LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 41231 - Największe zapotrzebowanie na wodę w uprawie ziemniaków występuje w fazie
 • Pytanie nr 41232 - Rolnik zamierza wprowadzić do płodozmianu rośliny motylkowe grubonasienne na gleby lekkie o odczy...
 • Pytanie nr 41233 - W celu przeciwdziałania zamuleniom sieci drenarskiej, studzienki należy czyścić
 • Pytanie nr 41234 - Ile mocznika (46%) należy zastosować na 5 ha powierzchni uprawy, aby dostarczyć do gleby 92 kg N/...
 • Pytanie nr 41235 - Widoczne na ilustracji kiełki świetlne na bulwach ziemniaków o długości 1-2 mm są efektem
 • Pytanie nr 41236 - W celu zniszczenia skorupy glebowej powstałej po siewie buraków należy zastosować wał
 • Pytanie nr 41237 - W celu zlikwidowania podeszwy płużnej, powstałej na polu przeznaczonym pod uprawę buraków, należy...
 • Pytanie nr 41238 - Rośliną ozimą wysiewaną najwcześniej jest
 • Pytanie nr 41239 - W uprawie ziemniaków ciepła i wilgotna pogoda sprzyja rozwojowi
 • Pytanie nr 41240 - Miotła zbożowa występuje najczęściej w uprawach
 • Pytanie nr 41241 - Do zwalczania mszyc w uprawach roślin wskazane jest użycie środków owadobójczych o działaniu
 • Pytanie nr 41242 - Podorywkę w uprawie pożniwnej można zastąpić
 • Pytanie nr 41243 - Do siewu buraków cukrowych należy zastosować siewnik
 • Pytanie nr 41244 - Płynnych nawozów naturalnych nie wolno stosować na glebach bez okrywy roślinnej, położonych na st...
 • Pytanie nr 41245 - Rolnik nie stosuje w uprawach żadnych środków chemicznych i nawozów mineralnych. Do żywienia zwie...
 • Pytanie nr 41246 - Wilgotność ziarna zbóż przechowywanego do 6 miesięcy nie powinna być większa niż
 • Pytanie nr 41247 - Na schemacie układu pokarmowego kaczki, numerem 2 oznaczono
 • Pytanie nr 41248 - W układzie pokarmowym pomiędzy żołądkiem i jelitem czczym znajduje się
 • Pytanie nr 41249 - Filtrowanie krwi w celu usunięcia z niej zbędnych produktów przemiany materii odbywa się
 • Pytanie nr 41250 - Rysunek przedstawia sylwetkę krowy w typie użytkowym
 • Pytanie nr 41251 - Typ tłuszczowo-mięsny reprezentują świnie rasy
 • Pytanie nr 41252 - Śrutę sojową poekstrakcyjną wykorzystuje się w żywieniu zwierząt ze względu na dużą zawartość...
 • Pytanie nr 41253 - Zawartość suchej masy w zielonce przeznaczonej na sianokiszonkę powinna wynosić
 • Pytanie nr 41254 - Korzystając z danych w tabeli oblicz objętość silosu potrzebnego do przechowania 140 ton ziarna k...
 • Pytanie nr 41255 - Które narzędzie służy do usuwania kiełków prosiętom?
 • Pytanie nr 41256 - Ilustracja przedstawia element dojarki służący do
 • Pytanie nr 41257 - Szczepienie prosiąt preparatem zawierającym żelazo należy wykonać
 • Pytanie nr 41258 - Przed każdorazowym zasiedleniem kojca dla cieląt dezynfekcję pomieszczenia wykonuje się w celu
 • Pytanie nr 41259 - Korzystając z danych z tabeli oblicz minimalną powierzchnię kojców, którą należy przygotować do o...
 • Pytanie nr 41260 - Oblicz, ile powinna wynosić powierzchnia płyty gnojowej dla 10 DJP bydła w gospodarstwie położony...
 • Pytanie nr 41261 - "Widoczne powiększenie objętości brzucha, wypełnienie dołów głodowych (szczególnie lewego), osowi...
 • Pytanie nr 41262 - Ilustracja przedstawia kolczyk przeznaczony dla
 • Pytanie nr 41263 - W rolnictwie ekologicznym, jako środki profilaktyczne przeciwko chorobom, należy preferować
 • Pytanie nr 41264 - Na podstawie danych zawartych w tabeli określ w jakiej temperaturze maksymalnej powinno być przec...
 • Pytanie nr 41265 - Stop żelaza z węglem (powyżej 2%) wykorzystywany do odlewów to
 • Pytanie nr 41266 - Ilustracja przedstawia zamontowany na połaci dachowej element instalacji
 • Pytanie nr 41267 - W sieci wodociągowej urządzenie przedstawione na ilustracji służy do
 • Pytanie nr 41268 - Urządzenie na ilustracji służy do
 • Pytanie nr 41269 - Przegląd i odkażanie instalacji klimatyzacyjnej w ciągniku rolniczym należy przeprowadzać co najm...
 • Pytanie nr 41270 - Naklejka potwierdza pozytywny wynik wykonania przeglądu technicznego

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ