LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 57991 - Na zamieszczonym rysunku katalogowym pompy olejowej silnika spalinowego oś koła zębatego napędzan...
 • Pytanie nr 57992 - Szczegółowe wykazy czynności demontażowo-montażowych poszczególnych zespołów i części pojazdu rol...
 • Pytanie nr 57993 - Na podstawie fragmentu instrukcji smarowania ciągnika rolniczego, po dwuletnim okresie użytkowani...
 • Pytanie nr 57994 - Spadek ciśnienia oleju w układzie smarowania silnika spalinowego, przy sprawnej pompie olejowej ś...
 • Pytanie nr 57995 - Jeżeli przy sprawnym i wyregulowanym sprzęgle głównym ciągnika podczas włączenia pierwszego biegu...
 • Pytanie nr 57996 - Zamieszczona ilustracja pokazuje elementy układu korbowo-tłokowego. Na podstawie ich wyglądu możn...
 • Pytanie nr 57997 - Zużycie opony charakterystyczne dla pojazdu rolniczego ze źle ustawiona zbieżnością pokazane jest...
 • Pytanie nr 57998 - Przegrzewanie się silnika ciągnikowego, połączone z ubytkiem płynu chłodzącego, brakiem widocznyc...
 • Pytanie nr 57999 - Głośne nienaturalne odgłosy wydobywające się z przestrzeni ciągnika oznaczonej na schemacie liter...
 • Pytanie nr 58000 - Sprawdzając prawidłowość ustawienia kół zębatych przekładni głównej, należy przed przystąpieniem ...
 • Pytanie nr 58001 - Przed przystąpieniem do wymiany prowadnic zaworowych w głowicy silnika ciągnikowego, należy wymon...
 • Pytanie nr 58002 - Przygotowując ciągnik C-360 do wymiany pompy podnośnika hydraulicznego należy spuścić olej
 • Pytanie nr 58003 - Do montażu głowic silników należy zastosować klucz pokazany na rysunku
 • Pytanie nr 58004 - Do sprawdzenia luzów między wierzchołkami kół zębatych a obudową pompy oleju należy użyć
 • Pytanie nr 58005 - Do sprawdzenia gęstości elektrolitu w akumulatorze należy użyć przyrządu pokazanego na rysunku
 • Pytanie nr 58006 - Jaki będzie koszt dorobienia panewek głównych i korbowodowych wału pokazanego na rysunku, jeżeli ...
 • Pytanie nr 58007 - Jaki będzie koszt wymiany opon w wozie asenizacyjnym z układem jezdnym typu tandem, jeżeli cena j...
 • Pytanie nr 58008 - Na podstawie załączonego schematu smarowania przyczepy rolniczej, ślizgacze resorów należy smarow...
 • Pytanie nr 58009 - Na podstawie tabeli, zużycie oleju do smarowania pompy BVP 300 po przepracowaniu 24 godzin, powin...
 • Pytanie nr 58010 - Sprawna pompa opryskiwacza polowego powinna umożliwić przy nominalnych obrotach WOM, włączonych w...
 • Pytanie nr 58011 - Stan techniczny przekładni zębatej maszyny rolniczej przed jej demontażem można orientacyjnie oce...
 • Pytanie nr 58012 - Która ze sprężyn sprzęgła przeciążeniowego, których długość w stanie nieobciążonym oraz przy naci...
 • Pytanie nr 58013 - Przyczyną przedostawania się mleka do zbiornika próżniowego dojarki rurociągowej jest
 • Pytanie nr 58014 - Przyczyną trudności w uzyskaniu właściwego ciśnienia pracy w opryskiwaczu polowym, mimo sprawnej ...
 • Pytanie nr 58015 - Występowanie wysiewu podwójnego (dwa nasiona w jednym miejscu) podczas siewu kukurydzy siewnikiem...
 • Pytanie nr 58016 - Przed przystąpieniem do weryfikacji i naprawy maszyny rolniczej z zabrudzeniami pochodzenia ziemn...
 • Pytanie nr 58017 - Przed przystąpieniem do naprawy hartowanych części maszyn rolniczych metodami obróbki plastycznej...
 • Pytanie nr 58018 - Do wyciągnięcia łożyska tocznego z obudowy należy zastosować ściągacz pokazany na rysunku
 • Pytanie nr 58019 - Do montażu nitów zrywalnych w trudno dostępnych miejscach należy zastosować przyrząd pokazany na ...
 • Pytanie nr 58020 - W celu demontażu zerwanej śruby, która została w obudowie korpusu skrzyni przekładniowej maszyny ...
 • Pytanie nr 58021 - Do napawania pracujących w glebie elementów roboczych maszyn uprawowych należy zastosować
 • Pytanie nr 58022 - Prawidłowy montaż łożyska tocznego ciasno osadzonego w obudowie pokazano na rysunku
 • Pytanie nr 58023 - Prawidłowo zamontowany kurek stanowiskowy dojarki przewodowej w stosunku do poziomu posadzki poka...
 • Pytanie nr 58024 - Okresowym badaniom potwierdzającym stan techniczny należy poddawać
 • Pytanie nr 58025 - Która z ofert zakładów regenerujących pompy próżniowe dojarki jest ekonomicznie najbardziej uzasa...
 • Pytanie nr 58026 - Przy jakiej maksymalnej stawce godzinowej za usługę, regenerowanie lemiesza pługa zawieszanego je...
 • Pytanie nr 58027 - Który zakład naprawczy sprzętu rolniczego oferuje najkorzystniejszą ofertę naprawy głównej dwuosi...
 • Pytanie nr 58028 - Jaki będzie koszt wymiany czterech talerzy w bronie talerzowej, jeżeli cena talerza netto to 250 ...
 • Pytanie nr 58029 - Jaki będzie koszt naprawy dwubębnowej 6-nożowej kosiarki rotacyjnej, polegającej na wymianie trzy...
 • Pytanie nr 58030 - Jaki będzie koszt naprawy pompy hydroforu z uwzględnieniem rabatów, jeżeli zakup części i wykonan...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ