas wykonywania zada艅 zawodowych zgodnie z instrukcj膮 obs艂ugi
 • utrzymuje 艂ad i porz膮dek na stanowisku pracy w produkcji wyrob贸w spo偶ywczych
  7. przewiduje zagro偶enia dla zdrowia lub 偶ycia cz艂owieka oraz mienia i 艣rodowiska zwi膮zane z wykonywaniem zada艅 zawodowych w trakcie produkcji wyrob贸w spo偶ywczych
 • rozpoznaje rodzaje zagro偶e艅 wyst臋puj膮cych podczas produkcji wyrob贸w spo偶ywczych
 • wskazuje 藕r贸d艂a zagro偶e艅 w produkcji wyrob贸w spo偶ywczych
 • dobiera techniczne 艣rodki ochrony przed zagro偶eniami w produkcji wyrob贸w spo偶ywczych
 • zapobiega zagro偶eniom podczas wykonywania zada艅 w produkcji wyrob贸w spo偶ywczych
  8. stosuje 艣rodki ochrony indywi