LOGOWANIE

ROZWI膭呕 TEST TERAZ

 • Pytanie nr 3761 - Procedura oceny zgodno艣ci wyrobu z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej, warunkuj膮ca naniesieni...
 • Pytanie nr 3762 - Przedstawiony na rysunku znak bezpiecze艅stwa ostrzega przed
 • Pytanie nr 3763 - Jaki rodzaj rysunku technicznego przedstawiono obok?
 • Pytanie nr 3764 - Kt贸ry z rysunk贸w jest rysunkiem monta偶owym?
 • Pytanie nr 3765 - Na kt贸rym z rysunk贸w przedstawiono rysunek wykonawczy ko艂a pasowego?
 • Pytanie nr 3766 - Odczytaj z rysunku, jaka jest tolerancja wymiaru 艣rednicy otworu.
 • Pytanie nr 3767 - Przedstawione na rysunku oznaczenie informuje o dopuszczalnej warto艣ci
 • Pytanie nr 3768 - Zaznaczony na rysunku promie艅 krzywizny 艂uku ma warto艣膰
 • Pytanie nr 3769 - Jaki kszta艂t zewn臋trzny ma przedmiot przedstawiony na rysunku?
 • Pytanie nr 3770 - Kt贸ra z wymienionych czynno艣ci jest najwa偶niejsza do wykonania przed podj臋ciem przez tokarza prac...
 • Pytanie nr 3771 - Wysoko艣膰 pola pracy w pozycji stoj膮cej na stanowisku obr贸bki r臋cznej ci臋偶kich odlew贸w wynosi dla ...
 • Pytanie nr 3772 - Podczas przecinania materia艂u pi艂膮 tarczow膮 o wymiarach a=2 mm oraz s=4 mm, zastosowano klin rozs...
 • Pytanie nr 3773 - Jak w protokole powypadkowym nazwiemy wypadek, kt贸remu na terenie zak艂adu uleg艂a osoba bezrobotna...
 • Pytanie nr 3774 - Pracownik, podczas prac transportowych podnosi ci臋偶kie przedmioty w spos贸b przedstawiony na rysun...
 • Pytanie nr 3775 - Na rysunku przedstawiono stanowisko szwaczki zorganizowane niezgodnie z zasadami ergonomii. Praca...
 • Pytanie nr 3776 - Spos贸b wentylacji miejscowej stanowiska pracy przedstawionego na rysunku, na kt贸rym wyst臋puje emi...
 • Pytanie nr 3777 - W za艂o偶eniach do projektu drogi transportowej przeznaczonej tylko dla dwukierunkowego ruchu spali...
 • Pytanie nr 3778 - Na podstawie rysunku i podanych danych, oce艅 prawid艂owo艣膰 doboru nachylenia pochylni dla transpor...
 • Pytanie nr 3779 - Spos贸b, w jaki usytuowano oprawy o艣wietleniowe nad stanowiskiem pracy przedstawionym na rysunku w...
 • Pytanie nr 3780 - Na podstawie danych z tabeli wska偶, jaki rodzaj urz膮dze艅 ochronnych jest dozwolony i stosowany w ...
 • Pytanie nr 3781 - Jaki rodzaj promieniowania stanowi zagro偶enie dla pracownika w trakcie prze艣wietlania klatki pier...
 • Pytanie nr 3782 - Przy jakim k膮cie padania promieni 艣wietlnych na oko, ol艣nienie jest najwi臋ksze?
 • Pytanie nr 3783 - Na podstawie podanej na rysunku klasyfikacji okre艣l, kt贸ry z wymienionych sk艂adnik贸w dymu spawaln...
 • Pytanie nr 3784 - Spo艣r贸d wymienionych urz膮dze艅 technicznych najwi臋kszy ha艂as ultrad藕wi臋kowy emituje
 • Pytanie nr 3785 - Pomieszczenie pracy ksi臋gowej zatrudnionej w zak艂adzie budowy maszyn rolniczych zosta艂o usytuowan...
 • Pytanie nr 3786 - Wraz ze wzrostem warto艣ci wska藕nika si艂y ch艂odz膮cej powietrza WCI ro艣nie niebezpiecze艅stwo
 • Pytanie nr 3787 - Zastosowanie na stanowisku komputerowym, przedstawionego na rysunku wspornika przy klawiaturze sp...
 • Pytanie nr 3788 - W celu zredukowania zagro偶enia wyst膮pienia chor贸b oczu u grafika komputerowego nale偶y na jego sta...
 • Pytanie nr 3789 - Okre艣l, pos艂uguj膮c si臋 danymi z tabeli, zalecan膮 cz臋stotliwo艣膰 bada艅 poziomu tlenku 偶elaza, je偶el...
 • Pytanie nr 3790 - Okre艣l na podstawie danych z tabeli, jaki mo偶e by膰 dopuszczalny poziom ha艂asu w pomieszczeniach d...
 • Pytanie nr 3791 - Kt贸ry z wymienionych 艣rodk贸w ochronnych jest proceduralnym 艣rodkiem ochronnym przyczyniaj膮cym si臋...
 • Pytanie nr 3792 - Jak膮 wysoko艣膰 powinna mie膰 barierka odgradzaj膮ca stref臋 zagro偶enia na placu budowy?
 • Pytanie nr 3793 - Pomieszczenie ma powierzchni臋 20 m2 i wysoko艣ci 2,4 m. Jaki rodzaj dzia艂alno艣ci mo偶e by膰 tam prow...
 • Pytanie nr 3794 - Na stref臋 narz臋dziow膮 obrabiarki do metali zamontowano now膮 os艂on臋 sta艂膮 z siatki metalowej. Prze...
 • Pytanie nr 3795 - Rysunek przedstawia stanowisko do pracy siedz膮cej. Co oznacza wymiar "a"?
 • Pytanie nr 3796 - Kt贸r膮 z wymienionych stref niebezpiecznych prasy mechanicznej wskazano strza艂k膮 na rysunku?
 • Pytanie nr 3797 - Przy jakich zagro偶eniach, z poni偶ej wymienionych, nale偶y u偶ywa膰 r臋kawic chroni膮cych przed lekkimi...
 • Pytanie nr 3798 - Pracownik zatrudniony jest w galwanizerni. Do jego obowi膮zk贸w nale偶y wk艂adanie do wanny i wyjmowa...
 • Pytanie nr 3799 - Wyposa偶enie ochronne przedstawione w tabeli przeznaczone jest dla pracownik贸w zatrudnionych na st...
 • Pytanie nr 3800 - Kto przechowuje wyniki i rejestry pomiar贸w czynnik贸w szkodliwych dokonanych na stanowisku pracy, ...
 • Pytanie nr 3801 - Kto mo偶e wyrazi膰 zgod臋 na dokonanie w zak艂adzie pracy przer贸bek d藕wigu?
 • Pytanie nr 3802 - Podczas wchodzenia na schody pracownik zak艂adu uleg艂 wypadkowi. Na podstawie analizy fragmentu op...
 • Pytanie nr 3803 - Kto ma obowi膮zek zabezpieczy膰 miejsce wypadku, je偶eli zdarzy艂 si臋 on na terenie zak艂adu pracy?
 • Pytanie nr 3804 - Pracownik obs艂ugi klient贸w hipermarketu uleg艂 wypadkowi. Okoliczno艣ci i przyczyny tego wypadku po...
 • Pytanie nr 3805 - Pracownik s艂u偶by bhp zanim przyst膮pi do wykonywania czynno艣ci kontrolnych przy urz膮dzeniach i ins...
 • Pytanie nr 3806 - Inspektor do spraw bezpiecze艅stwa i higieny pracy w czasie kontroli stanowisk pracy stwierdzi艂, 偶...
 • Pytanie nr 3807 - Kt贸ry znak ostrzega przed ska偶eniem biologicznym?
 • Pytanie nr 3808 - Pracownik s艂u偶by bhp powinien u偶ywa膰 przedstawionej na rysunku odzie偶y ochronnej, gdy przebywa w ...
 • Pytanie nr 3809 - Kt贸ra z przedstawionych na rysunku cz臋艣ci twarzowych ochrony uk艂adu oddechowego powinna by膰 zasto...
 • Pytanie nr 3810 - Prawid艂owo zapisany adres poczty elektronicznej to

 • ROZWI膭呕 TEST TERAZ