LOGOWANIE

ROZWI膭呕 TEST TERAZ

 • Pytanie nr 6991 - Ka偶da jednostka gospodarcza zobowi膮zana do prowadzenia ksi膮g rachunkowych sporz膮dza roczne sprawo...
 • Pytanie nr 6992 - Sp贸艂ka akcyjna wyemitowa艂a akcje w艂asne. Operacja ta spowoduje zmiany
 • Pytanie nr 6993 - Jakie stawki podatku VAT obowi膮zuj膮 obecnie w Polsce?
 • Pytanie nr 6994 - Inflacja kosztowa jest konsekwencj膮
 • Pytanie nr 6995 - Do sp贸艂ek osobowych prawa handlowego nale偶膮 sp贸艂ki:
 • Pytanie nr 6996 - Jakie sp贸艂ki s膮 sp贸艂kami kapita艂owymi?
 • Pytanie nr 6997 - Zgodnie z postanowieniami Kodeksu sp贸艂ek handlowych wysoko艣膰 kapita艂u zak艂adowego wynosi 500 000 ...
 • Pytanie nr 6998 - Kierownik, kt贸ry stara si臋 stworzy膰 atmosfer臋 wzajemnego zaufania, zach臋ca cz艂onk贸w zespo艂u do ws...
 • Pytanie nr 6999 - Do aktyw贸w trwa艂ych zalicza si臋 warto艣ci niematerialne i prawne oraz
 • Pytanie nr 7000 - Kapita艂y w sp贸艂dzielniach wyst臋puj膮 w formie
 • Pytanie nr 7001 - Sprzeda偶 w sklepie spo偶ywczym w roku ubieg艂ym wynios艂a 840 000 z艂, a na rok bie偶膮cy zaplanowano j...
 • Pytanie nr 7002 - Przy stanie zatrudnienia: 4 sprzedawc贸w i 2 kasjer贸w, warto艣膰 sprzeda偶y w sklepie w ubieg艂ym mies...
 • Pytanie nr 7003 - Najmniejsza ilo艣膰 materia艂u znajduj膮ca si臋 w magazynie przedsi臋biorstwa produkcyjnego, kt贸ra pozw...
 • Pytanie nr 7004 - Jaka metoda amortyzacji 艣rodk贸w trwa艂ych powoduje szybkie, przyspieszone amortyzowanie w pierwszy...
 • Pytanie nr 7005 - Cen膮 nabycia towaru jest cena zakupu
 • Pytanie nr 7006 - W przedsi臋biorstwie produkcyjnym materia艂y ewidencjonowane w cenach zakupu utraci艂y swoj膮 przydat...
 • Pytanie nr 7007 - Na dzie艅 bilansowy wybrane konta wykazuj膮 nast臋puj膮ce stany: Jaka warto艣膰, zgodnie z zasad膮 ostro...
 • Pytanie nr 7008 - W cukierni przyj臋cie cukru do magazynu zaksi臋gowano na nast臋puj膮cych kontach. Wed艂ug jakiej zasad...
 • Pytanie nr 7009 - Na podstawie bilansu oraz zapis贸w na kontach ksi臋gowych firmy PPH Ekonomik w Brzegu okre艣l, jakie...
 • Pytanie nr 7010 - Zamieszczone urz膮dzenia ksi臋gowe wykazuj膮 zapisy operacji gospodarczych: Po uzgodnieniu ewidencji...
 • Pytanie nr 7011 - Zasada podw贸jnego zapisu polega na
 • Pytanie nr 7012 - Zasi艂ki dla bezrobotnych finansowane s膮 ze 艣rodk贸w
 • Pytanie nr 7013 - Pracownik, kt贸ry jest na zwolnieniu lekarskim przez cztery miesi膮ce otrzymuje
 • Pytanie nr 7014 - Pracownik zatrudniony w przedsi臋biorstwie handlowym uleg艂 wypadkowi w drodze do pracy. Jego lecze...
 • Pytanie nr 7015 - Banki komercyjne zajmuj膮 si臋
 • Pytanie nr 7016 - Jednym z zada艅 Narodowego Banku Polskiego jest
 • Pytanie nr 7017 - W tabeli przedstawiono wybrane zadania czterech instytucji rynku kapita艂owego. Kt贸re zadania real...
 • Pytanie nr 7018 - W tabeli zamieszczono wybrane wska藕niki zyskowno艣ci. Kt贸ry wska藕nik charakteryzuje stopie艅 wykorz...
 • Pytanie nr 7019 - Wska藕nik wysokiej p艂ynno艣ci finansowej informuje
 • Pytanie nr 7020 - W tabeli przedstawiono wska藕niki szybko艣ci kr膮偶enia 艣rodk贸w obrotowych w czterech przedsi臋biorstw...
 • Pytanie nr 7021 - Cukrownia Burak w okresie sprawozdawczym wyprodukowa艂a 60 ton cukru Kryszta艂ek. Poniesione koszty...
 • Pytanie nr 7022 - Zak艂ad Meblarski Dom produkuje dwa typy mebli m艂odzie偶owych w ramach dw贸ch odr臋bnych zlece艅 produ...
 • Pytanie nr 7023 - Koszty poniesione przez przedsi臋biorstwo na wyprodukowanie partii 2 000 sztuk produkt贸w wynios艂y:...
 • Pytanie nr 7024 - Sp贸艂ka z o.o. wypracowa艂a zysk netto, kt贸rego cz臋艣膰 przeznaczono na nagrody i premie dla pracowni...
 • Pytanie nr 7025 - Na podstawie zamieszczonego fragmentu Rachunku zysk贸w i strat jednoosobowej Sp贸艂ki Skarbu Pa艅stwa...
 • Pytanie nr 7026 - W magazynie hurtowni, prowadz膮cej ewidencj臋 ilo艣ciowo - warto艣ciow膮 towar贸w wed艂ug cen zakupu, st...
 • Pytanie nr 7027 - W tabeli przedstawiono dane na dzie艅 przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostce handlowej. W toku...
 • Pytanie nr 7028 - Konta wykazuj膮 zapisy dotycz膮ce rozliczenia r贸偶nicy inwentaryzacyjnej, po zako艅czeniu post臋powani...
 • Pytanie nr 7029 - Na podstawie danych w tabeli okre艣l produkt, kt贸ry ma 35% udzia艂 w og贸lnej wielko艣ci sprzeda偶y....
 • Pytanie nr 7030 - Przedsi臋biorstwo, kt贸re przekaza艂o weksel obcy o nominale 500 z艂 do redyskonta przed terminem wyk...
 • Pytanie nr 7031 - Kto zaakceptowa艂 do realizacji dow贸d Wz - Magazyn wyda na zewn膮trz?
 • Pytanie nr 7032 - Dzia艂 ksi臋gowo艣ci Przedsi臋biorstwa Odzie偶owego prowadzi ewidencj臋 materia艂贸w w systemie cen zmien...
 • Pytanie nr 7033 - Kontrahenci rozliczaj膮 si臋 mi臋dzy sob膮 za pomoc膮 weksla. Okre艣l, kto jest d艂u偶nikiem wekslowym....
 • Pytanie nr 7034 - Na podstawie przedstawionego bilansu przedsi臋biorstwa sporz膮dzonego na dzie艅 01.01.2007r. okre艣l ...
 • Pytanie nr 7035 - Poni偶ej podane s膮 obroty konta Rozrachunki publicznoprawne i okresowe zestawienie obrot贸w i sald ...
 • Pytanie nr 7036 - Obowi膮zek okresowego szkolenia pracownik贸w zatrudnionych na stanowisku technika ekonomisty w zakr...
 • Pytanie nr 7037 - Zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe jest przechowywane
 • Pytanie nr 7038 - Jednostka gospodarcza wystawiaj膮ca faktury VAT z wykorzystaniem programu komputerowego obowi膮zana...
 • Pytanie nr 7039 - Jakie dokumenty ksi臋gowe w przedsi臋biorstwie archiwizuje si臋 trwale?
 • Pytanie nr 7040 - Pracownik podczas wykonywania prac biurowych mo偶e ulec pora偶eniu pr膮dem w przypadku

 • ROZWI膭呕 TEST TERAZ