LOGOWANIE

Pytania z testu potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie
KWALIFIKACJA RL11 - CZERWIEC 2016

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 38791 - Przyrząd pokazany na rysunku służy do poskramiania
 • Pytanie nr 38792 - Który z elementów badania klinicznego ogólnego definiuje zamieszczony opis?
 • Pytanie nr 38793 - Badając fizykalnie żołądek u psa należy omacać okolicę
 • Pytanie nr 38794 - Tętno u psa i kota najczęściej bada się na tętnicy
 • Pytanie nr 38795 - Świerzb to choroba o etiologii
 • Pytanie nr 38796 - Poskramianie przez założenie dutki na górną wargę stosuje się
 • Pytanie nr 38797 - Parametry CTO przedstawione w ramce są prawidłowe dla
 • Pytanie nr 38798 - U zwierzęcia przedstawionego na rysunku można rozpoznać
 • Pytanie nr 38799 - Wprowadzenie endoskopu do pęcherza moczowego nazywa się
 • Pytanie nr 38800 - Usunięcie gruczołu mlekowego to
 • Pytanie nr 38801 - Pobierając mleko do badań mikrobiologicznych, nie powinno się
 • Pytanie nr 38802 - Zestaw przedstawiony na rysunku służy do pobierania
 • Pytanie nr 38803 - Próbki mleka do badań bakteriologicznych należy przechowywać w temperaturze
 • Pytanie nr 38804 - Celem utrwalenia tkanek i narządów do badań histopatologicznych stosuje się
 • Pytanie nr 38805 - Dziedzina nauk medycznych opisana w ramce to
 • Pytanie nr 38806 - Który z wymienionych wskaźników nie należy do badania morfologicznego krwi?
 • Pytanie nr 38807 - W tabeli podano prawidłowe wskaźniki hematologiczne dla różnych gatunków zwierząt. Które ze zwier...
 • Pytanie nr 38808 - Podczas wykonywania zdjęć RTG należy zabezpieczyć właściciela zwierzęcia fartuchem z gumy
 • Pytanie nr 38809 - Opisane objawy zagrażające życiu zwierzęcia towarzyszą
 • Pytanie nr 38810 - Zdolność zarazka do przełamania sił obronnych organizmu i wywołania objawów choroby to
 • Pytanie nr 38811 - Przekazanie przez matkę przeciwciał na potomstwo nazywa się odpornością
 • Pytanie nr 38812 - Na skutek długotrwałego unieruchomienia kończyny mięśnie ulegają
 • Pytanie nr 38813 - Najczęstszą przyczyną przemieszczenia trawieńca u bydła jest
 • Pytanie nr 38814 - Tężyczka poporodowa u suk spowodowana jest niedoborem
 • Pytanie nr 38815 - Rozwój prosty pasożytów odbywa się
 • Pytanie nr 38816 - Schorzenie wywołane przez opisanego pasożyta to
 • Pytanie nr 38817 - Roztocz przedstawiony na rysunku rozwija się na czerwiu i dorosłych osobnikach pszczół miodnych ż...
 • Pytanie nr 38818 - Schemat przedstawia cykl rozwojowy tasiemca
 • Pytanie nr 38819 - Która z wymienionych chorób psów szerzy się drogą pionową?
 • Pytanie nr 38820 - Którym terminem określa się opisane szmery oddechowe?
 • Pytanie nr 38821 - Na wydruku z morfologii krwi kota widnieje informacja: RBC - 3,5, a obok wartości prawidłowe tego...
 • Pytanie nr 38822 - Do wykonania bronchoskopii u psa używa się
 • Pytanie nr 38823 - Preparat Bioketan 100 mg/ml jest to roztwór do wstrzykiwań u psów i kotów. U psów dawkowanie wyno...
 • Pytanie nr 38824 - Które leki lekarz weterynarii musi przechowywać w odpowiednio zabezpieczonych pomieszczeniach, w ...
 • Pytanie nr 38825 - Drogą inhalacyjną podaje się najczęściej leki w postaci
 • Pytanie nr 38826 - Szew chirurgiczny przedstawiony na rysunku to szew
 • Pytanie nr 38827 - Przedstawione na rysunku narzędzie to kleszcze służące do
 • Pytanie nr 38828 - W pierwszej fazie zapalenia ścięgien u koni należy stosować okłady
 • Pytanie nr 38829 - Kurtyzacja to zabieg
 • Pytanie nr 38830 - Leukocytoza to

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ